Press Centre

ပိုမို လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ သြားလာႏိုင္မည့္ GrabThoneBane ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္ကို မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ စတင္မိတ္ဆက္

မႏၱေလး၊ ျမန္မာ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၄ ရက္ – ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ထိပ္တန္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ Grab မွ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ GrabThoneBane အမည္ျဖင့္ သံုးဘီးကားမ်ား ငွားရမ္းႏိုင္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို စတင္ စမ္းသပ္ေျပးဆြဲေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့ဒုတိယအႀကီးဆံုး ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ေန႔စဥ္ လႈပ္ရွားသြားလာ ေနရသူမ်ားအတြက္ GrabThoneBane သည္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာျဖင့္ ပိုမိုလံုၿခံဳမႈရွိရွိ သြားလာႏိုင္မည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ Grab ခရီးသည္မ်ားမွာ Grab မိုဘိုင္းအက္ပလီေကးရွင္းကို […]

မႏၱေလး၊ ျမန္မာ၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၄ ရက္ – ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ထိပ္တန္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ Grab မွ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ GrabThoneBane အမည္ျဖင့္ သံုးဘီးကားမ်ား ငွားရမ္းႏိုင္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို စတင္ စမ္းသပ္ေျပးဆြဲေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့ဒုတိယအႀကီးဆံုး ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ေန႔စဥ္ လႈပ္ရွားသြားလာ ေနရသူမ်ားအတြက္ GrabThoneBane သည္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာျဖင့္ ပိုမိုလံုၿခံဳမႈရွိရွိ သြားလာႏိုင္မည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ Grab ခရီးသည္မ်ားမွာ Grab မိုဘိုင္းအက္ပလီေကးရွင္းကို အသံုးျပဳၿပီး ပံုေသေစ်းႏႈန္းျဖင့္ လြယ္ကူစြာ ငွားရမ္းစီးနင္းႏိုင္မည့္ GrabThoneBane ကို ငွားရမ္းႏိုင္ၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိ စမ္းသပ္ေျပးဆြဲေနခ်ိန္အတြင္း GrabThoneBane ယာဥ္ေမာင္းအုပ္စုတစ္စုျဖင့္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိပါသည္။ စမ္းသပ္ေျပးဆြဲသည့္ ကာလတြင္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္ ခရီးသည္မ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ Grab က GrabThoneBane ၀န္ေဆာင္မႈကို ပိုမိုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔လာေစရန္ တစ္ဆင့္ထက္တစ္ဆင့္ တစ္ျဖည္းျဖည္း တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Grab ၏ သံုးဘီးအငွားယာဥ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို မႏၱေလးၿမိဳ႕ အပါအဝင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ေျပးဆြဲလ်က္ရွိၿပီး  GrabThoneBane ဝန္ေဆာင္မႈသည္ ကုန္ပစၥည္း၊ အထုပ္အပိုးမ်ားျဖင့္ ေန႔စဥ္ သြားလာေနရသူမ်ား၊ အိမ္အတြက္  ေစ်းဝယ္ထြက္ရသူမ်ား၊ မိသားစု၊ ခ်စ္သူ၊ သူငယ္ခ်င္း အပါအဝင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ကာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္လ်က္ရွိသည္။ ခရီးသည္မ်ားအေနျဖင့္  ေစ်းဆစ္စရာမလိုေတာ့ဘဲ အက္ပလီေကးရွင္းျဖင့္ ယာဥ္ငွားရမ္းမႈျပဳလုပ္ၿပီး မိနစ္ပိုင္းအတြင္းတြင္ GrabThoneBane တကၠစီမွ မိမိေနရာအေရာက္ လာေရာက္ေခၚေဆာင္ေပးမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ သြားလာေရးအတြက္ ပိုမို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစမည္ ျဖစ္သည္။ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး၀န္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာမႈရွိေစရန္ Grab ၏ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္း မ်ားအား အေသးစိတ္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အတူ လက္ရွိေျပးဆြဲလ်က္ရွိေသာ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ သံုးဘီးအငွားယာဥ္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားမွာလည္း ယခုအခါ Grab ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ခရီးသည္ငွားရမ္းမႈမ်ား ပုိမုိရရွိႏုိင္သျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအလုပ္ကို တိုးတက္ေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ GrabThoneBane မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးအျဖစ္ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ျခင္းျဖင့္ သံုးဘီးယာဥ္ေမာင္းမ်ားသည္ ၀င္ေငြပိုမိုရရွိေစႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ Grab ၏ ယာဥ္ေမာင္းအဖြဲ႔အစည္း ေထာက္ပ့ံမႈစနစ္ အပါအဝင္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မြမ္းမံသင္တန္းမ်ားႏွင့္ အခမဲ့ တစ္ကိုယ္ေရ ထိခိုက္မႈအာမခံတို႔ကိုပါ ရရွိခံစားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ Grab မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားကို ထင္သာျမင္သာရွိေစရန္ Grab အမွတ္တံဆိပ္ပါ တီရွပ္မ်ား ဝတ္ဆင္ေစမည့္အျပင္ အေပၚထပ္ လက္ျပတ္ဂ်ာကင္ကို ၀တ္ဆင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။

“မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ လြယ္ကူသက္သာၿပီး လံုၿခံဳမႈရွိတဲ့အျပင္ ေစ်းဆစ္စရာမလိုတဲ့ GrabThoneBane ဝန္ေဆာင္မႈကို စတင္မိတ္ဆက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားမိပါတယ္။ အခုလို စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အဆင့္မွာတင္ ခရီးသည္ေတြဆီက ေက်နပ္ဖြယ္ရာ အႀကံျပဳခ်က္ေကာင္းေတြ အမ်ားႀကီး လက္ခံရရွိေနၿပီျဖစ္လို႔ ဒီဝန္ေဆာင္မႈဟာ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ အလားအလာေကာင္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနတယ္ဆိုတာ ျပသေနပါတယ္။  ေန႔စဥ္ ၿမိဳ႕တြင္းမွာ သြားလာေနရတဲ့ ခရီးသည္ေတြကို Grab အက္ပလီေကးရွင္း အသံုးျပဳၿပီး လြယ္ကူစြာနဲ႔ သံုးဘီးယာဥ္ကို ငွားရမ္းစီးနင္းၾကည့္ၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သံုးဘီး ယာဥ္ေမာင္းေတြကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔အတူ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚလိုပါတယ္။ GrabThoneBane မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းေတြက ပံုမွန္ သံုးဘီး ယာဥ္ေမာင္းေတြထက္ ဝင္ေငြ သံုးဆေလာက္အထိ ပိုဖို႔ အလားအလာရွိတယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ GrabThoneBane မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းေတြဟာ ဝင္ေငြတိုးတက္လာတဲ့အျပင္ အလုပ္ခ်ိန္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိတာ၊ တစ္ကိုယ္ေရ ထိခိုက္မႈ အာမခံရွိတာနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္စြမ္းရည္ေတြ ျမင့္တက္လာႏုိင္တာ စတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြလည္း ခံစားႏိုင္မွာပါ” ဟု Grab Myanmar ၏ ေခတၱ Country Head ျဖစ္သူ Alvin Loh ကေျပာသည္။

သံုးဘီးယာဥ္ေမာင္းမ်ားသည္ Grab ႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ရန္ စာရင္းေပးသြင္းလုိပါက Grab မႏၱေလးရံုးခြဲ တည္ရွိရာ လမ္း ၃၀၊ ၇၈ လမ္းႏွင့္ ၇၉ လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးဘူတာႀကီး၊ Hotel Marvel သို႔ သြားေရာက္ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ Grab မႏၱေလးရံုးခြဲ ဖုန္းနံပါတ္ – ၇၈၅၅၂၅၉၂၁ ႏွင့္ ၀၉၇၈၅၅၂၅၆၇၃ သို႔လည္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္း စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။ Grab တြင္ စာရင္းေပးသြင္းရန္အတြက္ သံုးဘီး ယာဥ္ေမာင္းမ်ားသည္ အစိုးရမွ သတ္မွတ္ထားေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ကိုက္ညီသည့္ ယာဥ္လိုင္စင္ အမည္ေပါက္ ရွိရပါမည္။ ထို႔အျပင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုလည္း ပူးတြဲတင္ျပေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

o    အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္အမွတ္

o    အံုနာဘုတ္

o    ဘဏ္အေကာင့္ အခ်က္အလက္မ်ား

o    အိမ္ေထာင္စုစာရင္း

o    ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ

o    ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာ

မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ GrabThoneBane စတင္ စမ္းသပ္ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း အထိမ္းအမွတ္အေနျဖင့္ Grab မွ GrabThoneBane ခရီးသည္မ်ား အားလံုးအတြက္ အထူးပရိုမိုးရွင္း အစီအစဥ္တစ္ခု စီစဥ္ေပးထားပါသည္။ Grab ခရီးသည္မ်ားမွာ “THONEBANE” ပရိုုမိုုကုုဒ္ကို အသံုးျပဳ၍ ပထမဆံုုး ခရီးစဥ္သံုးေၾကာင္းအတြက္္ တစ္ေၾကာင္းလွ်င္ ၁,၅၀၀ က်ပ္ႏႈန္းလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔အထိ ငွားရမ္းစီးနင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ခရီးသည္မ်ားအေနျဖင့္ Grab အက္ပလီေကးရွင္းကို Google Play ႏွင့္ App Store တြင္ အခမဲ့ ေဒါင္းလုပ္ရယူကာ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိေသာ GrabThoneBane အား ယေန႔မွစတင္၍ ငွားရမ္းစီးနင္းႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ Grab Myanmar ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိရွိလိုပါက http://www.grab.com သို႔မဟုတ္ www.facebook.com/GrabMM တြင္လည္းေကာင္း ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

###

Grab အေၾကာင္း

Grab သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ထိပ္တန္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ မိုဘိုင္းေငြေပးေခ်မႈစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္းရွိ လူဦးေရ သန္းေပါင္း ၆၂၀ အတြက္ အေရးႀကီးလွေသာ ေန႔စဥ္သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ေရး အခက္အခဲမ်ားကို Grab က ကူညီေျဖရွင္း ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ Grab ၏ အဓိက ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္သည့္  အငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ သြားလာရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြေရး၊   လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေရးႏွင့္ ယံုၾကည္အားထားႏိုင္ေရးတို႕ကို အေလးထားသည့္ အငွားယာဥ္၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပတိုးတက္ေစရန္ GrabPay ကဲ့သို႕ေသာ မုိဘုိင္းေငြေပးေခ်စနစ္မ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ Grab သည္ စကၤာပူ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ မေလးရွား၊ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔တြင္ အငွားယာဥ္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံသိရွိလုိပါကhttp://www.grab.com  တြင္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္္ပါသည္။

Visit our country press centres

Media Inquiries

Contact the Grab media team

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Twitter

Grab Myanmar က Novel Coronavirus ကူးစက်ပျံ့နှံ့ခြင်းမှ လူအများ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိစေရန် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး လှုပ်ရှားမှုများ စတင်ဆောင်ရွက်

ရန်ကုန်၊ မြန်မာ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဖော်ဖော်ဝါရီလ ၆ ရက် – ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည့် Novel Coronavirus ရောဂါပိုးပျံ့နှံ့မှုကြောင့် ကူးစက်ခံရနိုင်ခြေ လျော့နည်းစေရန်နှင့် Grab ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုသူများ၊ မိတ်ဖက် သယ်ယူပို့ဆောင်သူများ၊ မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် […]

ခရီးသည်များ၏တောင်းဆိုချက်အရ အဆင့်မြင့်ကားများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်မည့် Premium Rentals [Beta] ကို ရန်ကုန်မြို့တွင် မိတ်ဆက်

  ရန်ကုန်၊ မြန်မာ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ – အရှေ့တောင်အာရှနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း Super app တစ်ခုဖြစ်သော Grab က ရန်ကုန်မြို့တွင်း နေရာအများအပြားသို့ အလုပ်ကိစ္စနှင့် အစည်းအဝေးပွဲများ […]

Grab မှ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွားကဏ္ဍ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးစေရေး ပံ့ပိုးကူညီရန် အက်ပလီကေးရှင်းအတွင်း ဟိုတယ်ဘွတ်ကင်တင်နိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်ထည့်သွင်း

Agoda ၊ Booking.com တို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ Grab အသုံးပြုသူများအတွက် Grab app မှတစ်ဆင့် ဟိုတယ်ခန်း (၂) သန်းကျော်အား အထူးသက်သာသော ဈေးနှုန်းဖြင့် ဘွတ်ကင်ရယူနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။