Press Centre

အငွားယာဥ္မ်ားကို အခ်ိန္မေရြး ဖုန္းဆက္ငွားရမ္းႏိုင္ရန္ ကူညီေပးမည့္ GrabTaxiCall ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္ ရန္ကုန္တြင္ စတင္ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီ

စမတ္ဖုန္းေတြ၊ မိုဘိုင္းအင္တာနက္ေတြ မရွိဘူးလား။ အငွားယာဥ္တစ္စီး ခ်က္ခ်င္းငွားခ်င္တာလား။ ႀကိဳၿပီး ငွားထားခ်င္တာလား။ စိတ္မပူပါနဲ႔။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ GrabTaxi တစ္စီးကို ငွားဖို႔ အခ်ိန္ခဏေလးေပးၿပီး ဖုန္းတစ္ခ်က္ အလြယ္တကူ ဆက္လိုက္ရံုပါပဲ။ 

စမတ္ဖုန္းေတြ၊ မိုဘိုင္းအင္တာနက္ေတြ မရွိဘူးလား။ အငွားယာဥ္တစ္စီး ခ်က္ခ်င္းငွားခ်င္တာလား။ ႀကိဳၿပီး ငွားထားခ်င္တာလား။ စိတ္မပူပါနဲ႔။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ GrabTaxi တစ္စီးကို ငွားဖို႔ အခ်ိန္ခဏေလးေပးၿပီး ဖုန္းတစ္ခ်က္ အလြယ္တကူ ဆက္လိုက္ရံုပါပဲ။ 

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၆ ရက္ – အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္း Offline-to-Online (O2O) ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Grab က GrabTaxi ခရီးစဥ္မ်ားကို အခ်ိန္မေရြး ဖုန္းဆက္ငွားရမ္းႏိုင္ရန္ ကူညီေပးမည့္ GrabTaxiCall ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ မိတ္ဆက္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ပိုမို အဆင္ေျပေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္  ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ဆိုသည့္ Grab ၏ ကတိကဝတ္ႏွင့္အညီ စမတ္ဖုန္း ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးမျပဳႏိုင္သူမ်ား၊ အိမ္ရွင္မမ်ား၊ လူႀကီးသူမမ်ားႏွင့္ လမ္းေပၚထြက္၍ ကားငွားရန္ အခက္အခဲရွိသူမ်ား ယခုအခါ Grab ၏ call centre မွတစ္ဆင့္ ငွားရမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ GrabTaxiCall ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ Grab အက္ပလီေကးရွင္းနည္းတူ ႀကိဳတင္သိရွိႏိုင္ေသာ ပံုေသေစ်းႏႈန္း၊ ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာျဖင့္ သက္ေသာင့္သက္သာ သြားလာႏိုင္မည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ခရီးသည္မ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းဝယ္ထြက္အၿပီး အိမ္ျပန္ရန္အတြက္ ခ်က္ခ်င္း ကားငွားလို၍ ျဖစ္ေစ၊ နယ္ေဝး ရပ္ေဝးမွ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုအၿပီး အျပန္ခရီးစဥ္အတြက္ စီစဥ္ေပးလို၍ျဖစ္ေစ မိမိကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ တစ္ျခားတစ္ဦးအတြက္ GrabTaxi ငွားရမ္းမႈမ်ား လိုအပ္သလို ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္ – ၀၉၉၇ ၇၄၇ ၈၇၈၇ သို႔ အလြယ္တကူ ဖုန္းေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈ ခံယူရန္ ႀကိဳတင္ခ်ိန္းဆိုထားသူမ်ား၊ ဘဏ္သို႔ အပတ္စဥ္ သြားလာေနရသူမ်ား စသည္ျဖင့္ လိုအပ္သည့္ ခရီးစဥ္မ်ားကို ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားလိုေသာ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစရန္ GrabTaxiCall  ဝန္ေဆာင္မႈျဖင့္ အမ်ားဆံုး (၇) ရက္ထိ ႀကိဳတင္ငွားရမ္း ထားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ခရီးသည္မ်ားမွာ တစ္ဆက္တည္း သြားလိုေသာ ေနရာႏွစ္ခု ပါဝင္သည့္ ခရီးစဥ္ တစ္ေၾကာင္းစာ ငွားရမ္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ မိုးရာသီအခ်ိန္အတြင္း ကေလးေက်ာင္းႀကိဳရမည့္ မိဘမ်ား အတြက္ အငွားယာဥ္ႏွစ္စီး သတ္သတ္စီ ငွားရမ္းေနရန္ မလိုအပ္ေတာ့ပါ။

GrabTaxiCall ဝန္ေဆာင္မႈသည္ ေန႔စဥ္ သြားလာေနရသူခရီးသည္မ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစရံုသာမက၊ မိုဘိုင္း App မွ ရရွိသည့္ ခရီးသည္မ်ားအျပင္ ယခုမိတ္ဆက္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမွတစ္ဆင့္ ငွားရမ္းမႈမ်ားပါ ရရွိႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Grab မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြပိုမိုရရွိႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပး  ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လမွ ေမလအထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ GrabTaxiCall ဝန္ေဆာင္မႈ စမ္းသပ္ လုပ္ေဆာင္သည့္ ကာလအတြင္း ကားငွားရမ္းမႈႏႈန္း ပံုမွန္ရွိသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ အက္ပလီေကးရွင္းမွ ရရွိသည့္ ဘြတ္ကင္ထက္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမွ ရရွိသည့္ ဘြတ္ကင္က ပိုမို မ်ားျပားလာေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။

Grab Myanmar ၏ Country Head ျဖစ္သူ Cindy Toh က “Grab က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဆိုင္ရာ အခက္အခဲေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔၊ ေဘးကင္းလံုျခံဳၿပီး သက္ေသာင့္သက္သာရွိတဲ့ သြားလာေရးစနစ္တစ္ခု  ေပးအပ္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ ဘက္ေပါင္းစံုက ကူညီပံ့ပိုးေပးဖို႔ ေရာက္ရွိေနတာပါ။ GrabTaxiCall ဝန္ေဆာင္မႈက လူႀကီးသူမေတြနဲ႔ ကားငွားဖို႔ အကူအညီလိုအပ္တဲ့ ခရီးသည္ေတြရဲ႕ သြားလာေရးအတြက္ အခ်ိန္မေရြး ကူညီေပးႏိုင္ေတာ့မွာပါ။ အလြယ္တကူ ငွားရမ္းအသံုးျပဳႏိုင္ေရးဟာ GrabTaxiCall ဝန္ေဆာင္မႈရဲ႕ အဓိက အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ပဲ အစိုးရ ရံုးပိတ္ရက္ေတြမွာပါ ကားငွားႏိုင္ေအာင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပး သြားမယ့္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ call centre ကို တိုးခ်ဲ႕ဖို႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးပဲ ေဘးကင္းလံုျခံဳတဲ့ GrabTaxi ခရီးစဥ္တစ္ခုကို ဖုန္းတစ္ခ်က္ဆက္လိုက္တာနဲ႔ ငွားရမ္းႏိုင္မယ့္ GrabTaxiCall ဖုန္းနံပါတ္ကို ကိုယ့္ရဲ႕ ဖုန္းထဲမွာ မွတ္သားထားဖို႔ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

Grab ၏ call centre သို႔ ဖုန္းေခၚဆိုငွားရမ္းမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ပါက တာဝန္ရွိေအးဂ်င့္မွ ခရီးသည္၏ အမည္၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ လာႀကိဳရမည့္ေနရာႏွင့္ ပို႔ေပးရမည့္ေနရာမ်ားကို ေမးျမန္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ခရီးစဥ္ ငွားရမ္းမႈ အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ Grab အက္ပလီေကးရွင္းအတြင္း ျပသထားသည့္ က်သင့္ေငြအတိုင္း ခရီးစဥ္အတြက္ ပံုေသေစ်းႏႈန္းကို ခရီးသည္အား အေၾကာင္းၾကားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ GrabTaxiCall ျဖင့္ ငွားရမ္းသည့္ ခရီးစဥ္ တိုင္းအတြက္ call centre နည္းပညာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား အသံုးျပဳရသည့္အတြက္ ဝန္ေဆာင္ခ အနည္းငယ္အျဖစ္ ေငြက်ပ္ (၃၀၀) သတ္မွတ္ေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

က်သင့္ေငြကို ခရီးသည္က အတည္ျပဳၿပီးမွသာ GrabTaxiCall ေအးဂ်င့္က ခရီးစဥ္အား ဘြတ္ကင္လုပ္ေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး သြားရမည့္ ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို SMS မက္ေဆ့ခ်္တစ္ေစာင္ ခရီးသည္ထံ ျပန္လည္ေပးပို႔မည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ SMS မက္ေဆ့ခ်္တြင္ ကားအမ်ိဳးအစား၊ ကားနံပါတ္၊ ယာဥ္ေမာင္း အမည္ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္တို႔အျပင္ ခန္႔မွန္း ေစာင့္ဆိုင္းၾကာခ်ိန္ စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ခရီးသည္မ်ားမွာ က်သင့္ေငြကို ေငြသားျဖင့္သာ ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ၿပီး ပို႔ေပးရမည့္ ေနရာ ေျပာင္းလဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ပရိုမိုကုဒ္ အသံုးျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

ခရီးသည္မ်ားမွာ မိမိသြားလာမည့္ေနရာကို အျခားသူမ်ား သိရွိႏိုင္ရန္ ၎တို႔၏ SMS မက္ေဆ့ခ်္အား ေပးပို႔ မွ်ေဝႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ Grab မွ ေပးပို႔ထားေသာ SMS မက္ေဆ့ခ်္တြင္ ခရီးစဥ္အတြင္း ေရာက္ရွိေနသည့္ ေနရာကို ဖုန္းမွတဆင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ျပသေပးႏိုင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းေျမပံုတစ္ခုအား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ လင့္ခ္တစ္ခု ပါရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ GrabTaxi ခရီးစဥ္ မစတင္မီ၊ ခရီးစဥ္အတြင္း သို႔မဟုတ္ ခရီးစဥ္ၿပီးဆံုးခ်ိန္မ်ား တြင္ အခက္အခဲ တစ္စံုတစ္ရာရွိပါက ၂၄ နာရီ သံုးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈဖုန္းနံပါတ္ – ၀၉၉၇ ၇၀၈ ၃၃၃၀ သို႔ အခ်ိန္မေရြး ဆက္သြယ္ၿပီး အကူအညီေတာင္းခံႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ GrabTaxiCall ဝန္ေဆာင္မႈျဖင့္ သြားလာေသာ ခရီးစဥ္မ်ားမွ ခရီးသည္မ်ားအားလံုးမွာ Grab ၏ တစ္ကိုယ္ေရထိခိုက္မႈ အာမခံကိုလည္း ရရွိခံစားႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ယေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Grab Myanmar ရံုးခန္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ အခမ္းအနား၌ ရုပ္သံ အစီအစဥ္တင္ဆက္သူ ဆုမြန္ႏွင့္ မာမီဘေလာ့ဂါ ဂ်က္ဆီကာမိုးဇက္ တို႔က GrabTaxiCall ေအးဂ်င့္မ်ားအျဖစ္ GrabTaxi ငွားရမ္းမႈမ်ားကို တာဝန္ယူ လက္ခံေျဖၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

“ဆုမြန္ကေတာ့ ခရီးသည္ေတြကို ကူညီေပးဖို႔နဲ႔ အငွားယာဥ္ေတြကို အျမန္ဆံုး ငွားေပးႏိုင္ေအာင္ ေသေသခ်ာခ်ာ  ေလ့က်င့္ထားတဲ့ Grab ရဲ႕ ဖုန္းေျဖေပးတဲ့ ေအးဂ်င့္ေတြကို တစ္ကယ္ ေလးစားမိတယ္။ အခုလို မိုးရာသီဆိုရင္ ကားငွားဖို႔ခက္တဲ့ ေနရာေတြကေန GrabTaxi ငွားရမ္းေပးဖို႔ဆက္တဲ့ ခရီးသည္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနမွာေလ။ GrabTaxiCall ဝန္ေဆာင္မႈက ခရီးသည္ ေရာက္ေနတဲ့ေနရာကို လာႀကိဳေပးႏိုင္ေတာ့ ပိုၿပီး အဆင္ေျပလြယ္ကူ တာေပါ့” ဟု ဆုမြန္ ကေျပာသည္။

ထပ္မံ၍ ဂ်က္ဆီကာမိုးဇက္က “အရင္ကဆို အေမ Grab ငွားေတာ့မယ္ဆိုရင္ ကိုယ္က အက္ပလီေကးရွင္းကေန လုပ္ေပးေနက်ေလ။ GrabTaxiCall ဝန္ေဆာင္မႈ ရၿပီဆိုေတာ့ ေခၚရမယ့္ဖုန္းနံပါတ္ကို ေပးထားၿပီး ဘယ္လိုလုပ္ရ မလဲဆိုတာ ေျပာထားလိုက္တယ္။ အခုဆို အေမက သူသြားခ်င္တဲ့ေနရာေတြကို သူ႔ဘာသူပဲ Grab ကို အလြယ္ တကူ ဖုန္းေခၚၿပီး စီစဥ္ႏိုင္ၿပီဆိုေတာ့ တစ္ကယ္ပဲ ဝမ္းသာမိပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

Grab သည္ မႏၱေလးႏွင့္ ပုဂံၿမိဳ႕မ်ားတြင္ GrabTaxiCall ဝန္ေဆာင္မႈကို စတင္ စမ္းသပ္လုပ္ကိုင္ေပးေနၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခရီးသည္မ်ားမွာ ၀၉၇၅ ၀၁၀ ၈၇၃၅ သို႔ ဖုန္းေခၚဆို၍ အငွားယာဥ္မ်ား ငွားရမ္းႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ Grab Myanmar အေၾကာင္း အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက https://www.grab.com/mm/blog/grabtaxicallygn/ႏွင့္ www.facebook.com/GrabMM တို႔တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာ ၾကည့္ရႈႏိူင္ပါသည္။

 

Visit our country press centres

Media Inquiries

Contact the Grab media team

Grab က အရှေ့တောင်အာရှဒေသအတွင်း နည်းပညာဖြင့် အကျိုးပြုနိုင်ရန် ၂၀၂၅ ခုနှစ်အထိ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ ချမှတ်

  Grab သည် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံသားများအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးမှ အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုရရှိနိုင်စေရေး အထောက်အကူပေးရန်နှင့် အရည်အသွေးမြှင့်တင်ပေးရန် ၂၀၂၅ ခုနှစ်အထိ ရည်မှန်းဖော်ဆောင်သွားမည့် ‘Grab for Good’ ပန်းတိုင်များကို ချမှတ်လိုက်သည်။  Microsoft နှင့် Tech for […]

Grab ႏွင့္ Samaritan’s Purse တို႔ ပူးေပါင္း၍ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးတိုက္ဖ်က္ေရး ကမ္ပိန္းတစ္ခု စတင္ေဆာင္ရြက္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ကနဦး လႈပ္ရွားမႈမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး Grab မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအား လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းအားေပးခဲ့ပါသည္။

GrabRewards အစီအစဥ္အသစ္မ်ားျဖင့္ ပိြဳင့္မ်ား အလြယ္တကူ စုေဆာင္းႏိုင္ၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ ကစားပြဲမ်ားႏွင့္ ပိုမို မ်ားျပားသည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ေရြးခ်ယ္ရယူႏိုင္မည္

● အေရွ႕ေတာင္အာရွတစ္ဝွမ္းတြင္ အႀကီးမားဆံုး loyalty programme တြင္ အသံုးျပဳသူမ်ား ပိုမို ပါဝင္ႏိုင္ရန္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ အစီအစဥ္မ်ားစြာ ထပ္မံထည့္သြင္းထားသည္။ ● Grab ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုကို သံုးလတစ္ႀကိမ္ အသံုးျပဳရံုျဖင့္ GrabRewards ပြိဳင့္မ်ား သက္တမ္းကုန္ဆံုးေတာ့မည့္မဟုတ္ေတာ့ေပ။ ● ယခုအခါ ပြိဳင့္မ်ားကို ျပန္လည္အသံုးျပဳရာတြင္ ႏွစ္လိုဖြယ္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ားစြာ ရရွိႏိုင္ၿပီ။ ● အထူးေလွ်ာ႔ေစ်းႏွင့္ တန္ဖိုးႀကီးဆုလက္ေဆာင္မ်ား ပါဝင္သည့္ GrabRewards Wednesdays အစီအစဥ္ကို စတင္။