09 977 47 8787 ရန္ကုန္မွာ GrabTaxiCall ဝန္ေဆာင္မႈကို စတင္ေနပါၿပီ

အပလီေကးရွင္းကို မသုံးဘဲ Grab ပလက္ေဖာင္းေပၚက စိတ္ခ်လုံၿခဳံၿပီး သက္ေသာင့္သက္သာရွိတဲ့ ခရီးစဥ္ေတြကို စီးနင္းလိုပါသလား။ ခ်စ္ရသူတစ္စုံတစ္ေယာက္အတြက္ တကၠစီဌားေပးၿပီး သူ႔အိမ္အျပန္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေျခရာေကာက္ခ်င္ပါသလား။

သင္ ျဖစ္လိုတဲ့ အရာေတြကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ဖို႔ GrabTaxi Call ကို စတင္လိုက္ပါၿပီ။ သင္ တကၠစီေခၚဆိုလိုတဲ့အခ်ိန္ ငွားရမ္းႏိုင္ဖို႔ 09 977 47 8787ကို ဖုန္းဆက္လိုက္ပါ။ ပုံမွန္ GrabTaxi ေတြလိုပဲ သင့္ေနရာအေရာက္ လာေခၚေပးၿပီး သင္ သြားလိုတဲ့ေနရာကို အေရာက္ပို႔ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ GrabTaxiCall ဝန္ေဆာင္မႈကို ၂၄ နာရီ ပိတ္ရက္မရွိ ‌‌ေခၚဆိုႏိုင္ပါၿပီ။

GrabTaxiCall ဝန္ေဆာင္မႈကို အသုံးျပဳရန္ နည္းလမ္း

၁။ 09 977 47 8787 ကို ဖုန္းေခၚပါ။

၂။ လာႀကိဳရမယ့္ေနရာနဲ႔ ပို႔ရမယ့္ေနရာ၊ ခရီးသည္နာမည္ နဲ႔ ဖုန္းနံပါတ္ကို ေျပာျပပါ။

၃။ အဲဒီအခါ GrabTaxiCall က ခရီးစဥ္အတြက္ က်သင့္မယ့္ ယာဥ္စီးခကို ေျပာျပပါလိမ့္မယ္။

၄။ ခရီးစဥ္ကို အတည္ျပဳၿပီးတဲ့အခါ လာေရာက္ႀကိဳမယ့္ ယာဥ္ေမာင္းအမည္၊ ကားနံပါတ္ နဲ႔ ယာဥ္ေရာက္ရွိလာမယ့္ ခန႔္မွန္းအခ်ိန္ကို ေျပာျပေပးမွာပါ။

၅။ သင့္ ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ တစ္ေယာက္ေယာက္ဆီ အသိေပးခ်င္ေသးတယ္ဆိုရင္ တစ္ခါတည္း ေျပာျပေပးပါ။ Share My Ride လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ရွိပါတယ္။ အဲဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္က ခရီးသည္ စီးနင္းတဲ့ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ကို ေျမပုံေပၚကတစ္ဆင့္ အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ ခ်စ္ရသူေတြဆီ သတင္းေပးပို႔ထားႏိုင္ၿပီး  ခရီးသည္ သြားလိုတဲ့ေနရာကို ေရာက္ရွိတာနဲ႔ အသိေပးမွာပါ။

၆။ ခရီးစဥ္အတြက္ အသင့္ျပင္ထားေပးပါ။  သင့္ထံ ယာဥ္ေမာင္း လာႀကိဳတဲ့အခါ သူကိုယ္တိုင္ ဖုန္းေခၚလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။