Press Centre

Grab ႏွင့္ Samaritan’s Purse တို႔ ပူးေပါင္း၍ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးတိုက္ဖ်က္ေရး ကမ္ပိန္းတစ္ခု စတင္ေဆာင္ရြက္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ကနဦး လႈပ္ရွားမႈမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး Grab မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအား လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းအားေပးခဲ့ပါသည္။

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ – Grab ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူမႈကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႔ အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Samaritan’s Purse တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူမႈအသိုင္းအဝန္းအတြင္း တိတ္တဆိတ္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေနသည့္ ရာဇဝတ္မႈတစ္ခုျဖစ္သည့္ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမို သတိျပဳမိလာၾကေစရန္ႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈအေၾကာင္း အသိပညာေပးရန္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ဤကနဦးလႈပ္ရွားမႈကို Grab က လူတိုင္းအတြက္ ပိုမိုစိတ္ခ်လံုျခံဳရသည့္ လူမႈဝန္းက်င္ကို ဖန္တီး တည္ေဆာက္ေရးျဖစ္သည့္ ၎၏ ကတိကဝတ္၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မူးယစ္ေဆးဝါးပေပ်ာက္ေရး အထိမ္းအမွတ္ျပတိုက္တြင္ ယေန႔ က်င္းပခဲ့သည့္ သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အခမ္းအနားတြင္လည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့သည္။ ထိုအခမ္းအနားတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက အဆိုပါ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို တားဆီး တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ရန္ ျပည္သူလူထုမွ ပူးေပါင္းပါဝင္ေပးၾကရန္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ခဲ့သည္။

Grab ႏွင့္ Samaritan’s Purse တို႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွတစ္ဆင့္ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပညာေပး အခ်က္အလက္မ်ားကို ေရးသားပံုေဖာ္ၿပီး Grab အက္ပလီေကးရွင္းအတြင္းႏွင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚတြင္ မွ်ေဝသြားမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ GrabTaxi မ်ားအတြင္းတြင္လည္း ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားႏွင့္အတူ ခရီးသည္မ်ား အလြယ္တကူ သတိျပဳႏိုင္မည့္ စေတကာမ်ားႏွင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ထားရွိေပးမည္ ျဖစ္ပါ သည္။

ထို႔အျပင္ Grab အေနျဖင့္ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး အသိပညာေပး ဗီဒီယိုတစ္ခု ရိုက္ကူးပံုေဖာ္ၿပီး မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းအသစ္မ်ားအား ပို႔ခ်သည့္ သင္တန္းမ်ားတြင္ ျပသသြားမည္ ျဖစ္သည္။ Samaritan’s Purse ကလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားရွိ Grab မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ လူကုန္ကူးမႈတားဆီး တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားစြာ က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီး သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္သည့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကိုလည္း မွ်ေဝေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ Grab ႏွင့္ Samaritan’s Purse အဖြဲ႔အစည္း ႏွစ္ခုစလံုးမွာ လူကုန္ကူးခံရၿပီး လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားကို ေဘးကင္းလံုျခံဳရာ သို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးရန္ တိုက္တြန္းအားေပးကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

“လူကုန္ကူးမႈဆိုတာ တိတ္တဆိတ္ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ရာဇဝတ္မႈတစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီအေၾကာင္းကို အမ်ားျပည္သူ ပိုၿပီးသတိျပဳမိလာေအာင္နဲ႔ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းေတြကို ဒီလို ၾကံဳေတြ႔ေနရတဲ့သူေတြကို ကူညီေပးဖို႔ အသိပညာေပးႏိုင္ေအာင္ Samaritan’s Purse နဲ႔ အခုလို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရတဲ့အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူ မိပါတယ္။ နည္းပညာကို အသံုးခ်ၿပီး ပိုေကာင္းတဲ့ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေပးတဲ့အေနနဲ႔ ရန္ကုန္မွာ အႀကီးမားဆံုး ယာဥ္ေမာင္းကြန္ရက္ျဖစ္တဲ့ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ Grab မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းေတြကို ဒီ အခက္အခဲနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ေနရသူေတြကို ကူညီေပးဖို႔ စည္းရံုးတိုက္တြန္းသြားမွာပါ။ အငွားယာဥ္ေတြနဲ႔ အငွားယာဥ္ေမာင္းေတြဟာ မရည္ရြယ္ဘဲ အေဝးေျပးကားဂိတ္တို႔၊ ေလဆိပ္တို႔လို ေနရာေတြမွာ လူကုန္ကူးတဲ့သူေတြ၊ လူကုန္ကူးခံရတဲ့ သူေတြနဲ႔ အရင္ဆံုး ဆက္သြယ္မိတဲ့သူေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ေဒသခံ ျပည္သူေတြ အတြက္ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းေတြက နားနဲ႔ မ်က္စိလို ေစာင့္ၾကည့္နားေထာင္ေပးၿပီး လိုအပ္ရင္ သက္ဆိုင္ရာကို အေၾကာင္းၾကားေပးဖို႔ သတိျပဳေစခ်င္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပိုၿပီး ေဘးကင္းလံုျခံဳေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္ဖို႔ အျခား မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ ပိုၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ ပါတယ္” ဟု Grab Myanmar ၏ Country Head ျဖစ္သူ Cindy Toh က ေျပာသည္။

လူကုန္ကူးမႈဆိုသည္မွာ လူကုန္ကူးသူတစ္ဦးမွ တစ္စံုတစ္ဦးအား အဓမၼ အင္အားသံုးျခင္း၊ လိမ္လွည္လွည့္ဖ်ား ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ခိုင္းေစလိုသည့္အတြက္ အက်ပ္ကိုင္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ကာ ကုန္ပစၥည္း ကဲ့သို႔ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာႏို္င္ငံသားအမ်ားစုသည္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကေသာ တရုတ္၊ ထုိင္းႏွင့္ မေလးရွား ႏိုိင္ငံမ်ားသုိ႔ အမ်ားဆုံး လူကုန္ကူးခံေနရေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ လူငယ္အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ အတင္းအဓမၼ အလုပ္ခုိင္းေစျခင္း ခံေနရၿပီး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားမွာလည္း လိင္မႈဆုိင္ရာ ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အတင္းအဓမၼ အလုပ္ခိုင္းေစျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခံ ေနရေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္တြင္း လူကုန္ကူးမႈမ်ားမွာလည္း ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိ သည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ Grab ႏွင့္ Samaritan’s Purse တို႔၏ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္း (၂၀၀) ေက်ာ္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခ့ဲသည့္ Grab Myanmar ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ Samaritan’s Purse မွ ပထမဦးဆုံး အေနျဖင့္ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးတုိက္ဖ်က္ေရး အသိပညာေပးျခင္း အစီအစဥ္တစ္ခုကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

“သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑က လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေပးရာမွာ အဓိကက်တဲ့ ေနရာတစ္ခုကေန ပါဝင္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔လည္း Grab နဲ႔ လက္တြဲၿပီး သူတို႔ရဲ႕ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းေတြ အေနနဲ႔ လူကုန္ကူးေနတယ္ဆိုတာ သိိႏိုင္တဲ့ ေနာက္ဆံုးရ အခ်က္အလက္ေတြကို ေကာင္းေကာင္း နားလည္သိရွိထားၿပီး သတိဝီရိယရွိရွိနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေတာ့မွာျဖစ္လို႔ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါ တယ္” ဟု Samaritan’s Purse Myanmar မွ Country Director ျဖစ္သူ Paul McKnight က ေျပာသည္။

‘လူကုန္ကူးမႈ အႏၱရာယ္ ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္း တို႔ကာကြယ္’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက “လူကုန္ကူးမႈ ျပႆနာဟာ လူသားအခ်င္းခ်င္း စာနာမႈ ကင္းမဲ့စြာ ေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ထုတ္တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအေျခအေနမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လူကုန္ကူးခံရမႈဟာ အေရးႀကီးတဲ့ အေျခအေန တစ္ခုမွာ ရွိေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံလူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး (၅) ႏွစ္ စီမံကိန္းေရးဆြဲၿပီး ႏွစ္အလိုက္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ကုလသမၼဂ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး မူဝါဒမ်ားကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ တရားစြဲဆိုေရး၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး စတဲ့ လုပ္ငန္းက႑ (၄) ခုကို အင္တိုက္အားတိုက္နဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ ရွိပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

သူက ထပ္မံၿပီး “ဒီလို ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ေျမျပင္အေျခအေနကို ေလ့လာသံုးသပ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ စုဖြဲ႔ထားတဲ့ အင္အားနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ပါဝင္မႈနဲ႔အတူ ျပည္တြင္းမွာ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ပါဝင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕  ေဆာင္ရြက္မႈကို ပိုၿပီး အရွိန္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစား ရမွာပါ။ ဒီ အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕  ေဆာင္ရြက္မႈကို အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီး က ေနာက္ကေန ဝိုင္းရံၿပီး ဒီကရရွိတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြအေပၚကေန လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးကို အရွိန္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သံသယရွိဖြယ္ လူကုန္ကူးမႈမ်ားကို ေတြ႔ရွိရပါက အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔က ဖုန္းနံပါတ္မ်ား ထားရွိေပးၿပီး ၀၉ ၄၉၅၅၅၆၆၆ (သို႔မဟုတ္) ၀၉ ၄၉၅၅၅၉၉၉ သို႔ ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ပါသည္။

Grab အေၾကာင္း

Grab သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ ထိပ္တန္း O2O မိုဘိုင္းပလက္ေဖာင္း မ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ အလိုအပ္ဆံုးေသာ  ေန႔စဥ္သံုး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ လ်က္ရွိပါသည္။ သြားလာေရး၊ အစားအေသာက္၊ အိမ္အေရာက္ ေစ်းဝယ္ျခင္း စသည္တို႔ကို e-wallet တစ္ခု တည္းျဖင့္  ေငြေပးေခ်ႏိုင္သည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံသားတိုင္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စီးပြားေရးမွ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိသင့္သည္ဟု Grab က ယံုၾကည္သည့္အတိုင္း ကုမၸဏီသည္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရၿပီး ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္ေသာ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ပစၥည္းပို႔ေဆာင္ေရး၊ မိုဘိုင္း ေငြေခ်စနစ္ႏွင့္ ေငြေၾကး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိတြင္ Grab သည္ စင္ကာပူ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ မေလးရွား၊ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ ျမန္မာႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိသည္။ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံသိရွိလုိပါက http://www.grab.com ႏွင့္ www.facebook.com/GrabMM တို႔တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္္ပါသည္။

Samaritan’s Purse အေၾကာင္း

Samaritan’s Purse သည္ ႏိုင္ငံတကာ လူမႈကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ခံစားေနရသူမ်ား၊ ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္ အငတ္ေဘး ၾကံဳေနရသည့္ ေနရာေဒသမွ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Samaritan’s Purse အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသရွိ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ အရပ္ေဒသ မ်ားတြင္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ၎၏ မိခင္ႏွင့္ကေလးက်န္းမာေရး အစီအစဥ္ တြင္ ငယ္ရြယ္ႏုနယ္သည့္ မိခင္မ်ားအတြက္ အေရးပါသည့္ အာဟာရျပည့္ဝစြာ ေနထိုင္စားေသာက္ျခင္း အေလ့ အက်င့္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ သားဖြားမီးယပ္ဆိုင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ အသိပညာမ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်လ်က္ ရွိပါသည္။ အဖြဲ႔အေနျဖင့္ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္လည္း ပညာေပး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ တားဆီးကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။ အေသးစိတ္ ထပ္မံသိရွိလိုပါက www.samaritanspurse.org တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

Visit our country press centres

Media Inquiries

Contact the Grab media team

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Twitter

Grab Myanmar က Novel Coronavirus ကူးစက်ပျံ့နှံ့ခြင်းမှ လူအများ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိစေရန် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး လှုပ်ရှားမှုများ စတင်ဆောင်ရွက်

ရန်ကုန်၊ မြန်မာ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဖော်ဖော်ဝါရီလ ၆ ရက် – ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည့် Novel Coronavirus ရောဂါပိုးပျံ့နှံ့မှုကြောင့် ကူးစက်ခံရနိုင်ခြေ လျော့နည်းစေရန်နှင့် Grab ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုသူများ၊ မိတ်ဖက် သယ်ယူပို့ဆောင်သူများ၊ မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် […]

ခရီးသည်များ၏တောင်းဆိုချက်အရ အဆင့်မြင့်ကားများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်မည့် Premium Rentals [Beta] ကို ရန်ကုန်မြို့တွင် မိတ်ဆက်

  ရန်ကုန်၊ မြန်မာ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ – အရှေ့တောင်အာရှနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း Super app တစ်ခုဖြစ်သော Grab က ရန်ကုန်မြို့တွင်း နေရာအများအပြားသို့ အလုပ်ကိစ္စနှင့် အစည်းအဝေးပွဲများ […]

Grab မှ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွားကဏ္ဍ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးစေရေး ပံ့ပိုးကူညီရန် အက်ပလီကေးရှင်းအတွင်း ဟိုတယ်ဘွတ်ကင်တင်နိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်ထည့်သွင်း

Agoda ၊ Booking.com တို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ Grab အသုံးပြုသူများအတွက် Grab app မှတစ်ဆင့် ဟိုတယ်ခန်း (၂) သန်းကျော်အား အထူးသက်သာသော ဈေးနှုန်းဖြင့် ဘွတ်ကင်ရယူနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။