ခရီးစဉ်လက်ခံပြီး ၅ မိနစ်အကျော်တွင် ခရီးစဉ်ပယ်ဖျက်ခံရရင် လျော်ကြေးငွေ ၃၀၀ ကျပ် ရရှိမှာပါ။