ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើស GrabBike?

តាមតម្រូវការ

ជ្រើសរើសការធ្វើដំណើរដែលមានតម្លៃទាបបំផុត​ និង​ លឿនបំផុត

តម្លៃមានតម្លាភាព

ជាមួយនឹងតម្លៃថេរដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធី

សុវត្ថិភាព និងការតាមដាន

ដៃគូអ្នកបើកបររបស់​ Grab ត្រូវបានបង្ហាត់បង្រៀនយ៉ាងល្អ​​ និង​ត្រូវបានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យប្រវត្តិរូប។​ យើងមានការតាមដានភ្លាមៗ សម្រាប់រាល់ជើងដំណើរ និងការដឹកជញ្ជូនទាំងអស់។

តារាងតម្លៃ
តម្លៃអប្បបរមា២៥០០​ រៀល
តម្លៃគោល១៥០០​ រៀល
តម្លៃក្នុង ១ គីឡូម៉ែត១០០០​ រៀល

វិធីក្នុងការកក់ GrabBike

ជ្រើសរូបតំណាង GrabBike ក្នុងកម្មវិធី Grab

ទាញយកកម្មវិធី Grab

ស្កេនកូដ QR

សំណួរសួរញឹកញាប់

សូមពិនិត្យមើលទីតាំងដែលអ្នកបានវាយចូលអោយបានត្រឹមត្រូវ។ ក្នុងករណីដែលអ្នកមិនអាចរកឃើញអ្នកបើកបរ អ្នកអាចប្រើប្រាស់សារដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធី​ Grab ឬតេរទៅកាន់អ្នកបើកបរបាន។

បច្ចុប្បន្ន GrabBike មាននៅតែកណ្តាលទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុណ្ណោះ។

ប្រូម៉ូកូដ គឺជាកូដបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់អ្នក។