គោលការណ៍ស្ដីពីខ្លឹមសារអនឡាញមិនសមរម្យ និងរសើប ៖ GrabAds និង GrabFood

កាលបរិច្ឆេទកែប្រែចុងក្រោយ៖ ថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

សេចក្ដីផ្ដើម

សូមមេត្តាអានដោយប្រុងប្រយ័ត្ននូវគោលការណ៍ស្ដីពីខ្លឹមសារអនឡាញមិនសមរម្យ និងរសើបសម្រាប់៖ GrabAds, GrabFood និង GrabMart នេះ (“គោលការណ៍”) ។ ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង (ដូចបានចែងក្នុង Terms of Service របស់យើង) ជាពិសេសសម្រាប់សេវាកម្ម GrabAds, GrabFood និង GrabMart លោកអ្នកត្រូវបានចាត់ទុកថាបានអាន យល់ព្រម និងយល់ដឹងខចែង និងលក្ខខណ្ឌក្នុងគោលការណ៍នេះ ដែលត្រូវអនុវត្តចំពោះលោកអ្នក។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនយល់ព្រមចំពោះខចែង និងលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងគោលការណ៍នេះទេ សូមមេត្តាកុំប្រើប្រាស់ ឬបន្ដប្រើប្រាស់វេទិកា ឬសេវាកម្មរបស់យើង ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាឧទាហរណ៍គំរូ និងមិនលម្អិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃខ្លឹមសារមិនសមរម្យដែលត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅពេលប្រើប្រាស់វេទិកា ឬសេវាកម្មរបស់យើង។

១.    ខ្លឹមសារអាសអាភាស និងអសីលធម៌

ខ្លឹមសារដែលផ្ទុយនឹងបទដ្ឋានសង្គម និងសីលធម៌ សុភវិនិច្ឆ័យនៃភាពសមរម្យ និងភាពថ្លៃថ្នូរ ។ ខ្លឹមសារបែបនេះ នៅក្នុងចំណោមខ្លឹមសារផ្សេងទៀត រួមមាន ភាពអាក្រាតកាយ រូបភាព ឬសារអាសអាភាស ភាពទុច្ចរិតខាងផ្លូវភេទ សកម្មភាព និងការរំលោភខាងផ្លូវភេទ

២.   ខ្លឹមសារបំពាន និងគំរាមកំហែង

ខ្លឹមសារដែលមានទំនោរក្នុងការរំខាន យាយី រំលោភបំពាន ឬគំរាមកំហែងភាគីណាមួយ ឬជាទូទៅប្រឆាំងនឹងស្ដង់ដារបច្ចុប្បន្ននៃបែបបទដែលអាចទទួលយកបានផ្នែកសីលធម៌។ ខ្លឹមសារទាំងនោះរួមមាន  ប៉ូន្ដែមិនកំណត់ចំពោះ ធាតុផ្សំមិនសមរម្យដែលមាន (i) គំរាមកំហែងដល់សន្ដិសុខជាតិ ឬសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ (ii) លក្ខណៈនយោបាយ ឬរួមមានការរិះគន់រដ្ឋាភិបាល ឬថ្នាក់ដឹកនាំ (iii) លើកកម្ពស់ចំពោះលក្ខណៈណាមួយដែលជំទាស់ជាមួយសាធារណៈ ដូចជាការគាំទ្រ ឬបង្ហាញពីការអាណិតអាសូរ ឬជួយដល់សកម្មភាព ឬអង្គការចាត់តាំងភេរវកម្មនានា (iv) មិនយកចិត្តទុកដាក់លើភាពរសើបនៃសហគមន៍ និងបទដ្ឋានសង្គមនៃប្រទេសដែលខ្លឹមសារត្រូវបានបង្ហាញ ឬ (v) បង្ហាញពីសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្ម និងអសីលធម៌ ។

៣.   ខ្លឹមសារហិង្សា

ខ្លឹមសារដែលលើកកម្ពស់អំពើហិង្សា ទោះបីជាតាមរូបភាពកាយវិការ ពាក្យសំដី និងផ្នែកចិត្តសាស្ដ្រដែលបង្កឱ្យមានការភ័យខ្លាច ឬការធ្វើត្រាប់តាម។ ខ្លឹមសារទាំងនោះរួមមាន ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអំពីទំនិញដូចជា អាវុធ ឬមានរូបភាពដូចជាឈាម និងរបួស ជាដើម ។

៤.    ខ្លឹមសារមិនពិត

ខ្លឹមសារដែលក្លែងក្លាយ ឬមានកម្រិតនៃព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវ ឬមិនពិត ឬមិនពេញលេញ ឬបំភាន់ខ្ពស់ ។ ខ្លឹមសារទាំងនេះរួមមាន ការលក់ទំនិញចម្លងគេ ដូចជាវត្ថុបុរាណចម្លងគេ ទំនិញដែលមិនមែនការអនុញ្ញាត ឬអាជ្ញាប័ណ្ណដែលតម្រូវឱ្យមានពីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធ ហើយទំនិញ “​ស័ក្តិ​សិទ្ធ​” ជាឧទាហរណ៍ ដែលសន្យាថានឹងមានសុខភាពយ៉ាងអស្ចារ្យ ជាដើម ។

លើសពីនេះ ការអះអាងណាមួយដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពុំគប្បីធ្វើឡើងក្នុងទម្រង់ដែលផ្ទុយទៅនឹងបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគុណភាព សុវត្ថិភាព លើផលិតផល ទំនិញ និងសេវា និងច្បាប់ស្ដីពីកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់ ដែលការអះអាងនោះពាក់ព័ន្ធនឹង អំពើមិនសុចរិត ការអនុវត្តមិនសុចរិត ការអះអាងដោយបំភាន់ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជានុយ ការសន្យាផ្ដល់អំណោយ និងរង្វាន់មិនពិត ការលក់អូសទាញដោយមិនសុវរិត ជាអាទិ៍ រួមទាំងច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ខានគតិយុត្តជាធរមានពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ។

៥.    ខ្លឹមសារដែលមានភាសាមិនល្អ

ខ្លឹមសារដែលមានភាសាបំពាន មិនសមរម្យ ផ្ទុយជំនឿសាសនា ឬឃោរឃៅ ។ ខ្លឹមសារទាំងនោះរួមមានការដាក់ឈ្មោះមុខទំនិញ ឬអាហារមិនសមរម្យ ឬការពិពណ៌នាដែលមិនពេញចិត្តលើទំនិញ ។​

៦.    ខ្លឹមសារបែបសាសនា

ខ្លឹមសារដែលសំដៅទៅរកសាសនាជាក់លាក់ណាមួយ ឬមានរូបភាពអំពីលក្ខណៈសម្គាល់សាសនា ទោះបីជាអតីតកាល ឬបច្ចុប្បន្នកាល ឬដកស្រង់អត្ថបទសាសនាដើម្បីជំរុញការលក់ទំនិញ ។ ប្រភេទខ្លឹមសារនេះរួមបញូលទាំងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអំពីទំនិញបែបសាសនា ។

៧.    ខ្លឹមសារដែលមានមួយកុមារ

ខ្លឹមសារដែលផ្ដោតលើកុមារតូចៗ ឬពណ៌នាអំពីរូបភាពកុមារត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ និងភាពរសើបឱ្យបានខ្លាំង ដោយសារកុមារងាយទទួលឥទ្ធិពល ចាប់អារម្មណ៍ និងមិនសូវមានភាពចាស់ទុំ/អភិវឌ្ឍក្នុងការគិត ។ ខ្លឹមសារបែបនេះរួមមានការពិពណ៌នាអំពីកុមារដែលភ្ជាប់ក្នុងសកម្មភាពគ្រោះថ្នាក់ ការតាំងបង្ហាញកុមារក្នុងលក្ខណៈថោកទាប ឬការកេងប្រវ័ញ្ចលើកុមារ។

៨.    ខ្លឹមសារដែលមានទំនិញខុសច្បាប់ / ហាមឃាត់

ទំនិញខាងក្រោមជាទូទៅគឺជាទំនិញដែលត្រូវបានហាមឃាត់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬចាត់ទុកថាមិនសមរម្យ ៖

 • ផលិតផលតបារី ថ្នាំជក់ និងឧបរណ៍ជក់
 • គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់
 • ផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់មិនទាន់គ្រប់អាយុ
 • ការតាំងបង្ហាញ (ផ្សព្វផ្សាយ) ទម្រង់នៃផលិតផលគ្រៀងស្រវឹងដោយគ្មានភ្ជាប់នូវការបដិសេធគតិយុត្ត និង/ឬការត្រួតពិនិត្យអាយុ។
 • អាវុធ យុទ្ធភណ្ឌ សម្ភារៈផ្ទុះ/ទំនិញដែលធ្វើឡើងសម្រាប់បំផ្ទុះ និងសេវាកម្មដែលណែនាំ/បង្រៀនអំពីការផលិត/ការពង្រឹងចំពោះទំនិញនោះរួមទាំងកាំជ្រួច។
 • ភ្នាក់ងារចាប់គូរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងក្លឹប “មិត្តិភាព”
 • សម្ភារៈអាសអាភាស ហើយផលិតផល និងសេវាកម្មខាងផ្លូវភេទ (ឧបករណ៍ សៀវភៅ វីឌេ ជាដើម។ល។ ដែលបម្រើឱ្យខាងផ្លូវភេទ)
 • ល្បែងស៊ីសង
 • ទំនិញដែលមានពាក្យ ឬរូបភាពមិនសមរម្យ ដូចជាអាវយឺត
 • សេវាកម្មទស្សន៍ទាយ ហោរាសាស្ដ្រ
 • ឱសថមិនបានចុះបញ្ជី
 • សាច់សត្វកម្រ សត្វជិតផុតពូជ និងទំនិញដែលបានមកពីការជួញដូរជីវិតសត្វព្រៃ ការបរបាញ់ខុសច្បាប់ និងការបរបាញ់សត្វដែលជិតផុតពូជ ដូចជាថនិកសត្វសមុទ្រ ព្រុយត្រីឆ្លាម ស្នែងរមាស ភ្លុក ក្រពេញសត្វក្ដាន់ ទឹកប្រមាត់ លិង្គខ្លា និងទំនិញដែលស្រដៀងផ្សេងទៀត
 • សហគ្រាស់/ទំនិញដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណដូចជាភ្នាក់ងារផ្ដល់ប្រាក់កម្ចី កម្មវិធីសម្រកទម្ងន់ មជ្ឈមណ្ឌលហាត់ប្រាណ អាហារបំប៉នសុខភាព ភ្នាក់ងារធ្វើដំណើរ វេទិការជូញដូរភាគហ៊ុន និងសន្ទស្សន៍ និងការអនុវត្តអាជីវកម្មឆបោកដូចជា គម្រោងឆបោក Ponzi / គម្រោងពីរ៉ាមីត ការធ្វើទីផ្សារពហុកម្រិត គម្រោងអាជីវកម្មដែលមានការធានាលទ្ធផល វគ្គសិក្សា និងសេវាកម្មការវិនិយោគ ឬការជួញដូរ
 • រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល និងការជួញដូរ Forex
 • ទំនិញក្លែងក្លាយ ឬរំលោភលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញា
 • ឱសថដែលគ្រប់គ្រងជាពិសេស ឬគ្រោះថ្នាក់ ឧទាហរណ៍ ឱសថគ្រាប់ពន្យារកំណើត
 • សេវាកម្មរំលូតកូន
 • ផលិតផលជំនួសទឹកដោះម្ដាយសម្រាប់កុមារអាយុក្រោម ២៤ខែ / អាហារបំប៉នសម្រាប់កុមារក្រោមអាយុ ០៦ ខែ / ដបទឹកដោះគោ និងក្បាលដោះសិប្បនិមិ្មត
 • ឱសថ សារធាតុគីមី និងសារធាតុរ៉ែខុសច្បាប់ គំរូរុក្ខជាតិ និងសត្វព្រៃ គំរូនៃប្រភេទសត្វព្រៃកម្រ និង/ឬជិតផុតពូជនៃសត្វព្រៃ និងរុក្ខជាតិដែលបានចែងបញ្ជាក់ដោយច្បាប់ជាធរមាន
 • ពេស្យាចារ
 • សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ការជួញដូរមនុស្ស ជាលិការាងកាយ សាកសព សរីរាង្គ ទារក
 • សកម្មភាពអាជីវកម្មទាក់ទងនឹងការបន្ដពូជរបស់មនុស្សដោយភេទ

៩.  ខ្លឹមសារមិនបរិហារកេរ្ដិ៍ ឬការបង្ខូចកេរ្ដិ៍ឈ្មោះ

ខ្លឹមសារនៃការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមិនគួរមានគោលបំណងវាយប្រហារ ឬបង្ខូចកេរ្ដិ៍ឈ្មោះដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនឡើយ ។ ខណៈពេលដែលធ្វើការប្រៀបធៀបគ្នា វាគឺជាការល្អដើម្បីលើកកម្ពស់ការប្រកួតប្រជែងឱ្យបានខ្លាំងក្លា ដែលគប្បីឈរលើគោលការណ៍នៃការប្រកួតប្រជែងដោយយុត្តិធម៌ ជំនួសឱ្យការសើចចំអក ឡកឡឺយ ឬវាយប្រហារគ្នាទាំងស្រុង។

១០.  ការប្រើប្រាស់មនុស្សក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ខ្លឹមសារដែលមានការប្រើប្រាស់ស្ដី្រ និងកុមារ (សូមមើផ្នែកទី ៧ ខាងលើ) គប្បីផលិតឡើងដោយការយកចិត្តទុកដាក់ឱ្យបានខ្ពស់ ។ ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមិនគួរបង្ហាញស្ដ្រីជាវត្ថុខាងផ្លូវភេទ ឬក្នុងលក្ខណៈកេងប្រវ័ញ្ញនោះទេ ។ ជនពិការគួរតែត្រូវបានបង្ហាញក្នុងលក្ខណៈវិជ្ជាមាន ហើយការបង្ហាញបែបរើសអើងជូជសាសន៍ និងការរើសអើងទូទៅត្រូវតែជៀសវាង។

១១.    ខ្លឹមសារតិះដៀល

ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអាចមានខ្លឹមសារជារឿងកំប្លែង និងការតិះដៀល ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែម ។ ជាដំបូលន្មាន គប្បីជៀសវាងមានបុគ្គលសាធារណៈ / បុគ្គលពាក់ព័ន្ធនយោបាយល្បីជាចំណុច នៃរឿងកំប្លែងនោះឡើយ ។ បញ្ជីឈ្មោះរបស់បុគ្គលទាំងនេះរួមមាន ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល អ្នកនយោបាយ អ្នកដឹកនាំសាសនា និងសហគមន៍ សកម្មជន និងអ្នកដឹកនាំអាជីវកម្មរបស់ដៃគូប្រកួតប្រជែង ។

១២.    ការប្រើប្រាស់ម៉ាកយីហោដោយគ្មានសិទ្ធិ

ខ្លឹមសារដែលប្រើប្រាស់ពាណិជ្ជនាមដែលបានចុះបញ្ជីរបស់ភាគីផ្សេងដោយគ្មានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវ ។

១៣.   បំពានលើខ្លឹមសារ “Hala”

ខ្លឹមសារមិនពិតដែលឆ្លុះបញ្ហាញថាពួកគេកំពុងផ្ដល់គឺជា Hala ដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជន ។

យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបន្ដែម កែប្រែ ឬលុបចោលនូវគោលការណ៍ណែនាំនេះគ្រប់ពេលវេលា ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុនឡើយ ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនយល់ព្រមចំពោះការកែប្រែណាមួយ លោកអ្នកត្រូវតែឈប់ប្រើប្រាស់វេទិកា និងសេវាកម្មរបស់យើង ។ សូមមេត្តាចំណាំថា ការបន្ដប្រើប្រាស់របស់លោកអ្នកនូវវេទិកា និងសេវាកម្មរបស់យើងមានន័យថាលោកអ្នកបានយល់ព្រម និងទទួលស្គាល់ចំពោះការកែប្រែគោលការណ៍នេះ ។