ระวังอีเมล ข้อความ หรือสายเรียกเข้าที่สอบถามข้อมูลส่วนตัวของคุณ


Grab ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความปลอดภัยของข้อมูล และทำอย่างเต็มที่เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เราไม่เคยถามถึงข้อมูลเพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ

หากคุณได้รับอีเมล, ข้อความ, หรือสายเรียกเข้าที่คุณเห็นว่าผิดปกติ เราขอแนะนำให้คุณปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อให้บัญชี Grab Driver ของคุณปลอดภัย
หยุด

หากมีข้อความหรืออีเมลที่ขอให้คุณแจ้งรายละเอียดการลงชื่อเข้าใช้บัญชีของ Grab ห้ามตอบกลับ, คลิกหรือเปิดไฟล์และลิงก์ที่แนบมา

ห้ามให้ผู้อื่นเข้าใช้บัญชีของคุณโดยเด็ดขาด แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ Grab, คนในครอบครัว หรือแม้กระทั่งเพื่อนสนิท

ตรวจสอบ

ก่อนลงชื่อเข้าใช้ทุกครั้ง กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังกรอกรายละเอียดบน https://www.grab.com หรือ หรือ แอปพลิเคชัน Grab Driver.

หากคุณไม่แน่ใจว่าอีเมล, สายเรียกเข้า หรือข้อความที่คุณได้รับมาจากเจ้าหน้าที่ของเราหรือไม่ คุณสามารถขอความช่วยเหลือหรือคำแนะนำจากเราได้เสมอ.

บอกเรา

เรามีหน้าที่คอยสอดส่องพฤติกรรมที่ผิดปกติใน Grab หากคุณเห็นหรือได้ยินพฤติกรรมที่ไม่ปกติ กรุณารีบติดต่อเราเพื่อที่เราจะได้ช่วยดูแลบัญชีของคุณทันท่วงที