ประกาศรางวัล #GrabThumbsUp Awards 2022

ประกาศรางวัล #GrabThumbsUp Awards 2022 

ณ วันที่ 27 มีนาคม 2565 ณ ไปรษณีย์กลาง บางรัก รวมทั้งสิ้น 572 รางวัล

โดยใช้กฎเกณฑ์คัดเลือกที่แน่ชัด

สุดยอดร้านอาหารยอดนิยมตามประเภทอาหาร

สุดยอดร้านอาหารยอดนิยมในหมวดรางวัลพิเศษ

สุดยอดร้านอาหาร Chain ยอดนิยม

ร้านอาหารยอดนิยมประเภทต่างๆอีกมากมาย