KGR+ for GrabCar Cebu

Kita namin ang iyong araw-araw na pagsisikap pra makapagbigay ng magandang serbisyo sa ating mga pasahero, at gusto naming malaman mo na pinahahalagahan ka namin bilang isang driver-partner.

Ito ang mga Benefits na pwede makuha sa bawat tier!

Lower Commission Rates

BenefitsMemberSilverGold
Commission Rates20%19%17%

Healthcare, Wellness, and Lifestyle Rewards

BenefitsMemberSilverGold
Life Insurance: ManulifePhp 200k life insurance coverage
Prepaid ER HMO-InLife
Php 50k ER coveragePhp 100k ER coverage
Medical Consultation-Family Doc
Free Consultation, APE&Drug Test +Php 400 MedPadala credits
Medical Teleconsult-KonsultaMD
Free Teleconsult via APP
Medical allowance-MedPadalaPhp 199Php 299
Monthly Fuel Allowance-Phoenix Fuel Vouchers
Php 100Php 200

Rewards Para sa Lahat!

Narito ang mga ride target at other requirements para ma-qualify sa alinmang tier

Ito ang target requirements para sa buwan ng September 2022. Ang magiging tier mo sa susunod na buwan ay ayon sa performance mo ng nakaraang buwan.

Ang targets na ito ay updated as of September 01, 2022*

PAANO MAGQUALIFY SA

KA-GRAB  

REWARDS  

PLUS

Star Rating

Ito ay base sa iyong Star Rating sa unang araw ng buwan.

Completion Rate

Ang iyong tier ay base sa Completion Rate performance mo sa nakaraang 3 buwan.

Montly Rides

Ang iyong tier ay base sa rides performance mo sa nakaraang 3 buwan.

Acceptance Rate

Sinusukat ang porsyento ng bookings na iyong tinatanggap at hindi kinacancel. Kapag 100% ang acceptance rate, hindi ka nagcacancel ng booking

Cancellation Rate*

Sinusukat ang porsyento ng iyong cancelled bookings. Kapag 0% ang iyong cancellation rate, wala kang cancelled bookings.

Lahat ng delivery-partners ay bibigyan ng pagkakataon maabot ang target rides at criteria kada buwan. Kapag hindi mo na na-hit ang iyong targets, may chance ka uli next month para maabot ito!

Abangan ang ating Monthly Tier and Target Rides Announcement sa umpisa ng kada buwan

Performance Tracker

I-monitor ang iyong performance at siguraduhin mag-level up kada Buwan!

Tignan iyong mga available rewards sa GrabBenefits tab!

Saan makikita o ma-claim ang iyong rewards?

KGR+ Rewards Details

Alamin ang Details, coverge at claiming mechanics ng ating mga benefits at rewards.

Manulife Life Insurance

Dahil sa ManuLife Life Insurance, panatag kang may matatanggap na financial benefits ang iyong dependents ano man ang mangyari sa iyo.

Learn More

Prepaid ER HMO

Anumang klaseng medical emergency, may prepaid ER HMO mula sa InLife Health Care na aagapay sa iyong mga pangangailangan.

Learn More

Medicine Allowance

Kapag may sakit, may lunas. Gamitin ang iyong medical allowance upang bumili ng mga gamot mula sa Generika drugstore.

Learn More

Medical Consultation Face-To-Face

Kapag may iniindang karamdaman, magpunta agad sa alinmang FamilyDoc outpatient at i-avail ang iyong face-to-face medical consultation benefit.

Learn More

Medical Teleconsult

Magpakonsulta from the comfort of your home gamit and iyong medical teleconsult benefit mula sa KonsultaMD.

Learn More

Monthly Fuel Vouchers

Makatatanggap ka rin ng Phoenix Petroleum monthly fuel vouchers na magagamit mo sa paghahanapbuhay.

Learn More

GrabFood Monthly Voucher + Load Allowance

Learn More

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Nais ng Grab na magbigay-pugay sa ating mga driver partners sa pamamagitn ng pagbibigay ng mas marami pang benefits na makakatulong sa pang-araw-araw na gastusin.

Hindi. Babalik lang to sa nakatakdang halaga kaya sulitin ang iyong rewards para hindi ito masasayang.

Ito ay ise-send namin kada buwan sa:

-Push notification at app inbox message sa iyong Grab Drive app

Hindi mo na kailangan mag-apply para ma-qualify sa programang ito. Lahat ng active Ka-Grab sa ating platform ay kasama sa programang ito.

Ayon sa ating Driver Code of Conduct, anumang paglabag dito ay magiging sanhi ng ineligibility sa rewards program. Para malaman ang kumpletong detalye i-click ito: Driver Code of Conduct