Code of Conduct: Driver / Delivery Partner
Penalty Guidelines

EN
TL

Ang Grab ay may ZERO-tolerance policy sa anumang violations sa ating Driver Code of Conduct. Ang Driver Code of Conduct ang magsisilbing guidelines o pamantayan ng bawat independent driver-partner at delivery-partner bilang parte ng Grab community. Ang Penalty Guidelines naman ang gabay kung sakaling may paglabag sa Driver Code of Conduct kung saan maaaring magresulta sa warnings, suspension o termination ng account (user access) sa ating platform.

Maintain proper documentation to drive.

Siguraduhin na may dala kang valid ID, driver’s license, at iba pang necessary permits na requirement ng awtoridad (tulad ng valid Driver’s License, TNVS document- PA o CPC kung kailangan) sa biyahe sa lahat ng oras. Importante rin na covered ka at ang iyong sasakyan ng tama at valid na insurance ayon sa batas at regulations. Maging tapat sa Grab tungkol sa iyong criminal records. Responsibilidad mo bilang driver/delivery-partner na mag-update at magbigay ng valid documents kung mag-eexpire na, mare-revoke o kung hingin muli ng Grab.

See Violation Category / Penalties


Assault, harassment or abuse of any kind will not be tolerated. 

Ang mga sumusunod na behaviour o pag-asal ay labag sa batas: physical abuse, verbal harassment, sexual assault, rape, murder, kidnapping, threats at intimidation. Huwag magtanong ng masyadong personal na katanungan o mag-comment sa physical appearance ng iyong pasahero. Ipinagbabawal ng Grab ang pag-contact sa pasahero pagkatapos ng iyong trip para sa anumang kadahilanang personal. Kung magkaroon man ng hindi pagkakaintindihan, huwag ilagay ang batas sa iyong mga kamay. Ipagbigay alam ito sa Grab o sa awtoridad.

See Violation Category / Penalties


Do not commit crimes.

Maaari kang mapatawan ng karampatang parusa ayon sa batas kung ikaw ay gagawa ng gawaing criminal tulad ng theft (pagnanakaw), robbery, possession of illicit materials or weapons (pag-iingat ng ilegal na mga materyal o armas), acts of vandalism o damage to property (ano mang uri ng paninira ng mga ari-arian). Makikipag-ugnayan ang Grab sa mga awtoridad at ahensya para imbestigahan at usigin ang mga lumalabag sa batas.

See Violation Category / Penalties


Follow road safety laws.

Huwag gumawa ng anumang labag sa batas trapiko o magmaneho ng walang ingat (drive recklessly) kung saan maaaring malagay sa panganib ang pasahero at iba pang tao sa lansangan. Kasama rito ang pag-sunod sa itinakdang speed limits, pagsunod sa road signals at traffic lights, paggamit ng hands-free kit habang nagmamaneho, at pagsigurado na nakasuot ng seatbelt ang iyong pasahero. Siguraduhin din na palagi kang may suot na seatbelt. Iwasan ang matagalang biyahe at mag pahinga kung kinakailangan.

See Violation Category / Penalties


Alcohol, drugs and weapons are not tolerated.

Ipinagbabawal ang pag-konsumo ng drugs (ipinagbabawal na gamot) o pag-inom alcohol habang ikaw ay nasa Grab platform. Hindi pinapahintulutan ang illegal substances, bukas na lalagyan/bote ng alcohol at armas sa loob ng iyong sasakyan. May karapatan ang iyong pasahero na itigil ang booking at mag-report sa Grab o sa awtoridad kung sa tingin nya na ikaw ay nasa impluwensya ng droga o alcohol. Huwag tumanggap o mag-deliver ng illegal items at dangerous goods. Kung ikaw ay may rason na manghinala sa nilalaman ng package na ide-deliver, maaaring magreport agad sa Grab at sa mga awtoridad.

See Violation Category / Penalties


Look after your vehicle.

Pagpapanatili sa magandang kondisyon ng iyong sasakyan ayon sa industry safety standards at local regulatory requirements. Ang sasakyan lamang na registered sa Grab ang maaaring gamitin habang bumibiyahe sa platform.

See Violation Category / Penalties

Respect the privacy of our Grab users.

Panatilihing confidential ang lahat ng personal data (tulad ng name, mobile number at address) na nasa iyo. Anumang unauthorised collection o hindi awtorisadong pagkuha,, paggamit o disclosure ng personal data ng sinumang Grab user ay mahigpit na ipinagbabawal. Responisbilidad mo na mag-comply at sumunod sa local privacy laws and regulations kung naisin mo mang gumamit ng personal na in-vehicle camera o dashcam.

See Violation Category / Penalties


Do not discriminate.

Hindi mo maaaring tanggihan ng serbisyo o magsabi ng pangungutyang kumento sa kahit na sino base sa kanilang lahi, relihiyon, nationalidad, kapansanan, sexual orientation, gender or, gender identity, edad o ano mang katangian.

See Violation Category / Penalties


Be fair to our Grab users.

Kung tinanggap mo ang job/booking, responsibilidad mong tapusin o gawin ito. Huwag mag-cancel ng wala sa katwiran o ipasa sa iba ang job/booking.
Huwag diktahin ang presyo ng iyong ride at i-overcharge ang pasahero, o kaya nama’y pumili ng mas mahabang ruta. Kilalanin at tanggapin lahat ng promo codes at discounts ng pasahero. Hindi ka maaaring magsama ng ibang tao o alagang hayop sa loob ng iyong sasakyan habang nasa Grab platform. Intayin ang iyong pasahero ayon sa tamang waiting time.

See Violation Category / Penalties


Be well-mannered with our Grab users.

Manamit ng maayos at disente sa lahat ng oras. Isuot ang iyong Grab delivery attire, kung naangkop. Maging magalang sa iyong pakikisalamuha sa ating mga pasahero at sumangayon sa mga resonableng requests kagaya ng pag-adjust ng air-conditioning o radio volume, at pag-assist sa pasahero na may bagahe kung kinakailangan. Karapatan din ng mga pasahero ang malinis at smoke-free na sasakyan.

See Violation Category / Penalties


Ensure a seamless experience.

Makipag-usap at hintayin ang iyong pasahero sa tamang pick-up point at hayaan silang bumaba sa kanilang napiling drop-off point. Siguraduhin na tama ang naisakay mong pasahero bago bumiyahe. Alamin at makipagkasundo sa pasahero tungkol sa inyong daanang ruta. Kumpletuhin lamang ang booking pagka-baba ng pasahero sa sasakyan, o pagkatapos ma-deliver ng order. Huwag magsakay o kumuha ng bookings sa labas ng Grab app. Huwag din mag-recommend ng ibang ride booking apps sa iyong mga pasahero. Huwag galawin (do not tamper) ang iyong food or delivery items, at siguraduhing nakalagay ito sa tamang delivery bags.

See Violation Category / Penalties


In case of emergency…

Siguraduhing tumawag muna sa awtoridad. Kapag lahat ng parties ay ligtas at nakapag-report na sa awtoridad, saka kumontak sa Grab para i-report ang insidente.

See Violation Category / Penalties

Act in good faith.

Huwag dayain ang sistema ng Grab sa anumang paraan. Kasama rito ang pag-share o paggawa ng duplicate accounts. Gamitin lamang ang official Grab application na na-download mula sa the Google Play/ Apple Store. Huwag maginstall ng mga applications o gumamit ng mga device na maaaring makaapekto sa user experience ng Grab app. Kasama rito ang paggamit ng location spoofing applications, rooted/jailbroken devices o exposed frameworks. Huwag mag-complete ng booking nang hindi pa na-pipick up ang pasahero o order. Laging magbigay ng tamang impormasyon kapag gumawa ng bagong account, ginagamit ang iyong account, o nag-dispute ng charges o fees.Gamitin ang mga offers at promotions nang tama at naaayon. Kung makaiwan ang iyong pasahero ng gamit sa iyong sasakyan, kailangan mo itong ipagbigay alam sa Grab at gawin ang dapat para maibalik ito sa iyong pasahero o sa Grab. Huwag maniningil ng karagdagang pamasahe mula sa services na hindi parte ng Grab. Kung ikaw ay may operator/peer, iwasan ang mapanlinlang na aktibidad gamit ang iyong GrabPay Wallet (e.g. ang pag-withdraw o pag-transfer ng pera mula sa GrabPay wallet ng walang consent o pahintulot mula sa iyong operator)

See Violation Category / Penalties


Do not bully our Grab staff.

Maging cooperative at huwag abusuhin, magbanta o mang-harass ng Grab staff sa mga Grab Centers, sa telepono o sa social media. Kasama rito ang pagkuha ng unauthorised photo/video, stalking o pagkuha ng personal na contact number.

See Violation Category / Penalties


Maintain good ratings.

Panatilihin ang iyong Acceptance Rate, Driver Rating and Cancellation Rate ayon sa mga policies ng Grab at ng mga regulatory bodies tulad ng PCC, kung naangkop.

See Violation Category / Penalties


Be open to feedback and training.

Pinapahalagahan namin ang opinion ng aming mga pasahero at driver/delivery-partners. Patuloy naming sinusuri ang performance ng driver/delivery-partners at nagbibigay kami ng angkop na feedback. Maaari kang i-require na mag-attend ng training sessions sa Grab para mapabuti pa ang iyong serbisyo.

See Violation Category / Penalties


Reporting of Concerns

Maaari mong iulat ang anumang nalalaman mong alalahanin at/o hinihinalang gawaing panloloko/kamalian sa pamamagitan ng mga sumusunod:

Oobserbahan ni Grab ang mga sumusunod na prinsipyo na may kaugnayan sa mga alalahanin/isyu na naiulat ng may mabuting intensyon:

  • Kumpidensyal: Lahat ng nagawang ulat at pagkakakilanlan sa mga whistleblower ay itatratong kumpidensyal, hangga’t pinapahintulot sa ilalim ng batas at ng pangangailangan ng imbestigasyon.
  • Paghihiganti: Hindi pinapahintulutan ni Grab ang kahit ano mang klase ng paghihiganti o harassment laban sa mga whistleblower.