GrabCare Package

Sa biyahe man o panahon ng pangangailangan, nandito ang Grab para sa iyo

Kalingang Ganap, Mapa 2 Wheels o 4 Wheels Man

GrabCare Package: 2 Wheels

Ang motorcycle at bicycle delivery-partners na kabilang sa GrabExpress at GrabFood platforms ay entitled na makakuha ng mga benepisyo sa ilalim ng 5-program GrabCare Package for 2 Wheels.

Kung ikaw ay isang 2 wheels driver:

GrabCare Package: 4 Wheels

Lahat ng GrabTaxi at GrabCar driver-partners ay maaari ring pakinabangan ang mga benepisyong nakapaloob sa ilaim ng 6-program GrabCare Package for 4 Wheels.

Kung ikaw ay isang 4 wheels driver:

Alamin ang mga Benepisyong Makukuha Mula sa

GrabCare Package

Binubuo ang GrabCare Package ng iba't ibang assistance programs. Kasama sa mga ito ang:

Calamity Assistance

Para ito sa mga Grab driver-partners na naapektuhan mga kalamidad kagaya ng bagyo, lindol, baha at sunog. Sa ilalim ng programang ito, bibigyan ng monetary assistance ang mga Grab driver-partners na nakaranas ng…

Click here for 2 wheels driver

Click here for 4 wheels driver

Emergency Top Up

Ang mga Grab driver-partners na nasa isang lugar kung saan nag-declare ang gobyerno ng disaster response ay maaaring mag-request ng emergency top-up. Kabilang sa mga sakunang ito ang…

Click here for 2 wheels driver

Click here for 4 wheels driver

Hospital Assistance

Nagbibigay rin gn medical assistance at hopital fee reimbursement and Grab para sa mga nagkasakit o na-ospital na…

Click here for 2 wheels driver

Click here for 4 wheels driver

Educational Assistance for Scholar

Maaring makatanggap ng one-time monetary assistance ang mga Grab driver-partners na may anak na nag-aaral at nabigyan ng scholarship ng kanilang eskwelahan. Kailangan lamang na ang claimant ay…

Click here for 2 wheels driver

Click here for 4 wheels driver

Burial Assistance

Sa ilalim ng GrabCare Package, makatatanggap din ng tulong pinansyal ang pamilya ng isang pumanaw na Grab driver-partner, kabilang na ang mga sumusunod…

Click here for 2 wheels driver

Click here for 4 wheels driver

Passenger Left Mess

May mga pagkakataon na maaring mag-iwan ang mga pasahero ng kalat o dumi. Ang mga river-partners na may 4-wheel vehicle ay pwedeng magpa-reimburse ng cleaning fee para a mga sasakyan nilang…

Click here for 4 wheels driver

Car Damaged by Passenger

Ang mga Grab driver-partners na nasa isang lugar kung saan nag-declare ang gobyerno ng disaster response ay maaaring mag-request ng emergency top-up. Kbilang sa mga sakunang ito ang…

Click here for 4 wheels driver

Basta Partner, Covered ng GrabCare!

Para Maging Eligible Sa Pagtanggap Ng Mga Benepisyo Mula sa Mga Programang Napaailalim Sa GrabCare Package For 2 WheelsAt 4 Wheels, Kailangan Active For At Least 30 Days Ang sang Ka-Grab. Kasama Sa Mga Pwedeng Tumanggap Ng Mga Benepisyo Ang Mga Sumusunod Na Grab Partners:

Mga GrabCar driver-partner sa Lahat ng mga lungsod at  bayan kung saan magaamit ang Grab

Mga GrabExpress and GrabFood delivery partners sa Metro Manila

Mga Grab Taxi Driver sa Metro Manila

Mga GrabTrike driver-partners sa Pampanga