Press Centre

Grab ႏွင့္ Essilor တို႔ ပူးေပါင္း၍ Grab ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ မ်က္စိက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္ အစီအစဥ္တစ္ခု မိတ္ဆက္

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၅ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ – အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ထိပ္တန္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ မိုဘိုင္းေငြေပးေခ်မႈစနစ္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Grab ႏွင့္ ကမၻာ့ထိပ္တန္း မ်က္စိက်န္းမာေရး စက္ကိရိယာမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီ Essilor လုပ္ငန္းစုတို႔ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Grab မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ မ်က္စိက်န္းမာေရး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း အစီအစဥ္တစ္ခုကို မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အစီအစဥ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၏ မ်က္စိက်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိအျမင္ တိုးပြားလာေစရန္ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ […]

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ – အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ထိပ္တန္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ မိုဘိုင္းေငြေပးေခ်မႈစနစ္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Grab ႏွင့္ ကမၻာ့ထိပ္တန္း မ်က္စိက်န္းမာေရး စက္ကိရိယာမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီ Essilor လုပ္ငန္းစုတို႔ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Grab မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ မ်က္စိက်န္းမာေရး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း အစီအစဥ္တစ္ခုကို မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အစီအစဥ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၏ မ်က္စိက်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိအျမင္ တိုးပြားလာေစရန္ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ အႏၱရာယ္ ကင္းစြာ သြားလာႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ စတင္ခဲ့ေသာ အဆိုပါ အစီအစဥ္တြင္ Grab မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ အခမဲ့ မ်က္စိက်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ား အေပၚ ညႊန္ၾကားေပးျခင္းမ်ားအျပင္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ ပါ၀ါမ်က္မွန္ႏွင့္ ေနကာမ်က္မွန္မ်ားကို Essilor ၏ လူမႈအက်ိဳးျပဳ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ 2.5 New Vision Generation (2.5 NVG) စီမံခ်က္မွတစ္ဆင့္ အထူးသက္သာေသာေစ်း  ႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ရရွိႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးလ်က္ရွိသည္။

ယခု အစီအစဥ္သည္ အျမင္အာရံု အားနည္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏုိင္ေသာ ယာဥ္အႏၱရာယ္မ်ား ကင္းရွင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ မ်က္စိက်န္းမာေရး စီမံကိန္း (NEPH) (၂၀၁၇ မွ ၂၀၂၁ အထိ) ကို ပံ့ပိုးေပးသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး  Grab မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ အျမင္အာရံု စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  Grab ႏွင့္ Essilor ၏ 2.5 New Vision Generation တို႔အၾကား ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ စတင္ သေဘာတူညီမႈ ရယူခဲ့ၿပီး  အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ Grab မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ား အားလံုးအတြက္ ပံ့ပိုးေပးနုိင္မည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ Grab ႏွင့္ Essilor တို႔၏ မ်က္စိက်န္းမာေရး ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း အစီအစဥ္ကို စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည့္ ပထမဆံုးေစ်းကြက္ျဖစ္ၿပီး အငွားယာဥ္ေမာင္း ၄၀၀ ဦးခန္႔ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ အျမင္အာရံု စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကို လစဥ္ ရက္သတ္မွတ္၍ ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

“Grab အေနနဲ႔ အငွားယာဥ္ေမာင္းေတြရဲ႕ဘဝ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ဖို႔အတြက္ ရင္းႏွီးျမုပ္ႏွံထားၿပီး အခုလို Essilor နဲ႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးနဲ႔ မ်က္စိက်န္းမာေရး ကူညီေစာင္႔ေရွာက္တဲ့ ေနရာမွာ ဦးေဆာင္ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ေပးႏိုင္တဲ့အတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားမိပါတယ္။ ဒီလို Grab မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းေတြကို အျမင္အာရံု က်န္းမာေရး အေျခအေန စစ္ေဆးေပးလိုက္တဲ့အတြက္ ဘယ္သူေတြက အျမင္အာရံု အားနည္းေနတယ္ဆိုတာ သိရွိၿပီး ဘယ္သူေတြကေတာ့ ထပ္ၿပီး စစ္ေဆးၾကည့္ဖို႔ ဒါမွမဟုတ္  ပါ၀ါမ်က္မွန္ျဖစ္ျဖစ္၊ ေနကာမ်က္မွန္ျဖစ္ျဖစ္ တပ္ဖုိ႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတာ ညႊန္ၾကားေပးႏိုင္ပါတယ္။ အခု လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ကနဦး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းေတြရဲ႕ဘဝ စဥ္ဆက္မျပတ္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ႔ Driver Care အစီအစဥ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အငွားယာဥ္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းမွာ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သလိုပဲ ဒီ မ်က္စိက်န္းမာေရး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း အစီအစဥ္ကိုလည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္” ဟု Grab Myanmar ၏ Country Manager ျဖစ္သူ Amrt Sagar က ေျပာသည္။

“တစ္ကမာၻလံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ စစ္တမ္းေတြအရ ယာဥ္ေမာင္းငါးေယာက္မွာ တစ္ေယာက္က လမ္းေတြကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မျမင္ရပါဘူး။ ဒါက ကုိယ္ကုိယ္တိုင္ေရာ တစ္ျခားသူေတြကုိပါ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေအာင္ တြန္းပို႔ေနသလုိပါပဲ။ အျမင္အာရံု ေကာင္းမြန္ေစျခင္းျဖင့္ ဘဝေတြကို တုိးတက္ေစမယ္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ Essilor ကုမၸဏီဟာ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေစေရးမွာ အေရးႀကီးတဲ့ အျမင္အာရံု ေကာင္းေကာင္းရေအာင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ Grab နဲ႔ အခုလို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုက္တာက ဒီ ျပႆနာကို အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာရွိတဲ့ လူေတြ ပိုၿပီးအာရံုစိုက္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးတဲ့ ေျခလွမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ FIA (Fédération Internationale de l’Automobile)  တို႔ရဲ႕ ကမၻာ့အဆင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွာ ပါ၀င္တဲ့ ကားေမာင္းသူေတြအတြက္ ပံုမွန္ မ်က္စိက်န္းမာေရး စစ္ေဆးဖို႔ အေရးႀကီးေၾကာင္း အသိပညာေပးရန္ဆိုတဲ့ အခ်က္နဲ႔လည္း ကိုက္ညီမႈရွိပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕အစည္း (WHO) ရဲ႕ ေလ့လာခ်က္အရ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံေတြထဲမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံက ယာဥ္မေတာ္တဆေၾကာင့္ ဒုတိယ ေသဆုံးမႈအမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္တယ္လုိ႔ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို အေျခအေနကုိ ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖုိ႔ ေဒသတြင္း ယာဥ္ေမာင္းေတြကို အခမဲ့ မ်က္စိစမ္းသပ္ေပးႏိုင္ေအာင္၊ အရည္အေသြးေကာင္း မ်က္မွန္ေတြကုိ ေစ်းႏႈန္း သက္သက္သာသာနဲ႔ ၀ယ္ယူႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံက တာ၀န္ရွိသူေတြကို ကူညီေပးႏိုင္တဲ့အတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္” ဟု ေတာင္အာရွႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ Essilor ၏ 2.5 New Vision Generation စီမံကိန္းမွ Vice President ျဖစ္သူ Saugata Banerjee က ေျပာသည္။

မ်က္စိက်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈ ခံယူခဲ့ေသာ Grab မိတ္ဖက္ ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုလွျမင့္ ( အသက္ ၃၇ ႏွစ္) က ယာဥ္ေမာင္းသက္တမ္း ၈ ႏွစ္အတြင္း  လိုင္စင္၀င္သည့္ အခ်ိန္ တစ္ႀကိမ္သာ  မ်က္စိစမ္းသပ္မႈ ခံယူဖူးသည္ဟု ဆိုသည္။  “အခုလို အခမဲ႔ မ်က္စိက်န္းမာေရး စစ္ေဆးေပးတာေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔လို ယာဥ္ေမာင္းေတြအတြက္ တကယ့္ကို အက်ိဳးရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ယာဥ္ေမာင္းအမ်ားစုက  မ်က္စိက်န္းမာေရး စစ္ေဆးကုသဖို႔ဆိုၿပီး မ်က္စိေဆးခန္းေတြကို ေတာ္ရံုတန္ရံု မသြားျဖစ္ၾကဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ဆိုလည္း ကိုယ့္မ်က္စိေတြ ၾကည့္ရတာ ပံုမွန္မဟုတ္ဘူးလို႔ စိတ္ထဲ သတိထားမိေပမယ့္ မ်က္စိ ေဆးခန္း မသြားျဖစ္ခဲ့ဘူး။  ကံေကာင္းေထာက္မစြာပဲ အခုလို Grab ရဲ႕ အျမင္အာရံု က်န္းမာေရး စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ အစီအစဥ္မွာ ပါဝင္ၿပီး အခမဲ့ မ်က္စိက်န္းမာေရး စစ္ေဆးႏိုင္တဲ့ အခြင္႔အေရး ရခဲ့ပါတယ္။ တကယ္လို႔ ဒီလိုအစီအစဥ္သာ မရွိခဲ့ဘူးဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ မ်က္စိက်န္းမာေရး စစ္ေဆးျဖစ္ဖို႔ မေသခ်ာပါဘူး။ ဆရာ၀န္ရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔ အခု မ်က္မွန္တစ္လက္ လုပ္လိုက္ေတာ့ ၾကည့္ရတာ ပိုုအဆင္ေျပသြားၿပီ” ။

Grab ႏွင့္ Essilor ၏ 2.5 New Vision Generation စီမံခ်က္အရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ မ်က္စိက်န္းမာေရး ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕၌ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ၿပီး ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕ရွိ ေဒသတြင္း မိတ္ဖက္ေဆးရံုတစ္ခုတြင္ Grab ၏ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္း ၂၀၀ ေက်ာ္အား အခမဲ့ မ်က္စိစမ္းသပ္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

အျမင္အာရံုႏွင့္ ယာဥ္အႏၱရာယ္၊ လမ္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး

အျမင္အာရံု ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈသည္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈကို ျမင့္မားေစႏိုင္သည္ –

  • ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ယူထားေသာ စစ္တမ္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယာဥ္တိုက္မႈ ေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈႏႈန္းမွာ လူဦးေရ ၁၀၀,၀၀၀ တြင္ ၂၀.၃ ဦး ရွိသည္။
  • ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အျမင္အာရံု ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
  • သာမာန္ အျမင္အာရံု အားနည္းျခင္းသည္ပင္လ်င္ ညအခ်ိန္တြင္ လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားကို ျမင္ႏိုင္စြမ္း ေလ်ာ့နည္းေစသည္။

 Grab Driver Care အစီအစဥ္

Grab သည္  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လုပ္ငန္း စတင္လည္ပတ္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကတည္းက  ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၏ ေနထိုင္မႈဘ၀ ျမင့္မားလာေစေရးအတြက္ Grab Driver Care အစီအစဥ္ကို  ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံခဲ့သည္။  အဆိုပါ အစီအစဥ္သည္ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ ပညာရပ္အသစ္မ်ား သင္ယူတတ္ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ ေနထိုင္မႈဘဝ ပိုမိုျမင့္မားလာေစရန္ ကူညီေပးၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၏ အပိုဝင္ေငြ တိုးပြားလာေစရန္ အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ အျမင္အာရံု ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း အစပ်ိဳး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအျပင္ Grab Diver Care အစီအစဥ္တြင္ တစ္ကိုယ္ေရ ထိခိုက္မႈအာမခံ၊ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ ဘဏ္အေကာင့္မ်ားႏွင့္ မိုဘိုင္းေငြေၾကး ၀န္ေဆာင္မႈ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသည္မ်ားအား ပိုမို ေကာင္းမြန္စြာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ အထူးေရြးခ်ယ္ထားေသာ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားကို သင္ၾကားေပးသည့္ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားသင္တန္းမ်ားလည္း ပါ၀င္ပါသည္။

Grab သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ၎၏ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ GrabTaxi မိတ္ဆက္ေျပးဆြဲျခင္းျဖင့္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕၌ GrabBike စတင္ စမ္းသပ္ေျပးဆြဲခဲ့သည္။ 

 

Visit our country press centres

Media Inquiries

Contact the Grab media team

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Twitter

Grab Myanmar က Novel Coronavirus ကူးစက်ပျံ့နှံ့ခြင်းမှ လူအများ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိစေရန် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး လှုပ်ရှားမှုများ စတင်ဆောင်ရွက်

ရန်ကုန်၊ မြန်မာ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဖော်ဖော်ဝါရီလ ၆ ရက် – ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည့် Novel Coronavirus ရောဂါပိုးပျံ့နှံ့မှုကြောင့် ကူးစက်ခံရနိုင်ခြေ လျော့နည်းစေရန်နှင့် Grab ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုသူများ၊ မိတ်ဖက် သယ်ယူပို့ဆောင်သူများ၊ မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် […]

ခရီးသည်များ၏တောင်းဆိုချက်အရ အဆင့်မြင့်ကားများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်မည့် Premium Rentals [Beta] ကို ရန်ကုန်မြို့တွင် မိတ်ဆက်

  ရန်ကုန်၊ မြန်မာ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ – အရှေ့တောင်အာရှနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း Super app တစ်ခုဖြစ်သော Grab က ရန်ကုန်မြို့တွင်း နေရာအများအပြားသို့ အလုပ်ကိစ္စနှင့် အစည်းအဝေးပွဲများ […]

Grab မှ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွားကဏ္ဍ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးစေရေး ပံ့ပိုးကူညီရန် အက်ပလီကေးရှင်းအတွင်း ဟိုတယ်ဘွတ်ကင်တင်နိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်ထည့်သွင်း

Agoda ၊ Booking.com တို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ Grab အသုံးပြုသူများအတွက် Grab app မှတစ်ဆင့် ဟိုတယ်ခန်း (၂) သန်းကျော်အား အထူးသက်သာသော ဈေးနှုန်းဖြင့် ဘွတ်ကင်ရယူနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။