ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

သံုးစြဲသူ ခရီးသည္ေရာ ယာဥ္ေမာင္းပါ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ ရွိဖို႔ဟာ Grab အေလးထားတဲ့အရာျဖစ္ပါတယ္။
မိမိရဲ႕ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈအတြက္ ခရီးစဥ္အတြင္း Grab အက္ပလီေကးရွင္းပါ  လံုျခံဳေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို မျဖစ္မေန အသံုးျပဳေစလိုပါတယ္။

Share My Ride

ခရီးစဥ္အတြင္း  မိမိသြားေနတဲ့လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ကို မိဘ၊ ေမာင္ႏွမ၊ သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ ခ်စ္ရသူေတြဆီ လွမ္းပို႔ထားၿပီး live ျမင္ေနရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးထားတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။  ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ ျမင္ေနရတဲ့အျပင္ စီးလာတဲ့ယာဥ္နံပါတ္၊ ယာဥ္ေမာင္းအမည္ စတာေတြကိုပါ တစ္ပါတည္း သိရွိႏုိင္မွာပါ။

Emergency Button အေရးေပၚခလုတ္

ဒါကေတာ့ Grab အက္ပလီေကးရွင္းထဲမွာပဲ ပရိုဖိုင္းကတစ္ဆင့္ Emergency ထဲမွာ ရဲဌာနဆီ အေၾကာင္းၾကားမလား၊  မိမိ ဆက္သြယ္ေပးေစလိုတဲ့ အေရးေပၚ ဖုန္းနံပါတ္ေတြ ေပးထားမလား ၊ ႏွစ္မ်ိဳး လုပ္ေဆာင္လို႔ ရပါတယ္။ အေရးေပၚ ဖုန္းနံပါတ္ ၂ ခုအထိ ထည့္ထားလို႔ ရၿပီး အေရးကိစၥတစ္စံုတစ္ရာ ႀကံဳလာတဲ့အခါ App က အဲဒီဖုန္းနံပါတ္ေတြဆီ SMS ေပးပို႔သတိေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈနဲ႔ ႀကံဳရရင္

မေတာ္တဆထိခိုက္မႈထဲ သင္ေရာက္ေနၿပီဆို၇င္ အရင္ဆံုး သင္ေရာ သင့္ယာဥ္ေမာင္းပါ ေဘးလြတ္ရာေနရာတစ္ေနရာကို ေရႊ႕ပါ။

ၿပီးတာနဲ႔ Grab ရဲ႕ သံုးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈ hotline _ ၀၁၂၃၉၉၉၀၀ နဲ႔ ရဲဌာနဆီ ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားပါ။

Grab app ထဲက Emergency Button ကတစ္ဆင့္ ရဲဌာနကို ဖုန္းေခၚလည္း ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္

Grab ရဲ႕ သံုးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈစင္တာဟာ ၂၄ နာရီ ဖြင့္လွစ္ထားတာျဖစ္လို႔ လိုအပ္တဲ့အကူအညီေပးႏုိင္ဖို႔ အဆင္သင့္ရွိေနပါတယ္။

အဲဒီလိုအေၾကာင္းၾကားတဲ့အခါ မေတာ္တဆထိခုိက္မႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကိုေတာ့ ေသခ်ာေအာင္ ေမးျမန္းမွာျဖစ္ပါတယ္။ ( ဘယ္သူ၊ ဘယ္မွာ၊ ဘာျဖစ္၊ ဘာေၾကာင့္နဲ႔ ဘယ္လို စသျဖင့္ ) ျဖစ္ရပ္အေသးစိတ္ကို ေျဖၾကားေပးဖို႕ ေမတၱာ၇ပ္ခံပါရေစ။

ခရီးသည္ ထိခိုက္မႈအနည္းငယ္ရွိရင္ နီးစပ္ရာ ေဆးခန္းပို႔ေပးပါ။ အတတ္ႏုိင္ဆံုး အကူအညီေပးပါ။

ယာဥ္ေမာင္းတစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ရင္လည္း ခရီးသည္အေနနဲ႔ အတတ္ႏုိင္ဆံုး အကူအညီေပးပါ။

ေဆးခန္းမွာ ကုန္က်တဲ့စရိတ္စကအားလံုးအတြက္ လက္ခံျဖတ္ပိုင္းကို ရယူသိမ္းဆည္းထားေပးပါ။ (အာမခံေၾကးေငြ ျပန္လည္ထုတ္တဲ့အခါ လက္ခံျဖတ္ပိုင္းေတြက အေရးႀကီးပါတယ္။

ထိခိုက္မႈမ်ားရင္

ရန္ကုန္ေဆးရုံႀကီးကို အလ်င္ျမန္ဆံုးသြားေရာက္ႏုိင္ဖို႔ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္မွ အကူအညီရယူပါ။

Grab ရဲ႕ သံုးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈ hotline _ ၀၁၂၃၉၉၉၀၀ နဲ႔ ရဲဌာနဆီ ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားပါ။

Grab ဘက္မွ Safety တာဝန္ခံက အခင္းျဖစ္ပြားရာဆီလည္းေကာင္း၊  ရန္ကုန္ေဆးရုံႀကီးသို႔လည္းေကာင္း အျမန္ဆံုး လာေရာက္ၾကည့္ရႈကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ကိုယ္ေရထိခိုက္မႈအာမခံ

တစ္ကိုယ္ေရထိခိုက္မႈအာမခံကို ယာဥ္ေမာင္းအတြက္ေရာ၊ ခရီးသည္အတြက္ပါ Grab က စီစဥ္ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ခရီးစဥ္အတြင္း မေတာ္တဆထိခိုက္မႈေတြအတြက္ ေဆးကုသမႈခံယူတဲ့အခါ လိုအပ္တဲ့ကုန္က်စရိတ္တိုင္းအတြက္ လက္ခံျဖတ္ပိုင္းေတြကို ရယူသိမ္းဆည္းထားေပးပါ။ Grab ဘက္မွ သတ္မွတ္ တစ္ကိုယ္ေရထိခိုက္မႈအာမခံေလ်ာ္ေၾကးကို ရရွိႏိုင္ဖို႔ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။  တစ္ကိုယ္ေရထိခိုက္မႈအာမခံေတြအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးကို ျပင္းထန္မႈအလိုက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြပမာဏ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

မေတာ္တဆထိခိုက္မႈေတြအတြက္ အာမခံေၾကး ဘယ္လိုေတာင္းခံမလဲ

သင္၏ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈျဖစ္စဥ္ကို Grab ထံသို႔တင္ျပေပးပါ။

ေဆးကုသစရိတ္ ေတာင္းခံျခင္းအတြက္ Grab က သင့္ကို အကူအညီေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေမးမ်ားေသာ ေမးခြန္းမ်ား

Grab ခရီးစဥ္မွာ မိမိကုိယ္တိုင္စီးနင္းခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ မိမိ၏သူငယ္ခ်င္းစီးနင္းရန္အတြက္ Booking တင္ထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိ၏သူငယ္ခ်င္းသည္ ခရီးသြားအာမခံအကာအကြယ္ရရွိနိုင္္မည္လား။

ရနိုင္ပါတယ္။  ယခု ခရီးသြားအာမခံအကာအကြယ္ဟာ Grab ခရီးစဥ္မွာ စီးနင္းတဲ့ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ အမည္အတိအက်သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိတဲ့ ေပၚလစီတစ္ခုျဖစ္တာေၾကာင့္ သင့္သူငယ္ခ်င္းဟာလည္း အာမခံအကာအကြယ္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

နိုင္ငံရပ္ျခားမွာ စီးနင္းတဲ့ Grab ခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ ခရီးသြားအာမခံ အကာအကြယ္ရရွိနို္င္မည္လား။

Grab ဝန္ေဆာင္မႈ အသံုးျပဳနိုင္တဲ့ႏုိင္ငံတိုင္းမွာ ခရီးသြားအာမခံအကာအကြယ္ ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

ယခု ခရီးသြားအာမခံအကာအကြယ္မွာ ေဆးဝါးကုသမႈမ်ားအတြက္ Grab မွ သတ္မွတ္ထားေသာ ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားအျပင္ အျခားေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားတြင္ ကုသျခင္းက အက်ံဳးဝင္ပါသလား။

မည္သည့္ ေဆးရံုု/ ေဆးခန္းမွာမဆိုု ကုုသႏိုုင္ပါသည္။ အာမခံမွ သတ္မွတ္ထားေသာ ေငြပမာဏအတြင္း ျပန္လည္ရရိွႏိုုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။  (ေဆးကုသမႈမွတ္တမ္းမ်ားနဲ႔ က်သင့္ေငြေဘာက္ခ်ာမ်ား ရွိရန္လိုအပ္ပါတယ္။)

မိမိရဲဲ႕ ေဆးကုသမႈစရိတ္အတြက္ Grab ရဲ႕အာမခံနွင့္ မိမိကိုယ္ပိုင္အာမခံ နွစ္ခုစလံုးမွာ တစ္ခ်ိန္တည္း ျပန္လည္ေတာင္းခံနိင္မည္လား။

မရနိုင္ပါ၊ သင္ရဲ႕ ေဆးဝါးကုသစားရိတ္္က်သင့္ေငြအား အာမခံေပၚလစီမ်ားထံမွ တစ္ႀကိမ္တည္းသာ ျပန္လည္ေတာင္းခံနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တိုင္းရင္းေဆးကုသမႈနွင့္ အျခားတိုင္းရင္း အေၾကာျပင္ကုသမႈမ်ား အတြက္ ကုသစရိတ္မ်ားကို ျပန္လည္ေတာင္းခံနိုင္မည္လား။

မရနိုင္ပါ။ သင့္အေနနွင့္ ေဆးဝါကုသမႈအတြက္ တရားဝင္ေဆးကုသမႈလက္မွတ္ရရွိထားေသာဆရာဝန္နွင့္ ကုသထားသည့္မွတ္တမ္းမ်ား တင္ျပရဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

မိမိရဲ႕ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္မႈကို Grab ထံသို႔ မည္သည့္အခ်ိန္အတြင္း တင္ျပရမည္နည္း။

ေဆးရံုတက္ေရာက္ကုသရန္ မလိုအပ္ခဲ့ပါက ၂၄ နာရီအတြင္း တင္ျပရန္လိုအပ္ပါတယ္။ ေနာက္က်တဲ့ ကုသစရိတ္ေတာင္းခံမွႈမ်ားအတြက္ အေျခခံမွစ၍ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

အကယ္၍ ေဆးရံုတက္ေရာက္ကုသရန္ လိုအပ္ပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ Grab ထံသို႔ ေဆးဝါကုသမႈအတြက္ အခ်ိန္ေစာစီးစြာ အသိေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္။ ရက္ (၃၀) ေက်ာ္လြန္ေသာ ေတာင္းခံမွဳမ်ားအတြက္ အာမခံႏွင့္ အက်ဴံး၀င္မည္ မဟုုတ္ပါ။

ပိုမိုသိရွိလိုပါက  https://help.grab.com/passenger/my-mm/1

အျခားသိလိုသည္မ်ားရွိပါက Grab app အတြင္းရွိ Help Center ကတစ္ဆင့္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။