စိတ္ခ်လံုျခံဳတဲ့လူမႈအဝန္းအဝိုင္းကို ဖန္တီးဖို႔ဆိုတာ Grab ရဲ႕ကတိကဝတ္တစ္ခုပါ

ဒီရည္မွန္းခ်က္နဲ႔အညီ Grab ဟာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးတပ္ဖြဲ႕နဲ႔အတူ  ႏုိင္ငံတကာ လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Samaritan’s Purse နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး စိတ္ခ်လံုျခံဳမႈရွိတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ႏုိင္ဖို႔ ပံ့ပိုးကူညီေပးေနပါတယ္။  Samaritan’s Purse နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး အခုလို လူကုန္ကူးမႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အသိပညာျဖန္႔ေဝမႈ လုပ္ေဆာင္တာဟာ ဒါ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၄ ရက္ေန႔က မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္း ၂၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ က်င္းပခဲ့တဲ့ Grab ရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ဒုတိယႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားက “ေန႔စဥ္ ပိုမိုေဘးကင္းလံုျခံဳေရး” ပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုမွာ အတူပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါေသးတယ္။  အဲဒီပြဲအခမ္းအနားမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ Samaritan’s Purse Myanmar က လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတေတြနဲ႔ Grab မိတ္ဖက္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအေနနဲ႔ လူကုန္ကူးမႈ ျဖစ္ပြားႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ားကို ဘယ္ပံုဘယ္နည္းနဲ႔ ဆန္းစစ္သိရွိႏိုင္ေၾကာင္း သင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ့သလို ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းကလည္း အေျခခံေရွးဦးသူနာျပဳနည္းနဲ႔ အေရးေပၚ အသက္ကယ္နည္းလမ္းေတြကို သရုပ္ေဖာ္ျပသရင္း ေဝမွ်ေပးခဲ့ပါတယ္။

“Grab ရဲ႕ ေန႔စဥ္ပိုမိုေဘးကင္းလံုျခံဳေရး” ဆိုတဲ့ကတိကဝတ္ကို အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံေတြမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလက စတင္အသိေပးထုတ္ျပန္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။  ျမန္မာနုိင္ငံမွာေတာ့ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ ယာဥ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ ေမာင္းႏွင္ေရး ပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ စတင္ခဲ့တာပါ။

အခု လာမယ့္ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံလူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔မွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးက က်င္းပတဲ့ “လူကုန္ကူးမႈအႏၱရာယ္ ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းကာကြယ္ ” အခမ္းအနားမွာ  တက္ေရာက္မယ့္ ေက်ာင္းသား၊ မိဘ၊ ဆရာနဲ႔ မီဒီယာဧည့္သည္မ်ားအတြက္ သက္သက္သာသာ သြားလာႏုိင္ေရး  ေလွ်ာ႔ေစ်းအစီအစဥ္၊   ဆုရေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဆုမ်ားကို Grab က ပါဝင္ပံ့ပိုးေပးထားပါတယ္။

လူကုန္ကူးမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုသိရွိလိုပါက ..  ေပးထားတဲ့လင့္ကို ႏွိပ္ၿပီး ဆက္လက္ေလ့လာေဒါင္းလုတ္ရယူႏုိင္ပါတယ္။

Brochure-for-web-final