ႏွစ္သစ္ကာလ Grab ရဲ႕ မိတ္ေဆြတုိ႔အတြက္ ကားေရေဆးခြင့္လက္ေဆာင္

မဂၤလာႏွစ္သစ္ပါ။ သၾကၤန္ကာလအၿပီး မိတ္ေဆြတုိ႔အတြက္ ႏွစ္သစ္လက္ေဆာင္အေနနဲ႔ ဧၿပီလ ၁၃ရက္ေန႔ကေန ဧၿပီလ ၁၇ရက္ေန႔အတြင္း Grab နဲ႔ ခရီးစဥ္ ၁၀ ေၾကာင္းနဲ႔အထက္ ဆြဲခဲ့တဲ့ မိတ္ေဆြတုို႔ဟာ အခမဲ့ကားေရေဆးခြင့္ရရွိမွာပါ။ Grab ကေနသတ္မွတ္ထားတဲ့ Car Service သံုးခုရဲ႕ အဆင္ေျပႏုိင္တဲ့ Service မွာ ဧၿပီလ ၁၈ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၉နာရီမွ ညေန ၆နာရီအတြင္း အစီးေရ ၁၅၀၀ အထိလက္ခံ ေဆးေၾကာေပးသြားမွာပါ။ ဦးရာလူစနစ္နဲ႔ သတ္မွတ္ေဆးေၾကာေပးမွာျဖစ္လုိ႔ ေဖာ္ျပပါ Car Service ေတြမွာ ဝင္ေရာက္ေဆးေၾကာလုိက္ေတာ့ေနာ္။

 

Japan Car Service Spa (ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္)

ကမာရြတ္နဲ႔ အနီးတဝိုက္ကမိတ္ေဆြေတြအေနနဲ႔ နာနတ္ေတာလမ္းနဲ႔ ကၽြန္းေတာလမ္းေထာင့္မွာရွိတဲ့ Japan Car Service Center ကုိသြားေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။

 

Auto Mandalar Co.Ltd Car Sarvice (မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္)

မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔၊ တာေမြနားက မိတ္ေဆြေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းေပၚက စက္ရုံလမ္းဂံုးတားအနီးမွာရွိတဲ့ Auto Mandalar Car Service မွာ ဝင္ေရာက္ ေဆးေၾကာႏုိင္ပါတယ္။

 

Lwin Car Polishing Service (အင္းစိ္န္ၿမိဳ႕နယ္)

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္အနီးက မိတ္ေဆြတုိ႔အေနနဲ႔ သြားေရာက္ႏုိင္တဲ့ ေနရာကေတာ့ ဗဟုိလမ္း၊ အင္းစိန္လုိင္စင္ရုံးနဲ႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ အနီးမွာရွိတဲ့ Lwin Car Polishing Service ပဲျဖစ္ပါတယ္။