ခရီးသည္နဲ႔ ဆက္သြယ္ရတာ လ်င္ျမန္လြယ္ကူလာေစမယ့္ Voice Messaging လုပ္ေဆာင္ခ်က္

.

မိတ္ေဆြတုိ႔ကုိ ခရီးသည္နဲ႔ ဆက္သြယ္ရာမွာ၊ အလြယ္ကူဆုံး၊ ကုန္က်စရိတ္အက်ဥ္းေျမာင္းဆံုးနဲ႔ အလွ်င္ျမန္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ Grab က လုပ္ေဆာင္ေပးေနပါတယ္။ ဒီအတြက္လည္း ဘယ္အျခား ယာဥ္ေမာင္း App ေတြနဲ႔ မွမတူညီပဲ သံုးစြဲရတာ၊ အဆင္အေျပဆံုးနဲ႔ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းတဲ့ Driver App တစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွိေနၿပီး ဒီပံုစံကုိပဲ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားဖုိ႔လည္း Grab အေနနဲ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကိဳးပမ္းေနတာပါ။

ဒီေန႔မွာေတာ့ Grab က မိတ္ေဆြတို႔ကုိ ခရီးသည္နဲ႔ ဆက္သြယ္ရာမွာ ပုိမုိအဆင္ေျပလာေစမယ့္ “Voice Messaging” လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ မိတ္ဆက္ေပးသြားေတာ့မွာပါ။ ဒီ “Voice Messaging” လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိရရွိႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ Grab Driver App ကုိ v-5.51.0 သို႔ Update ျမွင့္တင္ထားဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

“Voice Messaging” လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဆုိတာ

Grab ရဲ႕ “Voice Messaging” ကေတာ့ မိတ္ေဆြတုိ႔အေနနဲ႔ ခရီးစဥ္တစ္ခုအတြင္း၊ ခရီးသည္ေတြကုိ ဆက္သြယ္တဲ့အခါမွာ ပုိုမုိအဆင္ေျပေစႏုိင္မယ့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး၊ ခရီးသည္ကုိ ဖုန္းဆက္မယ့္အစား အသံ Message ကုိ တုိက္ရုိက္ေပးပုိ႔ႏုိင္မွာပါ။

ဥပမာ ခရီးစဥ္တစ္ခုရရွိၿပီး “Pick-up” တည္ေနရာကို သြားေနစဥ္မွာ၊ လက္ရွိျပဳလုပ္ေနတဲ့ Chat ကေန စာေပးပို႔တာ၊ ဖုန္းေခၚတာေတြအျပင္ မိတ္ေဆြတုိ႔အေနနဲ႔ “Voice Message” ပါေပးပုိ႔ႏုိင္ေတာ့မွာပါ။

ခရီးသည္ကုိ တုိက္ရုိက္ “Voice Message” ေပးပုိ႔ႏုိင္ဖို႔ “Chat” ကုိႏွိပ္လိုက္ပါ။

ယခုအခါ Microphone ပံုေလးကို လုပ္ေဆာင္ခ်က္အသစ္အေနနဲ႔ေတြ႔ရမွာပါ။

မုိက္ကရိုဖုန္း ပံုေလကုိႏွိပ္လုိက္ရင္ေတာ့ အခုလုိမ်ိဳး Record လုပ္တဲ့ Screen ေပၚလာၿပီဆုိရင္ မိမိေျပာဆုိလုိတဲ့ အေၾကာင္းအရာကုိ ေျပာဆုိၿပီးရင္ Send ဆုိတဲ့ အစိမ္းေရာင္ခလုတ္ကုိႏွိပ္ၿပီး ေပးပုိ႔ႏုိင္ပါတယ္။

မိတ္ေဆြပို႔ခဲ့တာေတြကုိ အခုလိုမ်ိဳး Chat Box မွာ ျပန္လည္ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ ခရီးသည္ဘက္က ေပးပုိ႔တဲ့ “Voice Messaging” ကုိလည္း သင္က လက္ခံရယူႏုိင္ပါတယ္။

ဒါဆုိရင္ေတာ့ မိတ္ေဆြတုိ႔ထံ မၾကာမီေရာက္လာေတာ့မယ့္ “Voice Messaging” လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္မယ္ထင္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟာ မိတ္ေဆြနဲ႔ ခရီးသည္ေတြအၾကား ဆက္သြယ္ရတာ ပုိမုိအဆင္ေျပ လြယ္ကူေစမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။ ေအာက္က ဗီဒီယုိမွာလည္း “Voice Messaging” လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေၾကာင္းကုိ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါတယ္။