မိတ္ေဆြတို႔ရဲ႕ Credit Wallet ထဲမွာ ကားဆြဲဖို႔ ေငြလက္က်န္ ရွိရွိ၊ မရွိရွိ GrabPay ခရီးစဥ္မ်ားကို ရရွိႏိုင္ပါၿပီ

မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ား Grab အက္ပလီေကးရွင္းအသုံးျပဳၿပီး ေမာင္းႏွင္သည့္အခါ လြယ္ကူအဆင္ေျပေစ ဖို႔အတြက္ Grab မွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အသစ္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ တီတြင္ဖန္တီးလ်က္ရွိပါတယ္။ ယခုဖန္တီးလိုက္သည့္ ဖန္တီးမႈအသစ္ကေတာ့ မိတ္ေဆြရဲ႕ Credit Wallet ထဲက ေငြပမာဏ အနည္း၊ အမ်ားကို စိတ္ပူဖို႔မလိုဘဲ GrabPay ခရီးစဥ္မ်ားကို လြယ္ကူစြာျဖင့္ ရရွိႏိုင္မယ့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္က ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္လဲ?

မိတ္ေဆြမ်ားအေနနဲ႔ GrabPay ခရီးစဥ္ရရွိမယ္ဆိုရင္ GrabPay ခရီးစဥ္တိုင္းအတြက္ ေကာ္မရွင္ကို ခရီးစဥ္က်သင့္ေငြမွ အလိုအေလ်ာက္ ေကာက္ခံမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Credit Wallet ေငြအနည္းအမ်ားကို စိတ္ပူစရာမလိုဘဲ လြယ္ကူစြာျဖင့္ GrabPay ခရီးစဥ္ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကေတာ့..

၁။ Credit Wallet ထဲ ကားဆြဲဖို႔ ေငြလုံေလာက္မႈ ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ GrabPay ခရီးစဥ္ ရရွိတာနဲ႔ ကားဆြဲႏိုင္ပါတယ္။
၂။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေငြျဖည့္ကဒ္ႀကိဳတင္ မဝယ္ထားတဲ့အခ်ိန္မ်ိဳး၊ CB Pay မွ ေငြျဖည့္လို႔ မရတဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးေတြမွာ အဆိုပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္က အလြန္ကို အသုံးတည့္ေနမွာပါ။
၃။ စေန၊ တနဂၤေႏြႏွင့္ အျခား႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားတြင္လည္း ေငြျဖည့္ဖို႔ စိုးရိမ္စရာမလိုဘဲ GrabPay ခရီးစဥ္ရရွိတာနဲ႔ ကားဆြဲလို႔ အဆင္ေျပေစပါတယ္။

ယခုလုပ္ေဆာင္ခ်က္အသစ္ေၾကာင့္ မိတ္ေဆြမ်ား ကားဆြဲဖို႔အတြက္ ယခင္ထက္ ပိုမိုအဆင္ေျပေစမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ေနာက္ထပ္လည္း မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိေစမယ့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အသစ္မ်ားစြာကို ဖန္တီးေပး ျခင္းျဖင့္ “ Grab သည္ မိတ္ေဆြတို႔အတြက္ အေကာင္းဆုံးမိတ္ေဆြ ” ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္၍ သက္ေသျပ သြားဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အစစအရာရာ အဆင္ေျပၾကပါေစခင္ဗ်ာ။