အက်ပလီကေးရှင်းက Error များကို ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးနိုင်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်