မိတ်ဖက်ရန်ပုံငွေ လျှောက်လွှာတင်ရန် Grab Facebook Page Messenger ကို ဆက်သွယ်စရာမလိုတော့ဘဲ အောက်ပါ နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုလျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ မလျှောက်ထားခင် မိတ်ဖက်စောင့်ရှောက်မှု ရန်ပုံငွေ လျှောက်လွှာတင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး အကျုံး၀င်မှု ရှိ/မရှိကို အောက်ပါလင့်ခ်မှတစ်ဆင့် စစ်ဆေးရန် နှိပ်ပါ။

မိတ်ဖက်ရန်ပုံငွေ လျှောက်တင်ရန် 

(၁) အောက်ပါ လင့်ခ်မှတစ်ဆင့် လျှောက်တင်နိုင်ပါတယ်။

(၂) မိတ်ဆွေတို့ အက်ပ်ရဲ့ Help Center မှ တစ်ဆင့်လည်း လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။