မိတ်ဖက်ရန်ပုံငွေ လျှောက်လွှာတင်ရန် Grab Facebook Page Messenger ကို ဆက်သွယ်စရာမလိုတော့ဘဲ အောက်ပါ နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုလျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ မလျှောက်ထားခင် မိတ်ဖက်စောင့်ရှောက်မှု ရန်ပုံငွေ လျှောက်လွှာတင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး အကျုံး၀င်မှု ရှိ/မရှိကို အောက်ပါလင့်ခ်မှတစ်ဆင့် စစ်ဆေးရန် နှိပ်ပါ။

မိတ်ဖက်ရန်ပုံငွေ လျှောက်တင်ရန် 

(၁) အောက်ပါ လင့်ခ်မှတစ်ဆင့် လျှောက်တင်နိုင်ပါတယ်။

(၂) မိတ်ဆွေတို့ အက်ပ်ရဲ့ Help Center မှ တစ်ဆင့်လည်း လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ 

လျှောက်ထားရန်အတွက် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ

ခရီးစဉ်ပြင်ပ မတော်တဆထိခိုက်မှုများ

-လူနာ နာမည်ပါသော ဆေးစာအုပ်ပုံ

-ဆေးမှတ်တမ်း

-ဘောက်ချာ (ဆေးခန်း/ဆေးရုံ နာမည်၊ လိပ်စာပါသော ဘောက်ချာ (သို့မဟုတ်) ဆိုင်တံဆိပ်တုံးပါသော ဘောက်ချာ)

ဆေးရုံတက်/ ဆေးခန်းပြကိစ္စရပ်များ (မိမိနှင့် မိသားစုဝင် (ဇနီးနဲ့ သားသမီး)

ကိုယ်တိုင်

-လူနာ နာမည်ပါသော ဆေးစာအုပ်ပုံ

-ဆေးမှတ်တမ်း

-ဘောက်ချာ (ဆေးခန်း/ဆေးရုံ နာမည်၊ လိပ်စာပါသော ဘောက်ချာ (သို့မဟုတ်) ဆိုင်တံဆိပ်တုံးပါသော ဘောက်ချာ)

ဇနီးနှင့် သားသမီး

-အိမ်ထောင်စုစာရင်း

-လူနာ နာမည်ပါသော ဆေးစာအုပ်ပုံ

-ဆေးမှတ်တမ်း

-ဘောက်ချာ (ဆေးခန်း/ဆေးရုံ နာမည်၊ လိပ်စာပါသော ဘောက်ချာ (သို့မဟုတ်) ဆိုင်တံဆိပ်တုံးပါသော ဘောက်ချာ)

အသက်ဆုံးပါးမှု

-နာရေးဖိတ်စာ (သို့မဟုတ်) သေစာရင်း

နာတာရှည်မသန်စွမ်းမှုများ

-လူနာ နာမည်ပါသော ဆေးစာအုပ်ပုံ

-ဆေးမှတ်တမ်း

-ဘောက်ချာ (ဆေးခန်း/ဆေးရုံ နာမည်၊ လိပ်စာပါသော ဘောက်ချာ (သို့မဟုတ်) ဆိုင်တံဆိပ်တုံးပါသော ဘောက်ချာ)

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ပျက်စီးမှုများ

-ကားပျက်စီးသွားသည့်ပုံ ( ကားနံပါတ် သို့မဟုတ် City Taxi နံပါတ်ပေါ်အောင်ရိုက်ထားသည့်ပုံ)

-ဘောက်ချာ ( Workshop ဆိုင်နာမည်၊ လိပ်စာပါသောဘောက်ချာ သို့မဟုတ် ဆိုင်တံဆိပ်တုံးပါသော ဘောက်ချာ)

အကြီးစားအက်ဆီးဒန့်ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ကားပျက်စီးမှု

-ကားပျက်စီးသွားသည့်ပုံ ( ကားနံပါတ် သို့မဟုတ် City Taxi နံပါတ်ပေါ်အောင်ရိုက်ထားသည့်ပုံ)

-ဘောက်ချာ ( Workshop ဆိုင်နာမည်၊ လိပ်စာပါသောဘောက်ချာ သို့မဟုတ် ဆိုင်တံဆိပ်တုံးပါသော ဘောက်ချာ)

သက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်း ( မိမိကိုယ်တိုင်နဲ့ သားသမီးအတွက်)

ကိုယ်တိုင်

-ဘောက်ချာ (သင်တန်း နာမည်၊ လိပ်စာပါသော ဘောက်ချာ (သို့မဟုတ်) သင်တန်းတံဆိပ်တုံးပါသော ဘောက်ချာ)

သားသမီး

-အိမ်ထောင်စုစာရင်း

-ဘောက်ချာ (သင်တန်း နာမည်၊ လိပ်စာပါသော ဘောက်ချာ (သို့မဟုတ်) သင်တန်းတံဆိပ်တုံးပါသော ဘောက်ချာ)

စီးတီးတက်စီ လိုင်စင်လျှောက်ခြင်းနဲ့ ရန်ကုန်စီးတီးတက္ကစီအသင်း (YCTA) အသင်းဝင်ခြင်း ကုန်ကျစရိတ်

-ကုန်ကျစရိတ်ဘောက်ချာ