နေ့စဉ်ကောက်ခံရရှိငွေများအား KBZ Agent များမှတစ်ဆင့် KBZ Pay ဖြင့် လွှဲအပ်နိုင်တော့မည်။