အသိေပးအေၾကာင္းၾကားၿခင္း

ေမးခြန္း ၁။Grab ယာဥ္ေမာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လို စာရင္းသြင္းရမလဲ?
အေျဖ      ။ မိတ္ေဆြ အေနျဖင့္ Grab မွ တရားဝင္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ မိမိ တို႔ႏွင့္အနီးစပ္ဆံုး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေနရာမ်ားတြင္
Grab အသင္းဝင္ႏိုင္ပါသည္။
၁ ။ Crystal Tower ႏွင့္ Junction Square ( ၄ လႊာ, A ), ကြ်န္းေတာလမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔။တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ ( မနက္ ၈း၃၀ မွ ညေန ၆း၀၀ အထိ)
၂ ။ ဗဟန္း ၃လမ္း ကားမွတ္တိုင္ အနီး( Western Park Compound )၊ မဟာၿမိဳင္ကြ်န္း၊ ကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္၊ ဗဟန္းၿမိဳ ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔။    *မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔ မွ ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔ အထိသာလွ်င္* တနလၤာမွ ေသာၾကာအထိ ( မနက္ ၉း၃၀မွ ညေန ၅း၀၀ အထိ)
၃ ။ ေသြးေဆးကန္ ႏွင့္ အာဇာနည္ကုန္း ၾကား၊ အာဇာနည္လမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔။
*မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔ မွ ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔ အထိသာလွ်င္* တနလၤာမွ ေသာၾကာအထိ ( မနက္ ၉း၃၀မွ ညေန ၅း၀၀ အထိ)

ေမးခြန္း ၂ ။ ဘယ္အရာယူေဆာင္လာရမည္နည္း
အေၿဖ       ။ မွတ္ပံုတင္
ဝွီးတတ္
လိုင္စင္ ႏွင့္ City Taxi မွတ္ပံုတင္နံပါတ္
CB bank အေကာင့္ နံပါတ္

 

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔မွ၊ ဧၿပီလ ၆ရက္ေန႔အထိ Grab သုိ႔ အသစ္ဝင္ေရာက္မယ့္ မိတ္ေဆြယာဥ္ေမာင္းအသစ္မ်ားအတြက္ Grab မွ ရယူမယ့္ ေကာ္မရွင္ကုိ ၁၅ရာခုိင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ထားမွာ ျဖစ္ၿပီး၊ ဧၿပီလ ၇ရက္ေန႔ မွစတင္ဝင္ေရာက္မည့္ Grab ယာဥ္ေမာင္းအသစ္မ်ားအတြက္ ေကာ္မရွင္ကုိ ၂၀ရာခိုင္ႏႈန္း ေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံသြားမွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အခုပဲ Grab နဲ႔ လက္တြဲဖုိ႔ဖိတ္ေခၚအပ္ပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။