အစိမ္းေရာင္အစက္ေလးေတြကို ေတြ႕ပါသလား


သင္ ေနာက္တစ္ခါ ေအာင္မဂၤလာအေဝးေျပးဂိတ္ကေန Grab စီးမယ္ဆိုရင္  သင့္ကို လာႀကိဳေစခ်င္တဲ့ေနရာကို အတိအက်ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ဖို႔ အက္ပလီေကးရွင္းေပၚက အစိမ္းေရာင္အစက္ေလးေတြကို ရွာေဖြၾကည့္ပါ။

ေခ်ာင္းရိုးလမ္းဂိတ္ ဒါမွမဟုတ္ နီလာဒံေပါက္ဆိုင္နားမွာ ရွိေနတယ္ဆိုတာကို အရင္ကလို “Notes” မွာ စာရိုက္ေျပာဆိုတာမ်ိဳး၊ ယာဥ္ေမာင္းကို ဖုန္းေခၚဆိုေျပာဆိုတာမ်ိဳးေတြ လုပ္ဖို႔ မလိုေတာ့ပါဘူး။

ပံုမွန္အားျဖင့္ ေျမပံုဝန္ေဆာင္မႈေပးသူေတြဟာ အေဆာက္အအံုေတြနဲ႔ ေနရာေတြအၾကားမွာ တည္ေနရာအမွတ္အသားကို ထားရွိတတ္ပါတယ္။ A ကေန B ဆီ လမ္းေၾကာင္းျပဖို႔အတြက္ အဲဒီဝန္ေဆာင္မႈေတြက အသံုးဝင္ေပမယ့္လည္း ယာဥ္ေမာင္းေတြအေနနဲ႔ ခရီးသည္ ႀကိဳပို႔လုပ္ရမွာ ရႈပ္ေထြးမႈေတြ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ေလယာဥ္ကြင္း၊ ေစ်းဝယ္စင္တာ၊ ဘူတာရံု၊ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားေတြ လည္ပတ္ေလ့ရွိတဲ့ေနရာေတြမွာ ပိုခက္ခဲတတ္ပါတယ္။ ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းပိတ္ဆို႔မႈေတြ၊ ဝင္ေပါက္ထြက္ေပါက္မ်ားျပားတာေတြေၾကာင့္ အဲဒီလိုေနရာေတြမွာ ယာဥ္ေမာင္းေတြနဲ႔ ခရီးသည္ေတြ အခ်င္းခ်င္းရွာေတြ႔ဖို႔  အေတာ္ခက္ခဲတာပါ။

ေဒသတြင္း ေဒတာစုေဆာင္းဆန္းစစ္ခ်က္ေတြအရ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေျမပံုဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕ဟာ ေဒသတစ္ဝန္းမွာ မွတ္တိုင္လို တိက်တဲ့ႀကိဳရန္ ပြိဳင့္ေနရာအသစ္ေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ ျဖန္႔က်က္ထားႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕အက္ပလီေကးရွင္းေပၚက အစိမ္းေရာင္အစက္ေလးေတြဟာ အဲဒီလို လူထူထပ္တဲ့ တည္ေနရာေတြမွာ ႀကိဳရမယ့္ ပြိဳင့္ေနရာေတြအျဖစ္ ျပသေပးေနၿပီး အဆင္ေျပတယ္ဆိုရင္ အဲဒီပိြဳင့္ေလးေတြထဲကပဲ ေထာက္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါတယ္။

သင္ လိုရာခရီးေရာက္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကူညီပါရေစ

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က သင့္အတြက္ အေခ်ာေမြ႔ဆံုး ခရီးစဥ္ဝန္ေဆာင္မႈကို ေပးအပ္ဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ခုန သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ ႀကိဳရမယ့္ ပိြဳင့္ေနရာေတြနဲ႔ သင္နဲ႔အၾကား လမ္းေလွ်ာက္ရတဲ့ အကြာအေ၀းေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေဒတာပမာဏေျမာက္မ်ားစြာကို ေလ့လာျခင္း၊ ခရီးသည္ေတြနဲ႔ ယာဥ္ေမာင္းေတြထံကေန တည္ေနရာနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းတဲ့ ေဝဖန္အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို ဆန္းစစ္ျခင္းေတြက တစ္ဆင့္ တည္ေနရာျပဖို႔ အခက္ခဲဆံုးေဒသေတြ (ေအာက္ေဖာ္ျပပါေျမပံုမွာ အမဲေရာင္ျခယ္ထားတဲ့ ဧရိယာေတြကို ၾကည့္ပါ) ကို ဦးစြာ ေဖာ္ထုတ္ပါတယ္။

အေကာင္းဆံုးႀကိဳရမယ့္ပိြဳင့္ေနရာေတြဟာ ဘယ္ေနရာေတြျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကို ေထာက္ျပႏိုင္ဖို႔အတြက္ အြန္လိုင္းက တည္ေနရာေတြကို အရင္ဆံုးရွာေဖြပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိတဲ့ေနရာေတြဟာ အမွန္တကယ္ အဆင္ေျပႏုိင္ မႏိုင္ သိရွိဖို႔ ေနရာတစ္ခုခ်င္းစီကို သြားေရာက္ၾကည့္ရႈပါတယ္။ ေဒသတြင္းဥပေဒေတြနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္လည္း အဲဒီတည္ေနရာေတြက ယာဥ္အမ်ိဳးအစားမ်ိဳးစံုအတြက္ အဆင္ေျပမႈရွိမရွိ ေသခ်ာဖို႔ ေဒသခံေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးၿပီး ေဝဖန္အၾကံျပဳခ်က္ရယူပါတယ္။ ဥပမာ ေစ်းဝယ္စင္တာေတြမွာရွိတဲ့ တကၠစီဂိတ္ေတြမွာ တကၠစီေတြသာ ရပ္ႏိုင္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ကားေတြ ရပ္နားခြင့္မရွိႏိုင္တာမ်ိဳးေတြပါ။

ပိုမိုတိက်ေသခ်ာတဲ့ ႀကိဳရမယ့္ ပိြဳင့္ေနရာေတြရွိတဲ့အတြက္ ယာဥ္ေမာင္းေတြအေနနဲ႔ သင္ ေစာင့္ေနတဲ့ေနရာကို တိတိက်က်ေရာက္ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီအခါ ခရီးသည္ေတြအေနနဲ႔လည္း ယာဥ္ေမာင္းနဲ႔ တည္ေနရာကိစၥ အေခ်အတင္ေျပာဆိုရတာမ်ိဳးေတြအေပၚ စိတ္ရႈပ္ၿပီး ခရီးစဥ္ဖ်က္သိမ္းလိုက္ႏုိင္ေခ်လည္း ေလ်ာ့က်သြားနုိင္ပါတယ္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ သင့္ရဲ႕ ယာဥ္ေမာင္းရွိရာကို မီတာ ၄၀ အတြင္း အေရာက္သြားႏိုင္တာေၾကာင့္ ေဒသတစ္ဝန္းမွာ ဒီဝန္ေဆာင္မႈကို အဆင္ေျပေျပအသံုးျပဳေနႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ခရီးသည္နဲ႔ ဆံုမွတ္က ယာဥ္ရွိရာ အကြာအေ၀းကို သံုးပံုႏွစ္ပံုေက်ာ္အထိ ေလွ်ာ့ခ်ထားၿပီျဖစ္ပါတယ္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕   ႀကိဳရမယ့္ ပိြဳင့္ေနရာအခ်ိဳ႕ကို ၾကည့္ရႈဖို႔အတြက္ ေဖာ္ျပပါေထာက္ၾကည့္ႏိုင္တဲ့ တည္ေနရာျပေျမပံုေပၚမွာ တစ္ပတ္ပတ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ ေသေသခ်ာခ်ာ ေထာက္ၾကည့္ႏုိင္ဖို႕အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာေပၚမွာ ၾကည့္ရႈေစလိုပါတယ္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာရွိတဲ့ သံုးစြဲသူေတြအတြက္ အေကာင္းဆံုး အငွားယာဥ္ဝန္ေဆာင္မႈအေတြ႔အႀကံဳေတြ ေပးအပ္လိုပါတယ္။ ခရီးသည္ေတြကို သူတို႔ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ေနရာေတြမွာ အႀကိဳ၊ အပို႔လုပ္ေပးႏိုင္ဖို႔က သိပ္ကို အေရးႀကီးပါတယ္” လို႔ ေျမပံုဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႔၊ ေဒသတြင္းအႀကီးအကဲျဖစ္သူ Ajay Bulusu က ဆိုပါတယ္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ တိုးတက္မႈေတြ ရွိေနပါၿပီ။ ခရီးသည္ေတြကို အႀကိဳအပို႔လုပ္တဲ့ေနရာမွာ တည္ေနရာမွန္ကန္တိက်မႈကို ပိုလ်င္လ်င္ျမန္ျမန္နဲ႔ ရရွိလာပါၿပီ။ အခုဆိုရင္ ခရီးသည္ေတြအေနနဲ႔ ကိုယ္ေစာင့္ေနတဲ့ ေလဆိပ္ထြက္ေပါက္မွာျဖစ္ေစ၊ စက္မႈဇုန္ႀကီးတစ္ခုရဲ႕ တစ္ေနရာမွာျဖစ္ေစ၊ ေစ်းဝယ္စင္တာရဲ႕ တစ္ေနရာရာမွာျဖစ္ေစ ဆံုမွတ္ေနရာအတိအက်မွာ လာႀကိဳႏိုင္ေစေတာ့မွာျဖစ္လို႔ သက္ေသာင့္သက္သာနဲ႔ လြယ္လြယ္ကူကူ စီးနင္းႏိုင္ပါၿပီ။”

“ၿပီးေတာ့လည္း Grab အက္ပလီေကးရွင္းေပၚ ဘြတ္ကင္လုပ္တဲ့အခါမွာ အလိုေလ်ာက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္စနစ္က သြားမယ့္ေနရာရဲ႕လမ္းေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေပးမွာျဖစ္ၿပီး၊ သြားလုိရာကို ပို႔ေဆာင္ေပးရာမွာလည္း အကူအညီေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။”

ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့  ေျမပံု ရရွိဖို႔အတြက္ လူအမ်ားထံမွ အရင္းအျမစ္ရယူျခင္း

ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔  ႀကိဳရမယ့္ ပိြဳင့္ေနရာေတြနဲ႔ ပို႔ေဆာင္ေပးရမယ့္ ပြိဳင့္ေနရာေတြကို ပိုမိုအေသးစိတ္ တိတိက်က် ျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။  တခ်ိဳ႕ တိက်ေသခ်ာမႈ မရွိေသးတဲ့ တည္ေနရာေတြအတြက္လည္း အျမန္ဆံုး ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။

အခုလို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ လမ္းေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မသိႏိုင္တဲ့အရာေတြကို ေစာင့္ၾကည့္အေၾကာင္းၾကားေပးတဲ့ Grab ကြန္ယက္ႀကီးရွိေနတာဟာ ကံေကာင္းပါတယ္။ ဒီအတြက္ပဲ  ခရီးသည္ေတြအေနနဲ႔ ေဝဖန္အႀကံျပဳခ်က္ေတြ လြယ္လြယ္ကူကူ ေပးႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တာပါ။

ခရီးသည္ေတြဟာ “မမွန္ကန္တဲ့လမ္းေၾကာင္း (သို႔) ဝင္ေပါက္၊ လိပ္စာ၊ နာမည္ (သို႔)  ႀကိဳရမယ့္ ပိြဳင့္ေနရာေတြနဲ႔ ပို႔ေဆာင္ရမယ့္ ပိြဳင့္ေနရာေတြ ရွာမေတြ႔တာ” ေတြလို တည္ေနရာေထာက္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခက္အခဲတစ္စံုတစ္ရာရွိလို႔ ေဝဖန္အႀကံျပဳခ်င္တယ္ဆိုရင္ အက္ပလီေကးရွင္းထဲမွာရွိတဲ့ “Help Center” ကတစ္ဆင့္ ၊ ဒါမွမဟုတ္ Grab ရဲ႕ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာ မက္ဆင္ဂ်ာကတစ္ဆင့္ ေဝဖန္အႀကံျပဳလို႔ ရပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ေဒသတစ္ဝန္း အငွားယာဥ္ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့အခါမွာ ျပည့္စံုတဲ့ ေျမပံုေရးဆြဲဖန္တီးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ခရီးသည္ေတြဆီက ေဝဖန္အႀကံျပဳခ်က္ေတြဟာ အေရးပါ ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာလနဲ႔ အခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ အတြင္းမွာ တည္ေနရာညႊန္ျပမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ခရီးသည္ေတြရဲ႕ထင္ျမင္ခ်က္ေပၚ  အေျခခံလို႔ ေျမပံုေနရာ ၂၀၀၀ ခန္႔ကို ျဖည့္စြက္မြမ္းမံေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ယာဥ္ေမာင္းေတြအေနနဲ႔လည္း အက္ပလီေကးရွင္းထဲမွာ ရွိတဲ့ “Drive Rate Trip” ကေနတစ္ဆင့္ တည္ေနရာညႊန္ျပမႈ ျပႆနာ ၾကံဳလာတာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းေဝဖန္အၾကံျပဳလို႔ရပါတယ္။ အဲဒီအၾကံျပဳခ်က္ေတြဟာ အင္ဂ်င္နီယာအဖြဲ႔နဲ႔ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြြဲ႔ထံ တိုက္ရိုက္ေရာက္ရွိမွာျဖစ္ၿပီး ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ေျဖရွင္းေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို စတင္ၿပီး ေလးလအတြင္းမွာ ေဒသတြင္းယာဥ္ေမာင္းေတြဆီက တည္ေနရာညႊန္ျပမႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေဝဖန္အၾကံျပဳခ်က္ေပါင္း ၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ယာဥ္ေမာင္းေတြက ကန္႔သတ္ထားတဲ့  ႀကိဳရမယ့္ ပိြဳင့္ေနရာေတြနဲ႔ ပို႔ရမယ့္ ပိြဳင့္ေနရာေတြအေၾကာင္း၊ ပိတ္ထားတဲ့ လမ္းေတြအေၾကာင္း အျပင္ မွတ္တမ္းမတင္ထားရေသးတဲ့ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား တည္ေနရာေတြကိုပါ ေျပာျပေပးခဲ့ပါတယ္။

“အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသအတြင္း အငွားယာဥ္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေျမပံုေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းေတြကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ လုပ္စရာေတြအမ်ားႀကီးက်န္ေနပါေသးတယ္။ ယာဥ္ေမာင္းေတြ၊ ခရီးသည္ေတြကေပးတဲ့ အၾကံဥာဏ္ေတြရယူၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ အားလံုးကအခ်င္းခ်င္း ရိုင္းပင္းကူညီၾကမယ္ဆိုရင္ စုေပါင္းအင္အားနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အားလံုးအတူတူေအာင္ျမင္ႏိုင္မွာပါ” လို႔ Ajay က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ခရီးသည္ေတြရဲ႕ ေဝဖန္အၾကံျပဳခ်က္ေတြကို ခ်က္ခ်င္းအေရးတယူ လုပ္ေဆာင္မႈ မရွိဘူးလို႔ ထင္ျမင္ယူဆေကာင္း ယူဆေနၾကမွာ ျဖစ္ေပမယ့္  ခရီးသည္တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ ေဝဖန္အၾကံျပဳခ်က္တိုင္းဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္းမွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ အငွားယာဥ္ဝန္ေဆာင္မႈအေတြ႔အၾကံဳေတြရရွိေအာင္ ဖန္တီးေပးရာမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစတာ အမွန္ပါပဲ။