សូមស្វាគមន៍មកកាន់ GrabRewards!

នៅពេលដែលអ្នកវិវឌ្ឍនតម្លើងកម្រិតសមាជិកដោយប្រើ Grab ជាកម្មវិធីប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក នោះអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមទទួលបាននូវឯកសិទ្ធភាពពិសេសៗនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជាច្រើន។

ព្រឹត្តិការណ៍ និង ការផ្ដល់ជូន

*Grab សូមរក្សាសិទ្ធិ ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរកម្មវិធីនិងការផ្ដល់ជូននានា ទៅតាមសិទ្ធិសម្រេចរបស់ខ្លួន។

អ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹងពី GrabRewards

ស្វែងយល់បន្ថែម

ជិះ Grab កាន់តែច្រើន ទទួលរង្វាន់បានកាន់តែច្រើន

Member

Silver

Gold

Platinum

Member

Points needed to qualify: > 0

វិវឌ្ឍនទៅជាសមាជិក ប្រាក់

ប្រើ Grab ជាកម្មវិធីប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដើម្បីវិវឌ្ឍនតម្លើងកម្រិតសមាជិករបស់អ្នក។
ចាប់ផ្ដើមថ្ងៃនេះដើម្បីទទួលយកនូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន។

Silver

Points needed to qualify: > 200

ប្ដូររង្វាន់ជាការធ្វើដំណើរ និង GrabFood ដោយប្រើពិន្ទុពី GrabRewards។

បច្ចុប្បន្នសមាជិកប្រាក់អាចរីករាយនឹងការចូលទៅកាន់កន្លែងរង់ចាំនៅអាកាសយានដ្ឋានចំនួន 50 (និងមានច្រើនទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខ) នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានអត្រាបញ្ចុះតម្លៃជាពិសេសរហូតដល់ 20%។

* ភេសជ្ជៈដែលមានជាតិស្រវឹង និង កន្លែងងូតទឹក អាចរកបាននៅកន្លែងជ្រើសរើសមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ។ ព័ត៌មានលម្អិតនៅទីនេះ

វិវឌ្ឍនទៅជាសមាជិក មាស

ចាប់ផ្ដើមទទួលយកអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃនេះ។ ធ្វើការវិវឌ្ឍនតម្លើងកម្រិតសមាជិករបស់អ្នកទៅជា មាស ដើម្បីរីករាយជាមួយការផ្ដល់ជូនឯកសិទ្ធភាពពិសេសៗជាច្រើន។

Gold

Points needed to qualify: > 400

ទទួលបានពិន្ទុប្ដូររង្វាន់គុណនឹង ១.៥ សម្រាប់សមាជិក មាស។

ប្ដូររង្វាន់ជាការធ្វើដំណើរ និង GrabFood ដោយប្រើពិន្ទុពី GrabRewards។

ទទួលបានការភ្ជាប់ទៅក្នុងការផ្ដល់ជូនជាឯកសិទ្ធិភាពពិសេសៗដូចជា ការទស្សនាភាពយន្ត ការបញ្ចុះតម្លៃរយៈពេលខ្លី និងការផ្ដល់ជូនជាច្រើនផ្សេងទៀត។
សូមពិនិត្យមើលកាលបរិច្ឆេទខាងលើ ឬ ចូលទៅកាន់កាតាឡុករបស់ GrabRewards ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានពីការផ្ដល់ជូនទាំងអស់នេះ។

បច្ចុប្បន្នសមាជិកហ្គោលអាចរីករាយនឹងការចូលទៅកាន់កន្លែងរង់ចាំនៅអាកាសយានដ្ឋានចំនួន 50 (និងមានច្រើនទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខ) នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានអត្រាបញ្ចុះតម្លៃជាពិសេសរហូតដល់ 40%។

* ភេសជ្ជៈដែលមានជាតិស្រវឹង និង កន្លែងងូតទឹក អាចរកបាននៅកន្លែងជ្រើសរើសមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ។ ព័ត៌មានលម្អិតនៅទីនេះ

រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ រហូតដល់ ១០%​ ទៅលើអាហារនិងភេសជ្ចៈច្រើនជាង ៧០ ហាងដែលបានជ្រើសរើស នៅក្នុងព្រលានយន្តហោះ ទូទាំងអាស៊ី​អា​គ្នេ​យ៏។

ចូលមើលបញ្ជីទាំងអស់នៅទីនេះ

Platinum

Points needed to qualify: > 800

ទទួលបានពិន្ទុប្ដូររង្វាន់គុណនឹង ២ សម្រាប់សមាជិក ផ្លាទីនីម។

ប្ដូររង្វាន់ជាការធ្វើដំណើរ និង GrabFood ដោយប្រើពិន្ទុពី GrabRewards។

សន្សំបានច្រើនជាមួយប័ណ្ណបញ្ចុះតម្លៃឬប្ដូររង្វាន់ Grab ដែលផ្ដល់ជូនពិសេសសម្រាប់សមាជិកផ្លាទីនីមតែប៉ុណ្ណោះ ។
សូមចូលទៅកាន់ រង្វាន់របស់ខ្ញុំ (My Rewards) នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់អ្នក ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមពីប័ណ្ណរង្វាន់ដែលអ្នកមាន។

សមាជិក GrabRewards ផ្លាទីនីម ឥឡូវនេះអាចទទួលបានការភ្ជាប់ទៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ Booking.com’s Genius។

រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ 10% លើបន្ទប់ដែលពេញនិយមបំផុត និងទទួលបានការផ្ដល់ជូនពិសេសពីសណ្ឋាគារទាំងអស់ដែលមាននៅលើនៅវេបសាយ។
*លក្ខខណ្ឌនានាត្រូវអនុវត្ត

សូមចូលទៅកាន់កាតាឡុករបស់ GrabRewards ដើម្បីរីករាយជាមួយអត្ថប្រយោជន៍នេះ។

ទទួលបានការភ្ជាប់ទៅក្នុងការផ្ដល់ជូនជាឯកសិទ្ធិភាពពិសេសៗដូចជា ការទស្សនាភាពយន្ត ការបញ្ចុះតម្លៃរយៈពេលខ្លី និងការផ្ដល់ជូនជាច្រើនផ្សេងទៀត។
សូមពិនិត្យមើលកាលបរិច្ឆេទខាងលើ ឬ ចូលទៅកាន់កាតាឡុករបស់ GrabRewards ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានពីការផ្ដល់ជូនទាំងអស់នេះ។

ផ្ដល់អទិភាពខ្ពស់ក្នុងការកក់ការធ្វើដំណើររបស់អ្នក។

សមាជិក ផ្លាទីនីម មានអទិភាពក្នុងទទួលបានការឆ្លើយតបពីក្រុមការងារឆាប់រហ័ស។

បច្ចុប្បន្នសមាជិកផ្លាទីនអាចរីករាយនឹងការចូលទៅកាន់កន្លែងរង់ចាំនៅអាកាសយានដ្ឋានចំនួន 60 (និងមានច្រើនទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខ) នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានអត្រាបញ្ចុះតម្លៃជាពិសេសរហូតដល់ 55%។

* ភេសជ្ជៈដែលមានជាតិស្រវឹង និង កន្លែងងូតទឹក អាចរកបាននៅកន្លែងជ្រើសរើសមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ។ ព័ត៌មានលម្អិតនៅទីនេះ

រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ រហូតដល់ ២០%​ ទៅលើអាហារនិងភេសជ្ចៈច្រើនជាង ៧០ ហាងដែលបានជ្រើសរើស នៅក្នុងព្រលានយន្តហោះ ទូទាំងអាស៊ី​អា​គ្នេ​យ៏។

ចូលមើលបញ្ជីទាំងអស់នៅទីនេះ

How do I earn GrabRewards points?

Refer to the tables below and don’t forget, you can earn more points simply by using GrabPay!

ធ្វើដំណើរជាមួយ ហ្គ្រេប

GrabBike / GrabTukTuk / GrabRemorque

Where to access GrabRewards?

Keep your points alive

As much as you like to hoard an entire year’s worth of points and redeem them all
at one go, we would recommend you to redeem your points as often as
possible before they expire. Better hurry!

Do keep in mind that your unused points will expire at the end of the
following Reward Period after they were earned.

Points earned during this period will expire on

ពិនិត្យមើលថ្ងៃផុតកំណត់នៃពិន្ទុរបស់អ្នក

ការផុតកំណត់គឺមាន២ដងក្នុងមួយឆ្នាំ ម្ដងនៅខែមិថុនា និងម្ដងទៀតនៅខែធ្នូ។ សូមពិនិត្យមើលឥឡូវនេះថាតើអ្នកមានពិន្ទុប៉ុន្មានដែលនឹងផុតកំណត់មុនកាលបរិច្ឆេទនេះ។

FAQs

You can redeem your points for exciting deals and discounts listed in our in-app GrabRewards catalog. There are two kinds of rewards you can choose from:

  1. Partner Rewards: Deals related to dining, shopping and entertainment
  2. Ride Rewards: Fare discounts on your Grab rides

Head over to the GrabRewards catalog in your Grab app to browse through the various rewards on offer.

  • Step 1: Tap on the icon at the top left corner of your Grab home screen and select “GrabRewards” from the side menu
  • Step 2: Choose your preferred rewards category to explore available rewards. Select “Grab” if you’re looking for Ride Rewards
  • Step 3: Tap on “Purchase” once you find a reward you like
  • Step 4: Your reward will be added to your “My Rewards” list, and can be used anytime before its expiry date.

Yes! You are eligible to earn GrabRewards Points for all Grab rides taken across Southeast Asia*. Points earned outside your home country will be awarded based on the points earn rate in the country you are visiting.

Yes! However, please note that points will be awarded based on the non-discounted portion of the fare.

For example, if your fare was KHR 150 and you had applied a “KHR 50 off” promo code or Ride Reward, you would only earn GrabRewards points for KHR 150 – KHR 50 = KHR 100.

We’d be really sad to see you go! At the same time, you would lose your GrabRewards points, your existing tier status (Silver, Gold, Platinum) and all associated tier privileges. If you do decide to opt-back in at a later date, we will not be able to restore your previous GrabRewards points balance.

No, GrabRewards points will not be awarded for tolls, fees and other surcharges.

Tier ‘downgrades’ happen when you don’t earn enough points to maintain the tier.

Refer to the chart. For example, if you earn enough points to achieve Platinum tier in Reward Period 1 (1 Jan – 30 Jun), you will continue to maintain Platinum status until the end of Reward Period 2 (31 Dec).

Scenario 1: If you continue to earn enough points for Platinum in Reward Period 2 (1 Jul – 31 Dec), you will maintain your tier in the next period starting 1 Jan.

Scenario 2: If you do not earn enough points for Platinum in Reward Period 2 (1 Jul – 31 Dec), your tier will be downgraded to match your points earning in Reward Period 2.

When you lose a tier status, you also lose all privileges that come with it.

Points earned during this period will expire on

This would depend on how often you use Grab.

Here’s another example. Let’s say, your current tier is Platinum. You will stay on Platinum from 1 Jan- 30 June (Reward Period 1). However, if you take 0 rides during that Reward Period, your Platinum tier would be ‘downgraded’ to the basic ‘Member’ tier. That’s why you need to take more rides to earn a certain amount of points to stay on your current tier.

* Grab reserves the right to change the reward offers and
points multiplier for payment via cash or GrabPay (credit/debit
card and credits) without prior notice.