បីពាន់លានដង ក្នុងការធ្វើដំណើរជាមួយគ្ន​ា

ជូនចំពោះប្រជាជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍

យើងបានធ្វើដំណើរយ៉ាងឆ្ងាយជាមួយគ្នា។ ចាប់តាំងពីការធ្វើដំណើររបស់យើងលើកទី១នៅ ឆ្នាំ២០១២ យើងបានធ្វើដំណើរជាមួយគ្នារហូតដល់ជាង ២១.០៦៥.៣៣៦.៨៥៩ គីឡូម៉ែត្រ។ តើអាចនិយាយបានទេថា “យើងបាននាំអ្នកទៅដល់ឋានព្រះច័ន្ទ ហើយបានត្រឡប់មកវិញ? ”។ ជាមួយរយៈចម្ងាយនេះ យើងអាចធ្វើដំណើរទៅកា​ន់ឋានព្រះច័ន្ទ ហើយត្រឡប់មកវិញជា មួយគ្នាដល់ទៅ ២៧.៤០០ ឯណោះ។

យើងបាននាំអ្នកទៅកាន់ថ្ងៃណាត់ជួបលើកដំបូងរបស់អ្នក ហើយបានធ្វើដំណើរជាមួយអ្នក ទៅកាន់មង្គលការកូនរបស់អ្នក។ ក្នុងរយៈពេល៧ឆ្នាំ យើងបានធ្វើដំណើរជាមួយគ្នា ហើយនៅ តាមផ្លូវធ្វើដំណើរ យើងបានបង្កើតអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើន។ នៅចាំបានទេថា អ្នកបានបង្កើតក្តី ស្រឡាញ់តាមរយៈ​ ការធ្វើដំណើរជាមួយ ហ្គ្រេប? តើយើងអាចភ្លេចម្តេចបាន ចំពោះអ្នកធ្វើ ដំណើរទាំង២១នាក់ ដែលបានឆ្លងទន្លេ(ផ្តល់កំណើត)នៅពេលកំពុងធ្វើដំណើរ។

យើងក៏បានអបអរព្រឹត្តិការណ៍ធំៗជាមួយគ្នា។ មួយពាន់លាន់ដងក្នុងការធ្វើដំណើរនៅខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧។ ពីរពាន់លាន់ដងក្នុងការធ្វើដំណើរ រយៈពេល៩ខែក្រោយមក។ ហើយត្រឹម​​ តែរយៈពេល៦ខែប៉ុណ្ណោះ គិតត្រឹមម៉ោង 21:34:32 (ប្រទេសសឹង្ហបុរី) នៅអាទិត្យ ទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ យើងបានឈានទៅដល់ បីពាន់លានដងនៃការធ្វើដំណើរ។

នៅពេលដែលយើងឈានមកដល់ចំនួន៣ពានលានដងនេះ មាន៦១ដងនៃការធ្វើដំណើរ ដោយ​ចាប់ផ្តើមពីពេលវេលាមួយដ៏ជាក់លាក់ដូចគ្នា ដែលបានកើតឡើងក្នុងទីក្រុងទាំង២១ របស់ប្រទេសទាំង៦។

Shawn និស្សិតមកពីប្រទេសសឹង្ហបុរី បានចាប់ផ្តើមធ្វើដំណើរជាលើកទីមួយជាមួយ ហ្គ្រេប ហើយក៏ជាអ្នកធ្វើដំណើរទី៣ពាន់លានដែរ។ គាត់បានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះបន្ទាប់ពីលេង កីឡាវាយសី ខណៈពេលដែលគាត់តែងតែធ្វើដំណើរតាមសេវាសាធារណៈ ហើយដោយសារ តែមានការយឺតយ៉ាវ ទើបគាត់សម្រេចចិត្តកក់ការធ្វើដំណើរតាម ហ្គ្រេប ។ ជាមួយអ្នកទី៣ពាន់លាន នៃការធ្វើដំណើរ គឺជាអ្នកធ្វើដំណើរដែលបានធ្វើដំណើរជាមួយ ហ្គ្រេប តាំងពីឆ្នាំ២០១៤ (ត្រឡប់ ពីទីក្រុងកូឡាឡំពូ) ក៏ដូចជាដៃគូរអ្នកបើកបរផ្សេងទៀត ដែលបាននៅជាមួយ ហ្គ្រេប តាំងពីដើមឆ្នាំ ២០១៥ (ពីទីក្រុងម៉ានីឡា) ក៏ដូចជាពេលថ្មីៗនេះ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ (តាមផ្លូវត្រឡប់បាលី) ៤ថ្ងៃមុនពេលដំណើរព្រឹត្តិការណ៍នេះ។

ប៉ុន្តែការធ្វើដំណើររបស់ shawn ហើយនិងអ្នកធ្វើដំណើរ៦០នាក់ផ្សេងទៀត គឺមានក្តី សោមនស្ស​រីករាយណាស់ដែលបានអង្គុយនៅក្នុងការបើកបរទី៣ពាន់លានដង វាមិន ត្រឹមតែជារបស់ពួកគាត់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែគ្រប់ការធ្វើដំណើរទាំងអស់បានកើតឡើងទាំង មុននិងក្រោយ គឺមានន័យសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា។

គ្រប់ពេលទាំងអស់ដែលអ្នកបានកក់ការធ្វើដំណើរជាមួយយើង បញ្ជាទិញអាហារជាមួយយើង ឬក៏ទទួលបញ្ញើជាមួយយើង ទាំងនេះយើងបានដឹងថា អ្នកបានជ្រើសរើសក្នុងការផ្តល់សេចក្តី ទុកចិត្តរបស់អ្នកមកលើយើង។ ដើម្បីឲ្យខ្លួនរបស់អ្នកមានសុវត្ថិភាពពីទីតាំងមួយទៅទីតាំង មួយ ផាសុខភាព និងភាពជឿជាក់។ យើងមិនដែលធ្វើត្រូវគ្រប់រឿងនោះទេ។ ប៉ុន្តែគ្មានអ្វីក្រៅពី ការទទួលរបស់ដ៏ពិសិដ្ឋ ជាជាងការជឿទុកចិត្តរបស់អ្នក ហើយមិនមានអថិភាពអ្វីក្រៅពីការ​ រក្សាពង្រឹងសេវាកម្មរបស់យើងចំពោះអ្នក។ ឲ្យកាន់តែប្រសើរជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

ខណៈពេលដែលកំពុងតែប្រមើលទៅដល់ការធ្វើដំណើរទី ៤ ឬ ៥ ឬ១០ពាន់លាន យើងបានដឹងថា យើងនឹងអាចទទួលបានជាមួយអ្នក អាចធ្វើឲ្យកាន់មានអនុស្សាវរីយ៍ ជាមួយគ្នា តាមផ្លូវធ្វើដំណើរ។

សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ចម្បងៗផ្សេងទៀតពីការធ្វើដំណើរទី៣ពាន់លានលើក សូមពិនិត្យមើល តារាងព័ត៌មានខាងក្រោម៖