មូលដ្ឋានគ្រឹះទាំងបីរបស់យើង

Grab ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយជឿជាក់ថាក្នុងការដំណើរការនូវក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា មិនត្រឹមតែអាចរកប្រាក់ចំណេញមួយមុខទេ តែក៏អាចចូលរួមចំណែកជួយដល់សង្គមផងដែរ។ នៅពេលដែលយើងបន្តអភិវឌ្ឍភាពច្នៃប្រឌិតសម្រាប់បម្រើជូនសហគមន៍របស់យើង យើងអាចកំណត់បានថា ប្រាក់ចំណេញនឹងតភ្ជាប់គ្នាជាមួយសុខុមាលភាពរបស់សហគមន៍ព្រមទាំងជួយការពារដល់បញ្ហាបរិស្ថានសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយផងដែរ។

ការជិះឥទ្ធិពលដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គម

Grab បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដែលសម្រួលដល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈការជួយបង្កើតអាជីវកម្មខ្នាតតូច សហគ្រិនដែលកំពុងមានការលូតលាស់ និង ភាពរឹងមាំនៅក្នុងសហគមន៍។

 • 1/5

  ការពង្រឹងអំណាចសេដ្ឋកិច្ច

  ការធ្វើឱ្យមានការចូលរួមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែប្រសើរឡើង និងការធ្វើឌីជីថលនៃអាជីវកម្ម។

  អានបន្ថែម
 • 2/5

  ការពង្រឹងអំណាចសង្គម

  ការធ្វើឱ្យមានការចូលរួមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែប្រសើរឡើង និងការធ្វើឌីជីថលនៃអាជីវកម្ម។

  អានបន្ថែម
 • 3/5

  ការពង្រឹងអំណាចហិរញ្ញវត្ថុ

  ការពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។

  អានបន្ថែម
 • 4/5

  ការបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ដៃគូសហការរបស់យើង

  Grab ផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនដែលជួយដៃគូសហការរបស់យើង បានរៀនជំនាញថ្មីៗ ដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល។

  អានបន្ថែម
 • 5/5

  ភាពចម្រុះ និង ការដាក់បញ្ចូល

  Grab បានប្តេជ្ញាចិត្តថានឹងយកចិត្តទុកដាក់ ព្រមទាំងមិនទុកនរណាម្នាក់ចោល នៅក្នុងយុគសម័យសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលឡើយ។

  អានបន្ថែម
 • 1/5

  ការពង្រឹងអំណាចសេដ្ឋកិច្ច

  ការធ្វើឱ្យមានការចូលរួមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែប្រសើរឡើង និងការធ្វើឌីជីថលនៃអាជីវកម្ម។

  អានបន្ថែម
 • 2/5

  ការពង្រឹងអំណាចសង្គម

  ការធ្វើឱ្យមានការចូលរួមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែប្រសើរឡើង និងការធ្វើឌីជីថលនៃអាជីវកម្ម។

  អានបន្ថែម
 • 3/5

  ការពង្រឹងអំណាចហិរញ្ញវត្ថុ

  ការពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។

  អានបន្ថែម
 • 4/5

  ការបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ដៃគូសហការរបស់យើង

  Grab ផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនដែលជួយដៃគូសហការរបស់យើង បានរៀនជំនាញថ្មីៗ ដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល។

  អានបន្ថែម
 • 5/5

  ភាពចម្រុះ និង ការដាក់បញ្ចូល

  Grab បានប្តេជ្ញាចិត្តថានឹងយកចិត្តទុកដាក់ ព្រមទាំងមិនទុកនរណាម្នាក់ចោល នៅក្នុងយុគសម័យសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលឡើយ។

  អានបន្ថែម

ផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន

ការការពារបរិស្ថានសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើង។ យើង​ចង់​ការពារ​បរិស្ថាន ដើម្បី​ធានា​ស្ថិរភាព​សេដ្ឋកិច្ច និង​សង្គម​ នៅក្នុង​សហគមន៍​របស់​យើង​សម្រាប់​មនុស្ស​ជំនាន់​ក្រោយ។

 • 1/2

  ការកាត់បន្ថយការបំភាយកាបូនទៅក្នុងបរិយាកាស

  Grab តែងរកដំណោះស្រាយក្នុងការកាត់បន្ថយនូវការបំភាយកាបូនដោយអនុវត្តយកយុទ្ធសាស្រ្ត កាត់បន្ថយនិងបន្សាំ។

  អានបន្ថែម
 • 2/2

  ដំណោះស្រាយការវេចខ្ចប់ប្រកបដោយនិរន្តរភាព

  Grab ប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការច្នៃប្រឌិតថ្មីលើដំណោះស្រាយការវេចខ្ចប់ប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដើម្បីកាត់បន្ថយកាកសំណល់ប្លាស្ទិក។

  អានបន្ថែម
 • 1/2

  ការកាត់បន្ថយការបំភាយកាបូនទៅក្នុងបរិយាកាស

  Grab តែងរកដំណោះស្រាយក្នុងការកាត់បន្ថយនូវការបំភាយកាបូនដោយអនុវត្តយកយុទ្ធសាស្រ្ត កាត់បន្ថយនិងបន្សាំ។

  អានបន្ថែម
 • 2/2

  ដំណោះស្រាយការវេចខ្ចប់ប្រកបដោយនិរន្តរភាព

  Grab ប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការច្នៃប្រឌិតថ្មីលើដំណោះស្រាយការវេចខ្ចប់ប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដើម្បីកាត់បន្ថយកាកសំណល់ប្លាស្ទិក។

  អានបន្ថែម
Cheryl Goh

Group Head of Marketing & Sustainability

យើងត្រូវតែអនុម័តនូវដំណោះស្រាយដែលត្រូវនឹងតម្រូវការជាក់ស្តែងនិងឧបសគ្គនានាដែលកំពុងកើតមានស្រាប់នៅក្នុងតំបន់។”

ចុចត្រង់នេះ
1 /
 • ការជិះឥទ្ធិពលដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គម

  ការពង្រឹងអំណាចសេដ្ឋកិច្ច

  រាប់ចាប់ពីការនាំឲ្យអាជីវកម្មបែបប្រពៃណីក្លាយទៅជាអាជីវកម្មបែបអនឡាញ រហូតជួយដល់ដៃគូសហការរបស់យើងឲ្យមានឱកាសបង្កើតប្រាក់ចំណូលបានកាន់តែប្រសើរ ខណៈ Grab នៅតែកំពុងបន្តគិតគូររកវិធីសាស្រ្តល្អៗដែលនឹងរួមចំណែកជួយដល់សហគមន៍របស់យើង។

  ការរួមចំណែករបស់យើង

  ៨,៩ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

  នៅឆ្នាំ 2021 ដៃគូសហការរបស់អ្នកបើកបរ និងអ្នកជំនួញរកបាន 8.9 ពាន់លានដុល្លារពីវេទិការបស់យើង។(1)

  ជាង 680k

  អាជីវកម្មខ្នាតតូចបានចុះឈ្មោះចូលរួមវេទិកា GrabFood & GrabMart ក្នុងឆ្នាំ 2021។(2)

  កំណើន ១៦%

  តម្លៃការបញ្ជាទិញជាមធ្យមនៃដៃគូពាណិជ្ជករខ្នាតតូចរបស់ Grab បានកើនឡើង 16% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ 2021។(3)

  បង្ហាញ​លេខយោង

  បិទលេខយោង

  1.

  ទិន្នន័យពីឆ្នាំ 2021។ 'ប្រាក់ចំណូលរបស់ដៃគូបើកបរ' ត្រូវបានកំណត់ថាជាថ្លៃជិះ ប្រាក់រង្វាន់ ជំនួយ និងថ្លៃឈ្នួល សុទ្ធនៃកម្រៃជើងសារ។ 'ប្រាក់ចំណូលរបស់ពាណិជ្ជករ-ដៃគូរ' ត្រូវបានកំណត់ថាជាទំហំកញ្ចប់សរុបនៃកម្រៃជើងសារ ការចំណាយលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ Grab និងថ្លៃផ្សព្វផ្សាយ។

  2.

  ទិន្នន័យពីឆ្នាំ 2021។ ពាណិជ្ជករខ្នាតតូចសំដៅទៅលើអាជីវកម្មដែលមិនមែនជាសង្វាក់ ភោជនីយដ្ឋានដែលមិនមែនជាសេវាកម្មរហ័សនៅទូទាំងការផ្តល់សេវា GrabFood និង GrabMart របស់យើង

 • ការជិះឥទ្ធិពលដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គម

  ការពង្រឹងអំណាចសង្គម

  Grab ទទួលស្គាល់ថា យើងអាចទាញយកតួនាទីពិសេសរបស់យើងជាកម្មវិធីទំនើប ដើម្បីផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់អ្នកដែលងាយរងគ្រោះ ដោយស្វែងរកវិធីអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចូលរួមក្នុងសង្គម។

  ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើង

  Grab ក៏បានបញ្ចេញថវិកាជាង ៤០លានដុល្លារអាមេរិក ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាជំនួយជួយដល់ដៃគូសហការ និងបានផ្តួចផ្តើមគំនិតជាង ១០០គម្រោង ដើម្បីជួយដល់ដៃគូបើកបរ ព្រមទាំងដៃគូដឹកជញ្ជូន ដៃគូធ្វើការជួរមុខ និងសហគមន៍។

  2,100 PWDs

  គិតត្រឹមចុងឆ្នាំ 2021 យើងមានជនពិការសកម្មជាង 2,100 នាក់នៅលើវេទិការបស់យើង។

  គាំទ្រប្រជាជនងាយរងគ្រោះ

  យើង​មាន​គោល​បំណង​បង្កើន​ចំនួន​បុគ្គល​ដែល​រង​គ្រោះ​ទ្វេដង​ដែល​អាច​រក​ចំណូល​បាន​នៅ​លើ​វេទិកា​នេះ​ត្រឹម​ឆ្នាំ 2025។

  លើកកំពស់សហគមន៍តាមរយៈការស្រាវជ្រាវ និងការអប់រំ

  Grab ជឿជាក់ថាសង្គមអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនពីចំណេះដឹងជុំវិញសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យា ហេតុដូច្នេះហើយនៅក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ 2021 យើងបានចាប់ផ្តើមវិទ្យាស្ថាន Tech For Good (TFGI) ដែលជាស្ថាប័នមិនរកប្រាក់ចំណេញ ដើម្បីជំរុញការស្រាវជ្រាវ និងកិច្ចពិភាក្សាស្តីពីសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលដែលកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍។

 • ការជិះឥទ្ធិពលដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គម

  ការពង្រឹងអំណាចហិរញ្ញវត្ថុ

  អ្នកប្រើប្រាស់ប្រហែល ៦នាក់ក្នុងចំណោម ១០នាក់ នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ មិនមានគណនីធនាគារ ឬ មិនមានលទ្ធភាពទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុពីធនាគារ * ។ ដូច្នេះដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងលើកកម្ពស់វិបុលភាព នៅក្នុងប្រទេសកំពុងរីកចម្រើនដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ការដាក់បញ្ចូលហិរញ្ញវត្ថុ គឺពិតជាសំខាន់។

  Grab Financial Group (GFG) ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលឆ្លើយតប នឹងតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងដៃគូសហការរបស់យើងមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន។ ការផ្តល់ជូនទាំងនេះរួមមានការបង់ប្រាក់តាមរយៈប្រព័ន្ធឌីជីថល ការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ការធានារ៉ាប់រង និងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ 2

  រូបេន ឡៃ

  ប្រធាន​ធនាគារ​ឌីជី​ប៊ែង

  ប្រជាជនរាប់លាននាក់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ខ្វះខាតសិទ្ធិ ឬពុំសូវទទួលបានសេវាកម្មធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។ យើងក៏ផលិតនូវផលិតផលដែលមានតម្លៃប្រភាគជាច្រើន ហើយបញ្ចូលវាទៅក្នុងសេវាកម្មប្រចាំថ្ងៃនៅលើវេទិកា ឬកម្មវិធីរបស់ Grab ។ ភាពងាយស្រួលសម្រាប់មនុស្សក្នុងការទទួលយក ឬប្រើប្រាស់បាន គឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អ ក្នុងការដាក់បញ្ចូលហិរញ្ញវត្ថុ។”

  ប្រជាជនរាប់លាននាក់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ខ្វះខាតសិទ្ធិ ឬពុំសូវទទួលបានសេវាកម្មធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។ យើងក៏ផលិតនូវផលិតផលដែលមានតម្លៃប្រភាគជាច្រើន ហើយបញ្ចូលវាទៅក្នុងសេវាកម្មប្រចាំថ្ងៃនៅលើវេទិកា ឬកម្មវិធីរបស់ Grab ។ ភាពងាយស្រួលសម្រាប់មនុស្សក្នុងការទទួលយក ឬប្រើប្រាស់បាន គឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អ ក្នុងការដាក់បញ្ចូលហិរញ្ញវត្ថុ។”

  រូបេន ឡៃ

  ប្រធាន​ធនាគារ​ឌីជី​ប៊ែង

  ការធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច

  Grab ផ្តល់ជូននូវគោលការណ៍ធានារ៉ាប់រងចំនួន ១១ ប្រភេទនៅទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំនួន ៦ប្រទេស សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ ដៃគូបើកបរ និងដៃគូដឹកជញ្ជូនរបស់យើង។ ភាគច្រើននៃគោលការណ៍ធានារ៉ាប់រងដែលបានផ្តល់ជូន គឺជាគោលការណ៍ធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច ដែលមានតម្លៃបុព្វលាភសមរម្យ ដែលធ្វើឱ្យពួកគេអាចទទួលបានការប្រើប្រាស់ច្រើន ដោយប្រជាជនទូទៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។

  ឥណទានខ្នាតតូចបំផុត

  អាជីវកម្មខ្នាតតូចនៅក្នុងតំបន់ កំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាលំបាកចំពោះមុខក្នុងការទទួលបានការយល់ព្រម សម្រាប់ប្រាក់កម្ចីមូលធនពីធនាគារ។ ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់គម្លាតនេះ GFG បានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់ដៃគូអាជីវកម្មខ្នាតតូចនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួន(3) និងធ្វើជាដៃគូសហការជាមួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីផ្តល់ជូនដៃគូបើកបរ នូវជម្រើសហិរញ្ញប្បទានជាច្រើនប្រភេទស្របតាមតម្រូវការរបស់ពួកគេ។

  60%

  នៅឆ្នាំ 2021 60% នៃប្រាក់កម្ចីដើមទុនធ្វើការទាំងអស់ដែលចេញដោយ GFG គឺសម្រាប់ពាណិជ្ជករខ្នាតតូច។(4)

  ការទូទាត់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធឌីជីថល

  72%

  ចន្លោះឆ្នាំ 2020 ដល់ឆ្នាំ 2021 Grab មានកំណើន 72% នៃដៃគូពាណិជ្ជករដែលភ្ជាប់ជាមួយ GrabPay ។

  បង្ហាញ​លេខយោង

  បិទលេខយោង

  1.

  យោងតាម Euromonitor; អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានអាយុលើសពី ១៥ ឆ្នាំ; នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ គេសំដៅទៅលើ ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ប្រទេសហ្វីលីពីន ប្រទេសសឹង្ហបូរី ប្រទេសថៃ និងប្រទេសវៀតណាម។

  2.

  នៅក្នុងទីផ្សារដែលត្រូវបានជ្រើសរើស

  3.

  ប្រទេសសិង្ហបុរី ប្រទេសថៃ និងប្រទេសហ្វីលីពីន

  4.

  អាជីវកម្មដែលមានចំណូលប្រចាំឆ្នាំតិចជាង ១០ ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក

 • ការជិះឥទ្ធិពលដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គម

  ការបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ដៃគូសហការរបស់យើង

  នៅឆ្នាំ 2021 ដៃគូអ្នកបើកបរជាង 780,000 នាក់បានបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញនៅ GrabAcademy។

  Russell Cohen

  Group Managing Director of Operations

  តាមរយៈកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល និង អត្ថប្រយោជន៍របស់យើង យើងបានជួយពង្រឹងព្រមទាំងផ្តល់អំណាចដល់ដៃគូសហការ ក៏ដូចជាជួយពួកគេឱ្យយល់អំពីពីមហិច្ឆតាល្អរបស់ពួកគេ។”

  តាមរយៈកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល និង អត្ថប្រយោជន៍របស់យើង យើងបានជួយពង្រឹងព្រមទាំងផ្តល់អំណាចដល់ដៃគូសហការ ក៏ដូចជាជួយពួកគេឱ្យយល់អំពីពីមហិច្ឆតាល្អរបស់ពួកគេ។”

  Russell Cohen

  Group Managing Director of Operations

  ចុចត្រង់នេះ
  ចុចត្រង់នេះ

  កម្មវិធីជំនាញជាង 130

  ទាំងនេះមាននៅលើ GrabAcademy សម្រាប់ដៃគូបើកបរ ដែលជាវេទិកាបណ្តុះបណ្តាលពិសេសដែលយើងបានបង្កើតសម្រាប់ដៃគូរបស់យើង។ នៅឆ្នាំ 2021 យើងបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះ ដល់ដៃគូពាណិជ្ជករ។

  កម្មវិធី Microsoft Digital Literacy

  ក្នុងឆ្នាំ 2019 Grab និង Microsoft បានសហការគ្នាក្នុងការផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីបញ្ជាក់ចំណេះដឹងផ្នែកឌីជីថលរបស់ Microsoft តាមរយៈ Grab Academy ដែលជាវេទិកាសិក្សារបស់ Grab សម្រាប់ដៃគូបើកបរ និងដៃគូចែកចាយ។ កម្មវិធីអក្ខរកម្មឌីជីថលគ្របដណ្តប់លើប្រធានបទដូចជា មូលដ្ឋានគ្រឹះកុំព្យូទ័រ និងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដោយសុវត្ថិភាព។ កម្មវិធីអក្ខរកម្មឌីជីថលបច្ចុប្បន្ន ត្រូវបានផ្តល់ជូននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី សិង្ហបុរី ម៉ាឡេស៊ី ហ្វីលីពីន ថៃ និងវៀតណាម។

  Amador Creencia

  Grab driver from Manila, Philippines

  ខ្ញុំបានរៀនចេះជំនាញជាច្រើនដែលជួយខ្ញុំឲ្យមានចំណេះដឹងផ្នែកកុំព្យូទ័រ។ ប្រធានបទដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេ គឺការរៀនចេះសរសេរអ៊ីម៉ែលផ្លូវការ ព្រោះវាបានបង្កើនទំនុកចិត្តដល់ខ្ញុំក្នុងការទំនាក់ទំនងទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំតាមរយៈអ៊ីម៉ែល។ ”

  ខ្ញុំបានរៀនចេះជំនាញជាច្រើនដែលជួយខ្ញុំឲ្យមានចំណេះដឹងផ្នែកកុំព្យូទ័រ។ ប្រធានបទដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេ គឺការរៀនចេះសរសេរអ៊ីម៉ែលផ្លូវការ ព្រោះវាបានបង្កើនទំនុកចិត្តដល់ខ្ញុំក្នុងការទំនាក់ទំនងទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំតាមរយៈអ៊ីម៉ែល។ ”

  Amador Creencia

  Grab driver from Manila, Philippines

  ភាពជាដៃគូជាមួយ Mastercard

  នៅឆ្នាំ 2021 Grab បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយ Mastercard ដើម្បីផ្តល់ឧបករណ៍បណ្តុះបណ្តាលតាមតម្រូវការសម្រាប់កម្មករក្រៅផ្លូវការ និងអាជីវកម្មខ្នាតតូច ក៏ដូចជាអ្នកដែលមានទេពកោសល្យឌីជីថលកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី តាមរយៈកម្មវិធីវិញ្ញាបនប័ត្រសុវត្ថិភាពតាមអ៊ីនធឺណិត។

  Mastercard ក៏បានចូលរួមជាមួយវិទ្យាស្ថាន Tech for Good ក្នុងនាមជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដើម្បីគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់វិទ្យាស្ថានក្នុងការប្រើបច្ចេកវិទ្យាឲ្យបានប្រសើរ។

  Tim Murphy

  នាយករដ្ឋបាលរបស់ Mastercard

  យើងមានឱកាសប្រើប្រាស់សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ដើម្បីបង្កើតសង្គមមួយដែលរួមបញ្ចូល និងសមភាពកាន់តែច្រើន ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែគម្រោងក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមរបស់យើង ដើម្បីអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាជាដំណោះស្រាយដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់មនុស្សកាន់តែប្រសើរឡើង។ Mastercard មានមោទនភាពក្នុងការសហការជាមួយ Grab ដើម្បីផ្តល់ឱកាសបង្កើនជំនាញដល់កម្មករនិយោជិតរាប់សែននាក់នៅទូទាំងអាស៊ាន"។”

  យើងមានឱកាសប្រើប្រាស់សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ដើម្បីបង្កើតសង្គមមួយដែលរួមបញ្ចូល និងសមភាពកាន់តែច្រើន ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែគម្រោងក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមរបស់យើង ដើម្បីអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាជាដំណោះស្រាយដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់មនុស្សកាន់តែប្រសើរឡើង។ Mastercard មានមោទនភាពក្នុងការសហការជាមួយ Grab ដើម្បីផ្តល់ឱកាសបង្កើនជំនាញដល់កម្មករនិយោជិតរាប់សែននាក់នៅទូទាំងអាស៊ាន"។”

  Tim Murphy

  នាយករដ្ឋបាលរបស់ Mastercard

  Didi Humaidi

  ដៃគូ GrabBike ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

  កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល Grab-Mastercard គឺជាឱកាសដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ខ្ញុំ ដោយសារវាផ្តល់ឲ្យខ្ញុំនូវការបណ្តុះបណ្តាល និងចំណេះដឹងលើប្រធានបទបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុត ដូចជាសុវត្ថិភាពតាមអ៊ីនធឺណិត ដែលខ្ញុំជឿថានឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែមានភាពទាក់ទាញចំពោះនិយោជកដែលមានសក្តានុពល។”

  កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល Grab-Mastercard គឺជាឱកាសដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ខ្ញុំ ដោយសារវាផ្តល់ឲ្យខ្ញុំនូវការបណ្តុះបណ្តាល និងចំណេះដឹងលើប្រធានបទបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុត ដូចជាសុវត្ថិភាពតាមអ៊ីនធឺណិត ដែលខ្ញុំជឿថានឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែមានភាពទាក់ទាញចំពោះនិយោជកដែលមានសក្តានុពល។”

  Didi Humaidi

  ដៃគូ GrabBike ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

 • ការជិះឥទ្ធិពលដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គម

  ប្រជាជននិងវប្បធម៌

  នៅ Grab យើងទទួលស្គាល់ថាមនុស្សគឺជាស្នូលនៃសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការសម្រេចបាននូវបេសកកម្មរបស់យើង។

  ការអភិវឌ្ឍន៍មូលធនមនុស្ស

  យើងផ្តល់តម្លៃដល់បុគ្គលិករបស់យើងទាំងអស់ ហើយយើងបានបណ្តាក់ទុនក្នុងការជួយពួកគេឱ្យរីកចម្រើន កែលម្អ និងអភិវឌ្ឍ។ យើងទទួលស្គាល់ថាវាមានសារៈសំខាន់ចំពោះកំណើន និងផលិតភាពរបស់ Grab ។

  93%

  លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិការងារ Grabber ចុងក្រោយរបស់យើង (GES) បានបង្ហាញថា 93% នៃបុគ្គលិករបស់យើងមានមោទនភាពក្នុងការធ្វើការនៅ Grab ។

  ភាពចម្រុះ និងការរួមបញ្ចូល

  យើងប្តេជ្ញាផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់សម្លេងចម្រុះនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់យើង និងធានាថាបុគ្គលិករបស់យើងមានអារម្មណ៍ថាសុវត្ថិភាព កោតគោរព និងរួមបញ្ចូល។

  យើងកំណត់គោលដៅឲ្យមានស្ត្រីចំនួន 40% ក្នុងមុខតំណែងជាអ្នកដឹកនាំនៅឆ្នាំ 2030 និងបង្កើនចំនួនបុគ្គលិករបស់យើងទ្វេដងនៅឆ្នាំ 2025 ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការចូលរួម និងការដាក់បញ្ចូលក្នុង Grab ។

បន្ទាប់ទៀត
 • 1/5

  ការពង្រឹងអំណាចសេដ្ឋកិច្ច

  Grab ប្តេជ្ញាផ្តល់បរិយាកាសការងារវិជ្ជមាន ដែលលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពបុគ្គលិក ផលិតភាព និងកំណើន។

  អានបន្ថែម
 • 2/5

  ការពង្រឹងអំណាចសង្គម

  ការធ្វើឱ្យមានការចូលរួមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែប្រសើរឡើង និងការធ្វើឌីជីថលនៃអាជីវកម្ម។

  អានបន្ថែម
 • 3/5

  ការពង្រឹងអំណាចហិរញ្ញវត្ថុ

  ការពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។

  អានបន្ថែម
 • 4/5

  ការបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ដៃគូសហការរបស់យើង

  Grab ផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនដែលជួយដៃគូសហការរបស់យើង បានរៀនជំនាញថ្មីៗ ដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល។

  អានបន្ថែម
 • 5/5

  ប្រជាជននិងវប្បធម៌

  Grab បានប្តេជ្ញាចិត្តថានឹងយកចិត្តទុកដាក់ ព្រមទាំងមិនទុកនរណាម្នាក់ចោល នៅក្នុងយុគសម័យសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលឡើយ។

  អានបន្ថែម
 • 1/5

  ការពង្រឹងអំណាចសេដ្ឋកិច្ច

  Grab ប្តេជ្ញាផ្តល់បរិយាកាសការងារវិជ្ជមាន ដែលលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពបុគ្គលិក ផលិតភាព និងកំណើន។

  អានបន្ថែម
 • 2/5

  ការពង្រឹងអំណាចសង្គម

  ការធ្វើឱ្យមានការចូលរួមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែប្រសើរឡើង និងការធ្វើឌីជីថលនៃអាជីវកម្ម។

  អានបន្ថែម
 • 3/5

  ការពង្រឹងអំណាចហិរញ្ញវត្ថុ

  ការពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។

  អានបន្ថែម
 • 4/5

  ការបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ដៃគូសហការរបស់យើង

  Grab ផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនដែលជួយដៃគូសហការរបស់យើង បានរៀនជំនាញថ្មីៗ ដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល។

  អានបន្ថែម
 • 5/5

  ប្រជាជននិងវប្បធម៌

  Grab បានប្តេជ្ញាចិត្តថានឹងយកចិត្តទុកដាក់ ព្រមទាំងមិនទុកនរណាម្នាក់ចោល នៅក្នុងយុគសម័យសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលឡើយ។

  អានបន្ថែម
1 /
 • ផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន

  ការកាត់បន្ថយការបំភាយកាបូនទៅក្នុងបរិយាកាស

  Grab ជឿថាបរិស្ថាន និងបញ្ហាសង្គមគឺអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមក។ យើងប្តេជ្ញាកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់របស់ Grab និងកសាងដំណើរប្រកបដោយនិរន្តរភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ។

  ផែនទីបង្ហាញផ្លូវរបស់យើងទៅកាន់កាបូនអព្យាក្រឹតនៅឆ្នាំ 2040

  រយៈពេលបន្ទាន់
  ២០២១

  ការិយាល័យសាជីវកម្ម Grab ទាំងអស់ត្រូវបានដំណើរការដោយថាមពលកកើតឡើងវិញ 100%។

  100% រថយន្ត​កង់​ពីរ​ដែល​គ្រប់គ្រង​ដោយ Grab នៅ​ប្រទេស​ឥណ្ឌូណេស៊ី ជា​រថយន្ត​ដែល​បញ្ចេញ​ឧស្ម័ន​ពុល​ទាប។

  រយៈពេលមធ្យម
  ២០៣០

  សម្រេចបានការបំភាយសូន្យសុទ្ធ 100% សម្រាប់បរិវេណ Grab ទាំងអស់។

  ទទួលបានយានជំនិះដែលមានការបំភាយទាប 100% សម្រាប់ជិះក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី។

  រយៈ​ពេល​វែង
  ២០៤០

  សម្រេចបាននូវអព្យាក្រឹតកាបូន ការបំភាយឧស្ម័នដែលនៅសេសសល់នឹងត្រូវបានទូទាត់ ខណៈពេលដែលយើងបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងឆ្ពោះទៅរកយានជំនិះដែលគ្មានការបំភាយឧស្ម័ន។

  ការផ្លាស់ប្តូរទៅរថយន្តដែលមានការបំភាយឧស្ម័នទាប

  Grab ធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាល ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត និងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីក្នុងបណ្តាញអេឡិចត្រូនិកប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងរួមបញ្ចូលទូទាំងតំបន់។ វានឹងឆ្ពោះទៅរកការជួយដល់ដៃគូបើកបររបស់យើងក្នុងការផ្លាស់ប្តូរទៅជាយានជំនិះដែលមានការបំភាយឧស្ម័នទាប (LEV) ដែលរួមមានរថយន្តអគ្គិសនីថ្ម (EV) ឬ Extended Range EVs ឬ Plug-in Hybrid EVs និង Hybrid EVs។

  Grab បានដាក់ឲ្យដំណើរការ JustGrab Green នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី ដែលជាសេវាកម្មហៅតាមរថយន្តដែលផ្តល់អាទិភាពដល់ LEVs ។
  យើង​ក៏​មាន​ក្រុម​រថយន្ត​អគ្គិសនី​ធំ​ជាង​គេ​ក្នុង​ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី​ផង​ដែរ។

  នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី លោក Arifin Tasrif រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងថាមពល និងធនធានរ៉ែ បញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ Grab ក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

  ចុចត្រង់នេះ
  ចុចត្រង់នេះ

  ថាមពលកកើតឡើងវិញសម្រាប់បរិវេណរបស់ Grab

  ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2021 មក ការិយាល័យទាំងអស់របស់ Grab នៅទូទាំង 12 ប្រទេសជុំវិញពិភពលោក ត្រូវបានដំណើរការដោយថាមពលកកើតឡើងវិញ 100% ដែលគាំទ្រភាគច្រើនពីគម្រោងថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍។

  យើងមានបំណងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពល និងប្រើប្រាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញ ដើម្បីផ្តល់ថាមពលដល់ទីតាំងទាំងអស់របស់យើង រួមទាំងមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការ និងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យត្រឹមឆ្នាំ 2030។

  ការអនុវត្តអាជីវកម្ម និងបច្ចេកវិទ្យាប្រកបដោយនិរន្តរភាព

  សេវាចែកចាយ និងចល័តរបស់យើងប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) និងម៉ាស៊ីនសិក្សាដើម្បីកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នដោយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការធ្វើដំណើរតាមចម្ងាយ និងការបញ្ជាទិញ។ យើងក៏ផ្សព្វផ្សាយដំណោះស្រាយចល័តរួមគ្នាដូចជា GrabShare និង GrabHitch ដែលលើកទឹកចិត្តដល់ការចែករំលែកជិះរថយន្ត និងការធ្វើដំណើររួមគ្នា។ Grab នឹងបន្តបង្កើតស្តង់ដារ និងការអនុវត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ ដើម្បីណែនាំអ្នកដែលនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងអំពីការអនុវត្តប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

  កម្មវិធីជៀសវាង និងបំបាត់ឧស្ម័នកាបូន

  ការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នគឺជាអាទិភាពចម្បងរបស់យើង។ សម្រាប់ការបំភាយសំណល់ Grab នឹងវិនិយោគលើកម្មវិធីជៀសវាង និងលុបបំបាត់កាបូនដែលមានគុណភាពខ្ពស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។

  នៅឆ្នាំ 2021 យើងបានដាក់ឲ្យដំណើរការមុខងារ carbon offset នៅលើកម្មវិធី Grab ដោយមានការរួមចំណែកដល់ការដាំដើមឈើប្រហែល 30,000 ដើមនៅក្នុងតំបន់។

 • ផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន

  ដំណោះស្រាយការវេចខ្ចប់ប្រកបដោយនិរន្តរភាព

  ប្រើឡើងវិញ

  យើងលើកទឹកចិត្តឱ្យដៃគូពាណិជ្ជកររបស់យើងទទួលយកការវេចខ្ចប់ដែលអាចប្រើឡើងវិញបានតាមរយៈភាពជាដៃគូ ព្រោះវាអាចកាត់បន្ថយកាកសំណល់បានយ៉ាងច្រើន។

  Grab បន្តភាពជាដៃគូការវេចខ្ចប់ដែលអាចប្រើឡើងវិញបានចំនួនពីរក្នុងការចែកចាយអាហារនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីជាមួយ Muuse និង barePack នៅក្នុងហាងជាង 100 ដែលផ្តល់ឱ្យដៃគូពាណិជ្ជករនូវជម្រើសនៃការផ្តល់អាហាររបស់ពួកគេនៅក្នុងកញ្ចប់ដែលអាចប្រើឡើងវិញបាន។


  ប្រើឡើងវិញ

  យើងលើកទឹកចិត្តឱ្យដៃគូពាណិជ្ជកររបស់យើងទទួលយកការវេចខ្ចប់ដែលអាចប្រើឡើងវិញបានតាមរយៈភាពជាដៃគូ ព្រោះវាអាចកាត់បន្ថយកាកសំណល់បានយ៉ាងច្រើន។

  Grab បន្តភាពជាដៃគូការវេចខ្ចប់ដែលអាចប្រើឡើងវិញបានចំនួនពីរក្នុងការចែកចាយអាហារនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីជាមួយ Muuse និង barePack នៅក្នុងហាងជាង 100 ដែលផ្តល់ឱ្យដៃគូពាណិជ្ជករនូវជម្រើសនៃការផ្តល់អាហាររបស់ពួកគេនៅក្នុងកញ្ចប់ដែលអាចប្រើឡើងវិញបាន។

  កែច្នៃឡើងវិញ

  Grab ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់យើងដើម្បីលើកកម្ពស់ការកែច្នៃឡើងវិញ ប្រមូលធនធានដ៏មានតម្លៃដែលអាចប្រើដើម្បីផលិតសម្ភារៈថ្មីៗ។

  នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី យើងផ្តល់ជូន GrabExpress Recycle ក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុន Danone-AQUA និង Octopus ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ញើវត្ថុកែច្នៃឡើងវិញបានប្រហែល 2000 គីឡូក្រាមតាមរយៈ GrabExpress ទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលកែច្នៃឡើងវិញ។

  ជំនួស

  កន្លែងដែលយើងមិនអាចកាត់បន្ថយ ឬប្រើឡើងវិញបាន យើងអាចកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់របស់យើងដោយជំនួសការវេចខ្ចប់ជាមួយនឹងជម្រើសដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន។

  Grab ស្វែងរក និងចរចាជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ការកំណត់តម្លៃតំណាងឲ្យដៃគូពាណិជ្ជកររបស់ខ្លួន ដើម្បីទទួលបានតម្លៃសមរម្យក្នុងការជំនួសការវេចខ្ចប់ជាមួយនឹងជម្រើសដែលប្រសើរសម្រាប់បរិស្ថានជាងមុន។

បន្ទាប់ទៀត
 • 1/2

  ការកាត់បន្ថយការបំភាយកាបូនទៅក្នុងបរិយាកាស

  Grab ស្វែងរកការកាត់បន្ថយការបំភាយកាបូនដោយប្រកាន់យកនូវយុទ្ធសាស្ត្រកាត់បន្ថយ និងសម្របខ្លួន។

  អានបន្ថែម
 • 2/2

  ដំណោះស្រាយការវេចខ្ចប់ប្រកបដោយនិរន្តរភាព

  Grab ប្តេជ្ញាកាត់បន្ថយកាកសំណល់ដែលបង្កើតនៅលើវេទិការបស់យើង។

  អានបន្ថែម
 • 1/2

  ការកាត់បន្ថយការបំភាយកាបូនទៅក្នុងបរិយាកាស

  Grab ស្វែងរកការកាត់បន្ថយការបំភាយកាបូនដោយប្រកាន់យកនូវយុទ្ធសាស្ត្រកាត់បន្ថយ និងសម្របខ្លួន។

  អានបន្ថែម
 • 2/2

  ដំណោះស្រាយការវេចខ្ចប់ប្រកបដោយនិរន្តរភាព

  Grab ប្តេជ្ញាកាត់បន្ថយកាកសំណល់ដែលបង្កើតនៅលើវេទិការបស់យើង។

  អានបន្ថែម
Grab Cambodia
Forward Together

ផ្ទះលេខ 4, ផ្លូវ 562, សង្ហាត់បឹងកក់ ១, ខ័ណ្ឌទូលគោក,
រាជធានីភ្នំពេញ 12151, ប្រទេសកម្ពុជា