ជំរុញការរួមបញ្ចូលហិរញ្ញវត្ថុ

សព្វថ្ងៃនេះប្រហែល 6 ក្នុងចំណោម 10 នាក់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ មិនមានគណនីនៅធនាគារ ឬ មិនប្រើសេវាកម្មធនាគារនោះទេ។ Grab Financial Group មានគោលបំណងផ្លាស់ប្តូរវា ដោយផ្តល់អំណាចដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាជាមួយនឹងផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុសាមញ្ញ តម្លាភាព និងអាចបត់បែនបាន។

ដឹកនាំការផ្លាស់ប្តូរក្នុងសង្គម

ជាក្រុមហ៊ុនដំបូង ដែលបើកដំណើរការកាតគ្មានលេខនៅក្នុងអាស៊ីជាមួយ MasterCard

ផ្តល់អាទិភាពដល់សុវត្ថិភាពអ្នកប្រើប្រាស់ ដោយការពារការលួចព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន។

ចាប់តាំងពីយើងបានចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ 2019 យើងបានបង់សម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងជាង 100 លាន

ធានាថាអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងត្រូវបានការពារគ្រប់ទីកន្លែងដែលពួកគេទៅ។

បានសហការភាពជាដៃគូរជាមួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុចំនួន 60 និងកំពុងពង្រីកបន្ថែម

ផ្ដល់ភាពចម្រុះនៃសេវាកម្មរបស់យើងជាមួយស្ថាប័នដែលអ្នកប្រើប្រាស់ជឿទុកចិត្ត។

ដាក់ការទុកចិត្ត និងសុវត្ថិភាពជាមុខ

អ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងផ្តល់ទំនុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងមកលើយើង នៅពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើង ដូច្នេះយើងចង់បង្កើតប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពួកគេ ដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយសហគ្រិនប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង និងអាចធ្វើកិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែច្រើនដោយមានទំនុកចិត្ត។

អំពី​​យើង

សូមមើលពីរបៀបដែលយើងកំពុងជំរុញអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្ពោះទៅមុខ។

ស្វែង​យល់​បន្ថែម

ស្វែង​យល់​បន្ថែម

Grab Cambodia
Forward Together

ធីខេ សេនត្រល ការិយាល័យយូនីត F នៅជាន់ទី ២ និង យូនីត A, B, C, D, E នៅជាន់ទី ៥ ផ្លូវ ២៨៩ ភូមិ ១៣ សង្កាត់បឹងកក់ទី១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ