ធ្វើដំណើរជុំវិញទីក្រុងភ្នំពេញ
Grab a ride around Phnom Penh Fixed fare. Safe. Comfortable.
Our promise towards a SAFER EVERYDAY
តាក់ស៊ី ឡាន ម៉ូតូ
គ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងកម្មវិធីមួយ

ទាញ​យក​កម្មវិធី Grab

ស្កេនកូដ QR

ព័ត៌មានបន្ថែម

Grab គឺជា កម្មវីធីសម្រាប់កក់ការធ្វើដំណើរនាំមុខគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ Grab ជួយសម្រួលក្នុងការដំណើរដោយភ្ជាប់អ្នកដំណើរ និងអ្នកបើកបរដែលនៅជិតគ្នាបំផុត។

សូមតាមដានគេហទំព័រ Facebook របស់ Grab ដើម្បីទទួលបានកូដបញ្ចុះតម្លៃថ្មីៗ

សូមលោកអ្នកធ្វេីការចូលទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលជំនួយសំរាប់ធ្វេីការរាយការណ៏មកកាន់​ Grab ។