Bộ Quy tắc Ứng Xử dành cho Đối tác Nhà hàng/Thương nhân

Quy tắc ứng xử (QTUX) là một bộ tài liệu hướng dẫn và tiêu chuẩn mà Công ty TNHH Grab và các công ty con (viết tắt là “Grab”/”chúng tôi”) áp dụng đối với các Đối tác Thương mại độc lập (viết tắt là “Đối tác”) – một phần của cộng đồng Grab của chúng tôi. Việc tuân thủ QTUX này đảm bảo rằng chúng tôi bảo vệ người dùng và hệ thống của mình và cùng nhau chúng tôi mang lại trải nghiệm tốt nhất cho Khách hàng.

Chi tiết về xử lý vi phạm áp dụng cho GrabFood tại đây và áp dụng cho GrabMart tại đây.