[GrabCar] Danh Sách Chương Trình Thưởng

Thân gửi Quý Đối tác,

I. Các chương trình thưởng có thể được áp dụng như sau:

1. Thưởng đảm bảo thu nhập cho mỗi giờ hoạt động. 

2. Thưởng giá cước cuốc xe theo khung giờ.

3. Thưởng nhân giá giờ cao điểm.

4. Thưởng đảm bảo doanh thu.

5. Thưởng GrabShare.

6. Thưởng đảm bảo doanh thu bình quân. 

II. Các tiêu chí (*)trở thành Đối tác chuyên nghiệp với Grab tại TP HCM (**)

  • Tỷ lệ nhận cuốc >= 80%
  • Tỷ lệ hủy cuốc <=20%
  • Thời gian hoạt động (***) trong tuần >=40 giờ.

Ghi chú:

*: Đối tác cần duy trì các tiêu chí này trong thời gian 4 tuần liên tục. Hằng tuần hệ thống sẽ dựa vào dữ liệu hoạt động củaĐối tác trong 4 tuần liên tục để phân hạng Đối tác theo từng nhóm khác nhau.

**: Tiêu chí này chỉ áp dụng cho TP HCM ở thời điểm hiện tại và có thể thay đổi trong tương lai (tùy theo tình hình thị trường và sẽ được thông báo đến Đối tác nếu có thay đổi).

***: Thời gian hoạt động là thời gian mà Đối tác có mở “Ứng dụng của Tài xế”, ở chế độ “sẵn sàng nhận cuốc” và hệ thống sẽ ghi nhận dữ liệu này.

III.  Các tiêu chí trở thành Đối tác chuyên nghiệp và xuất sắc với Grab tại Hà Nội

  1. Tiêu chí trở thành Đối tác chuyên nghiệp

– Thời gian hoạt động:

  •   >= 160 giờ / tháng, hoặc
  • số ngày hoạt động trong tuần >= 5 ngày và số giờ hoạt động mỗi ngày >= 7 giờ.
  1. Tiêu chí trở thành Đối tác xuất sắc

-Tỷ lệ nhận cuốc >= 95%

-Tỷ lệ hủy cuốc <= 20%

-Tỷ lệ sao >= 4.8

-Thời gian hoạt động:

  •  >= 160 giờ / tháng, hoặc
  • số ngày hoạt động trong tuần >= 5 ngày và số giờ hoạt động mỗi ngày >= 7 giờ.

Ghi chú:

Đối tác cần duy trì các tiêu chí này trong thời gian 4 tuần liên tục. Hằng tuần, hệ thống sẽ dựa vào dữ liệu hoạt động của Đối tác trong 4 tuần liên tục gần nhất để phân hạng Đối tác theo từng nhóm khác nhau.

Tiêu chí này chỉ áp dụng cho TP HN ở thời điểm hiện tại và có thể thay đổi trong tương lai (tùy theo tình hình thị trường và sẽ được thông báo đến Đối tác nếu có thay đổi).

Thời gian hoạt động là thời gian mà Đối tác mở “Ứng dụng Tài xế”, ở chế độ “Sẵn sàng nhận cuốc” và hệ thống sẽ ghi nhận dữ liệu này.

 Trân trọng,

Đội ngũ GrabCar.