[GrabCar HN] Chương trình thưởng GrabShare

Thưởng GrabShare Chương trình này mục đích hỗ trợ Đối tác có thể GIA TĂNG MỨC THU NHẬP KHI TÍCH CỰC NHẬN VÀ HOÀN TẤT CÁC CUỐC GRABSHARE. Theo đó nếu Đối tác hoàn tất một cuốc GrabShare cho dù cuốc đó có được ghép chung hay không thì đều được Grab hoàn lại một phần giá cước cuốc xe.

Một chương trình Thưởng GrabShare với nội dung như sau:

Điều kiện thưởng Thưởng giá cước cuốc xe
Chuyến GrabShare chỉ có 01 cuốc xe 20% 
Chuyến GrabShare có 02 cuốc xe ghép chung  10%

Giá cước cuốc xe: là giá cước không bao gồm phí cầu đường và các loại phí khác.

Ví dụ: giá cước cuốc xe là 100K (không bao gồm phí cầu đường và các loại phí khác) thì tiền thưởng cho:

  • Chuyến GrabShare chỉ có 01 cuốc xe là: 100K x 20% = 20K.
  • Chuyến GrabShare có 02 cuốc xe ghép chung là: 100K x 10% = 10K.

Hỏi Đáp

HỎI

ĐÁP

Chương trình này ảnh hưởng ra sao đến thu nhập của tôi? Đối tác có thể đảm bảo mức thu nhập của mình khi tích cực nhận và hoành thành chuyến GrabShare. GRAB sẽ hoàn lại một phần phí sử dụng ứng dụng cho Đối tác.
Bên cạnh chương trình “Thưởng GrabShare”, tôi có thể tiếp tục được hưởng những chương trình thưởng khác không? Có. Ngoài chương trình thưởng này, đối tác còn được hưởng những chương trình khác. Chi tiết các chương trình thưởng mà Quý Đối Tác được hưởng, xin vui lòng cập nhật mục thưởng trong ứng dụng.
““Thưởng GrabShare” áp dụng cho những khu vực nào? Được áp dụng với những cuốc xe có điểm đón trong địa phận Hà Nội và điểm trả khách có thể thuộc Hà Nội hoặc tỉnh/thành khác. 
Làm thế nào để tôi có thể tham gia chương trình “Thưởng GrabShare”? Đối mới cần tham gia đào tạo GrabShare và hoàn thành số cuốc tối thiểu (được quy định tại mỗi thời điểm) để có thể tham gia vào c.trình GrabShare
Các cuốc GrabShare có được tính vào những chương trình thưởng hiện hành của GrabCar hay không? Các cuốc xe GrabShare vẫn được tính vào những chương trình thưởng khác của GrabCar.
Việc không nhận và hủy chuyến GrabShare có ảnh hưởng đến tỷ lệ chấp nhận và hủy chuyến của GrabCar không? Có. Do đó ĐT cần tích cực nhận chuyến và hạn chế hủy chuyến để có thể tham gia được tất cả các chương trình thưởng của Grab

QUAY LẠI THƯ VIỆN CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG

Trân trọng,

Đội ngũ GrabCar.