[GrabCar] Thưởng đảm bảo doanh thu

Thưởng đảm bảo doanh thu – Chương trình này với mục đích hỗ trợ Đối tác có thể ĐẢM BẢO MỨC THU NHẬP VỚI VIỆC GRAB TRỢ GIÁ CHO NHỮNG CUỐC XE NGẮN. Theo đó nếu Đối tác đạt được số cuốc theo quy định của chương trình thì tất cả những cuốc có cước phí thấp hơn mức đảm bảo sẽ được Grab thưởng cho phần chênh lệch.

Ví dụ

Một chương trình Thưởng đảm bảo doanh thu với nội dung như sau:

Nếu vào thứ 2, tài xế có 22 cuốc trong khung giờ quy định, trong đó có 3 cuốc ngắn với Giá cuối cùng 45.000 VNĐ/cuốc. thì cả 3 cuốc xe đều được Grab thưởng chênh lệch để đảm bảo doanh thu mỗi cuốc bằng 45.000 VNĐ.

Hỏi Đáp

HỎI

ĐÁP

Chương trình này ảnh hưởng ra sao đến thu nhập của tôi? Đối tác có thể đảm bảo mức thu nhập của mình khi tích cực nhận chuyến với việc GRAB đảm bảo bù thêm phần chênh lệch cho tất cả các cuốc ngắn hoàn tất trong khung giờ quy định của chương trình.
Bên cạnh chương trình “Thưởng đảm bảo doanh thu”, tôi có thể tiếp tục được hưởng những chương trình thưởng khác không? Có. Ngoài chương trình thưởng này, Đối tác còn được hưởng những chương trình khác. Chi tiết các chương trình thưởng mà Quý Đối tác được hưởng, xin vui lòng cập nhật mục thưởng trong ứng dụng.
“Thưởng đảm bảo doanh thu” áp dụng cho những khu vực nào? Được áp dụng trong địa phận Thành phố quy định của chương trình.
“Thưởng đảm bảo doanh thu” áp dụng cho dịch vụ nào? Áp dụng cho GrabCar (4 chỗ và 7 chỗ) và GrabShare & GCPlus
Làm thế nào để tôi có thể hưởng tối đa chương trình thưởng này? Rất đơn giản, Đối tác càng tích cực hoạt động, nhận cuốc và hoàn tất cuốc càng nhiều càng tốt, theo đó tất cả các cuốc ngắn sẽ được đảm bảo thu nhập ở mức cao nhất.
Nếu cuốc xe được đặt từ tỉnh/thành phố khác và có điểm đến thuộc địa phận thành phố đang áp dụng chương trình thì có đủ điều kiện tính thưởng hay không? Không. Cuốc xe hợp lệ phải có điểm đón nằm trong khu vực quy định của chương trình và phải được kết thúc trong địa phận Thành phố đang áp dụng chương trình.

QUAY LẠI THƯ VIỆN CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG

Trân trọng,

Đội ngũ GrabCar.