[GrabCar HCM] Thưởng đảm bảo doanh thu bình quân

Thưởng Đảm Bảo Doanh Thu Bình Quân – Chương trình này với mục đích hỗ trợ Đối tác có thể GIA TĂNG MỨC THU NHẬP VỚI VIỆC GRAB ĐẢM BẢO DOANH THU BÌNH QUÂN CHO TỪNG CUỐC XE TRONG NGÀY. Theo đó nếu như bình quân doanh thu của các cuốc trong ngày bé hơn mức đảm bảo doanh thu bình quân, thì đối tác sẽ được GRAB thưởng phần chênh lệch để đạt được mức doanh thu bình quân do chương trình đảm bảo.

Ví dụ: Một chương trình Thưởng Đảm Bảo Doanh Thu Bình Quân với nội dung như sau:

Grab sẽ thưởng cho ĐT khoản chênh lệch để đảm bảo DOANH THU BÌNH QUÂN CHO MỖI CUỐC đạt 70.000 VND/cuốc.

Tất cả các ngày từ Thứ 2 đến CN

Khung giờ

Số cuốc xe tối thiểu

Đảm bảo DOANH THU

BÌNH QUÂN CHO MỖI CUỐC

Không giới hạn khung giờ

≥ 10 cuốc

70.000 VND/cuốc

Điều kiện: AR ≥ 85%; CR ≤ 20%; Các cuốc xe phải bắt đầu và kết thúc trong địa phận Thành phố HCM để được tính thưởng

Cách tính thưởng:

Nếu Đối Tác Thỏa

Thì Tổng Doanh Thu Đảm Bảo
Tổng số cuốc ≥ 10 Doanh Thu Bình Quân < 70,000 VND

= Tổng số cuốc x 70,000 VND

Ví dụ trường hợp 4 đối tác sau:

Số cuốc hoành thành Tổng doanh thu trên app Doanh Thu Bình Quân Cho Mỗi Cuốc Áp dụng chương trình thưởng Tổng doanh thu Đảm Bảo Thưởng

Đối Tác A

9 (chưa đạt) 360,000 40,000 KHÔNG 360,000 VND

0 VND

Đối Tác B

10 400,000 40,000 700,000 VND

300,000 VND

Đối Tác C

20 800,000 40,000

1,400,000 VND

600,000 VND

Đối Tác D 20 1,500,000

75,000

(Hơn mức đ.bảo)

KHÔNG 1,500,000 VND

0 VND

HỎI ĐÁP

HỎI

ĐÁP

Chương trình này ảnh hưởng ra sao đến thu nhập của tôi? Đối tác có thể đảm bảo mức thu nhập của mình khi tích cực nhận chuyến để đạt bằng hoặc nhiều hơn số cuốc đảm bảo của chương trình. GRAB sẽ thưởng thêm phần chênh lệch cho tất cả các cuốc để đảm bảo Doanh Thu Bình Quân mỗi cuốc đạt mức đảm bảo Doanh Thu Bình Quân của chương trình.
Bên cạnh chương trình Thưởng đảm bảo Doanh Thu Bình Quân”, tôi có thể tiếp tục được hưởng những chương trình thưởng khác không? Có. Ngoài chương trình thưởng này, đối tác còn được hưởng những chương trình khác như mô tả ở trên bao gồm: Chương trình thưởng giờ cao điểm và Chương trình thưởng phí sử dụng GrabShare. Chi tiết các chương trình thưởng mà Quý Đối Tác được hưởng, xin vui lòng cập nhật mục thưởng trong ứng dụng.
Thưởng đảm bảo Doanh Thu Bình Quân” áp dụng cho những khu vực nào? Được áp dụng trong địa phận Thành phố quy định của chương trình.
“Thưởng đảm bảo Doanh Thu Bình Quân áp dụng cho dịch vụ nào? Áp dụng cho GrabCar (4 chỗ và 7 chỗ) và GrabShare, GCPlus đang hoạt động tại Thành Phố áp dụng ctrình.
“Thưởng đảm bảo Doanh Thu Bình Quân áp dụng cho khung giờ nào? Chương trình không giới hạn khung giờ, Áp dụng cho 24 giờ mỗi ngày.
Nếu ĐT đã hoàn thành trên 10 cuốc nhưng bình quân doanh thu cho mỗi cuốc lớn hơn 70.000 VNĐ thì ĐT có nằm trong chương trình thưởng này? Không, do doanh thu bình quân của ĐT đã cao hớn mức đảm bảo của C.trình nên tổng doanh thu ngày hôm đó của đối tác sẽ không thay đổi (Xem ví dụ trường hợp của ĐT D ở trên)

QUAY LẠI THƯ VIỆN CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG

Trân trọng,

ĐỘI NGŨ GRABCAR.