Terms of Service

QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ỨNG DỤNG DI ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GRAB

I. Nguyên tắc chung

Ứng dụng Grab là ứng dụng di động cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử (“TMĐT”) trong ngành giao thông vận tải và chuyển phát nhanh, do Công ty TNHH GrabTaxi (“Công ty”) thực hiện hoạt động và vận hành. Ứng dụng giúp kết nối giữa nhà cung cấp dịch vụ vận tải và người có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận tải, bao gồm các loại hình:

  • Loại hình GrabTaxi cung cấp dịch vụ kết nối giữa hành khách và lái xe cho xe taxi;
  • Loại hình GrabCar cung cấp dịch vụ kết nối và giao kết hợp đồng điện tử giữa hành khách và lái xe cho xe ô tô dưới 9 chỗ theo hợp đồng;
  • Loại hình GrabBike cung cấp dịch vụ kết nối và giao kết hợp đồng điện tử giữa hành khách và lái xe cho xe máy chở khách;
  • Loại hình Giao Hàng (GrabExpress) cung cấp dịch vụ kết nối và giao kết hợp đồng điện tử giữa khách hàng và lái xe giao hàng bằng xe máy.

Thành viên trên sàn giao dịch điện tử là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Công ty chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Ứng dụng Grab và các bên liên quan cung cấp.

 

Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng các dịch vụ do Ứng dụng Grab cung cấp.

Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Ứng dụng Grab tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm dịch vụ, dịch vụ thông qua hợp đồng, không trái với quy định của pháp luật.

Hoạt động mua bán, cung cấp sản phẩm dịch vụ qua Ứng dụng Grab phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

Tất cả các nội dung trong bản Quy chế này tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia, sử dụng Ứng dụng Grab phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế quản lý hoạt động của Ứng dụng Grab.

II. Quy định chung

Tên ứng dụng cung cấp dịch vụ sàn giao dịch TMĐT: Grab

 

Địa chỉ tải ứng dụng trên chợ ứng dụng:

Định nghĩa chung:

 

Ứng dụng Grab | là ứng dụng cung cấp dịch vụ sàn giao dịch TMĐT trong lĩnh vực giao thông vận tải và chuyển phát, do Công ty TNHH GrabTaxi thực hiện vận hành và hoạt động;

Người mua |  là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận tải và/hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh sử dụng Ứng dụng Grab đăng thông báo về nhu cầu sử dụng dịch vụ vận tải và/hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh để mua dịch vụ;

Nhà cung cấp | là thương nhân, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ vận tải hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh sử dụng Ứng dụng Grab để kết nối với người mua;

Thành viên | là thương nhân, tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng Ứng dụng Grab, bao gồm cả người mua và nhà cung cấp;

Dịch vụ vận tải | là dịch vụ vận tải được giao dịch thông qua Ứng dụng Grab;

Sở hữu trí tuệ | bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, thiết kế được đăng ký hoặc chưa được đăng ký, quyền đối với thiết kế, nhãn hiệu được đăng ký hoặc chưa đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ hoặc quyền sở hữu công nghiệp hoặc sở hữu trí tuệ khác và bao gồm các ứng dụng cho bất kỳ mục nào trong những mục trên.

III. Quy trình giao dịch

 1. Trước hết, người mua cần đăng ký mở tài khoản trên Ứng dụng Grab theo quy trình sau:
   • Tải và cài đặt Ứng dụng Grab về điện thoại;
   • Truy cập Ứng dụng Grab;
   • Làm theo hướng dẫn, cung cấp các thông tin về họ và tên, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử và ấn “Tiếp theo”; một mã kích hoạt sẽ được hệ thống của Grab tự động gửi đến số điện thoại đã được đăng ký;
   • Nhập mã kích hoạt vào Ứng dụng Grab và bắt đầu sử dụng dịch vụ.

  Khi có nhu cầu đặt xe (xe taxi, xe hợp đồng điện tử, xe moto chở khách) hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh, người mua nên thực hiện các bước sau đây:

 2. Quy trình dành cho người mua
  • Bước 1: Truy cập vào Ứng dụng Grab trên thiết bị di động (xem Hình 1);
  • Bước 2: Tham khảo thông tin giá và lựa chọn loại hình dịch vụ mà người mua muốn sử dụng (xem Hình 2);
  • Bước 3: Nhập thông tin hành trình (Điểm đón, Điểm đến) để có được khoảng giá ước tính (đối với loại hình GrabTaxi) hoặc mức giá xác định (đối với loại hình GrabCar, GrabBike và Giao Hàng – GrabExpress) (xem Hình 2);
  • Bước 4: Người mua lựa chọn các thông tin khác liên quan đến chuyến xe hoặc cuốc chuyển phát: tính chất chuyến (cá nhân hoặc công việc), phương thức thanh toán (tiền mặt hoặc thẻ thanh toán quốc tế), thời gian sử dụng dịch vụ (bây giờ hoặc thời gian tùy chọn trong tương lai), mã khuyến mãi (nếu có) và ghi chú khác (xem Hình 2);
  • Bước 5: Người mua xác nhận lệnh đặt xe hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh bằng cách ấn vào nút “Đặt” (xem Hình 2);
  • Bước 6: Lệnh đặt xe hoặc dịch vụ chuyển phát của người mua sẽ được chuyển đến nhà cung cấp gần nhất và nhà cung cấp sẽ di chuyển đến Điểm đón để đón người mua hoặc nhận hàng chuyển phát (xem Hình 3);
  • Bước 7: Người mua nhận dịch vụ (xem Hình 4);
  • Bước 8: Người mua thực hiện thanh toán theo phương thức đã lựa chọn (bằng tiền mặt hoặc thẻ) sau khi kết thúc sử dụng dịch vụ;
  • Bước 9: Người mua đánh giá dịch vụ và thắc mắc, khiếu nại nhà cung cấp (nếu có) (xem Hình 5).
 3. Quy trình dành cho nhà cung cấp
  • Để có thể sử dụng Ứng dụng Grab để kết nối với người mua, trước hết nhà cung cấp cần đăng ký tài khoản với Công ty TNHH GrabTaxi theo quy trình sau:
    • Nộp hồ sơ đăng ký sử dụng Ứng dụng Grab, bao gồm. Hồ sơ sẽ bao gồm đơn đăng ký và các tài liệu, giấy tờ chứng nhận nhà cung cấp đủ điều kiện cung cấp dịch vụ vận tải;
    • Đàm phán và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH GrabTaxi, sau khi hợp đồng được ký kết, Công ty TNHH GrabTaxi sẽ cung cấp cho mỗi nhà cung cấp cá nhân một tài khoản;
    • Tải và cài đặt Ứng dụng Grab Driver (Ứng dụng Grab dành cho tài xế) về điện thoại.

   Sau khi đã có tài khoản, nhà cung cấp cần thực hiện các bước sau để giao dịch với người mua:

   • Bước 1: Đăng nhập vào Ứng dụng Grab với thông tin tài khoản đã được đăng ký và được cấp bởi Công ty TNHH GrabTaxi (xem Hình 6);
   • Bước 2: Bật chế độ trực tuyến khi sẵn sàng được kết nối với người mua (xem Hình 7);
   • Bước 3: Khi nhận được lệnh đặt xe hoặc dịch vụ chuyển phát từ người mua, bấm “ü” để nhận cung cấp dịch vụ (xem Hình 8);
   • Bước 4: Thực hiện cung cấp dịch vụ cho người mua theo yêu cầu của người mua đã nhập trên Ứng dụng (xem Hình 9);
   • Bước 5: Nhận thanh toán của người mua nếu người mua chọn phương thức thanh toán bằng tiền mặt và gửi Biên nhận (xem Hình 10).
 4. Quy trình giao kết hợp đồng điện tử
  • Khi người mua nhập các thông tin về hành trình, có được giá cước của loại hình dịch vụ có nhu cầu sử dụng, và ấn nút “Đặt”, người mua đã gửi đi một đề nghị giao kết hợp đồng (xem Hình 11)
  • Đề nghị giao kết hợp đồng của người mua được hệ thống gửi đến nhà cung cấp với đầy đủ các thông tin cơ bản của hợp đồng (hành trình – điểm đón, điểm đến, độ dài hành trình, giá trị hợp đồng, phương thức thanh toán), nhà cung cấp chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng của người mua bằng cách bấm “ü” (xem Hình 12);
  • Khi nhà cung cấp chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, Ứng dụng Grab sẽ hiện lên giao diện của người mua thông tin của nhà cung cấp đã chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng (xem Hình 13).
 5. Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng
  1. Quy trình xác nhận đơn hàng
   • Hệ thống của Grab chỉ xác nhận lệnh đặt xe/dịch vụ chuyển phát của người mua khi người mua ấn nút “Đặt” với các thông tin về dịch vụ mong muốn được điền đầy đủ;
   • Khi nhà cung cấp xác nhận cung cấp dịch vụ cho người mua, lệnh đặt xe/dịch vụ chuyển phát của người mua sẽ trở thành đơn hàng và được gắn mã số đơn hàng.
  2. Quy trình hủy đơn hàng Trong mọi trường hợp, người mua đều có quyền chấm dứt giao dịch, hủy lệnh đặt xe/dịch vụ chuyển phát hoặc đơn hàng đã xác nhận theo các biện pháp sau:
   1. Trong vòng 5 giây sau khi người mua ấn nút “Đặt” để gửi lệnh đặt xe/dịch vụ chuyển phát, người mua có thể ấn giữ nút “Hủy” trên màn hình để hủy lệnh đặt xe/dịch vụ chuyển phát;
   2. Sau khi lệnh đặt xe/dịch vụ chuyển phát trở thành đơn hàng (có nhà cung cấp nhận cung cấp dịch vụ), người mua cần liên lạc trực tiếp với nhà cung cấp (thông tin hiện trên ứng dụng) để thông báo về việc hủy đơn hàng, và ấn nút “Hủy” trên màn hình để hủy đơn hàng.

IV. Quy trình thanh toán

Người mua và nhà cung cấp có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:

 

Cách 1: Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt cho nhà cung cấp (áp dụng cho tất cả các loại hình Grab)

 1. Đối với các loại hình GrabTaxi, GrabCar và GrabBike:

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về dịch vụ;

 

Bước 2: Người mua chọn phương thức thanh toán bằng tiền mặt khi nhập thông tin về chuyến xe trước khi ấn nút “Đặt”;

Bước 3: Nhà cung cấp xác nhận cung cấp dịch vụ và cung cấp dịch vụ cho người mua;

Bước 4: Người mua thanh toán sau khi chuyến đi kết thúc.

 1. Đối với loại hình Giao Hàng (GrabExpress) trả trước:

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về dịch vụ;

 

Bước 2: Người mua chọn phương thức thanh toán bằng tiền mặt khi nhập thông tin về chuyến xe trước khi ấn nút “Đặt”;

Bước 3: Nhà cung cấp xác nhận cung cấp dịch vụ và di chuyển đến Điểm đón để gặp người mua;

Bước 4: Người mua thực hiện thanh toán trước cước vận chuyển cho nhà cung cấp và đưa hàng cho nhà cung cấp để nhà cung cấp thực hiện chuyển phát.

Trong trường hợp hoàn hàng (hàng giao không thành công), người mua khi nhận lại hàng phải thanh toán 100% cước vận chuyển ban đầu cho nhà cung cấp.

Cách 2: Thanh toán online qua thẻ thanh toán quốc tế (chỉ áp dụng cho loại hình GrabCar và GrabBike)

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về dịch vụ;

Bước 2: Người mua nhập thông tin thẻ thanh toán quốc tế và chọn phương thức thanh toán bằng thẻ thanh toán quốc tế khi nhập thông tin về chuyến xe trước khi ấn nút “Đặt”;

Bước 3: Nhà cung cấp xác nhận cung cấp dịch vụ và cung cấp dịch vụ cho người mua;

Bước 4: Khoản thanh toán sẽ được thực hiện sau khi dịch vụ kết thúc.

V. GRABLITE

TRỪ KHI ĐƯỢC QUY ĐỊNH KHÁC TRONG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG, CÁC ĐIỀU KIỆN THEO PHẦN NÀY SẼ ĐƯỢC ƯU TIÊN ÁP DỤNG HƠN SO VỚI CÁC ĐIỀU KIỆN TRONG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 

Trong nỗ lực của chúng tôi nhằm đảm bảo cho bạn một trải nghiệm di chuyển liên tục trong trường hợp Ứng Dụng không khả dụng, Công Ty xin giới thiệu phiên bản “GrabLite”. GrabLite là phiên bản cơ bản của Ứng Dụng cho phép bạn tiếp tục đặt chỗ trong thời gian Ứng Dụng ngừng hoạt động. Trong thời gian ngừng hoạt động, Ứng Dụng sẽ tự động chuyển sang phiên bản GrabLite mà không cần bất kỳ hành động nào từ phía bạn. Là một phiên bản cơ bản, GrabLite sẽ có một số khác biệt về các tính năng và ứng dụng của nó so với Ứng Dụng. Sau đây là những khác biệt mà bạn nên biết:

 • Chỉ GrabCar: Trên phiên bản GrabLite, chỉ có dịch vụ GrabCar là sẵn sàng để đặt xe.
 • Phí Dịch Vụ Cố Định: Chuyến đi được đặt qua GrabLite sẽ có phí dịch vụ cố định không phân biệt loại hình vận chuyển/ phương tiện. Phí dịch vụ cố định sẽ được hiển thị trên Ứng Dụng GrabLite sau khi bạn xác định vị trí và điểm đến của mình.
 • Chỉ Thanh Toán Bằng Tiền Mặt: Là phiên bản rút gọn của Ứng Dụng, các chuyến đi được thực hiện thông qua GrabLite sẽ chỉ được thanh toán bằng tiền mặt. GrabLite không chấp nhận hình thức thanh toán qua GrabPay Credits hoặc thẻ tín dụng. Bằng cách tiếp tục đặt xe, bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn chấp nhận Phí Dịch Vụ Cố Định này.
 • Nhập Thông Tin Thủ Công: Bạn được yêu cầu nhập thủ công thông tin về địa điểm đón và điểm đến của bạn.
 • Không có Điểm GrabRewards: Chuyến đi được đặt qua GrabLite sẽ không được hưởng bất kỳ Điểm GrabRewards nào.
 • Không Có Tính Năng Trò Chuyện: Tính năng trò chuyện trong GrabLite sẽ bị tắt. Do đó, phương tiện liên lạc duy nhất với các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ sẽ được thực hiện thông qua các cuộc gọi.
 • Các Tính Năng Không Khả Dụng Khác: Là một phiên bản rút gọn của Ứng Dụng, GrabLite sẽ không hiển thị thời gian đến dự kiến cho lệnh đặt xe của bạn. Bất kỳ mã khuyến mại nào đang áp dụng khi GrabLite được kích hoạt sẽ không đủ điều kiện để sử dụng và bạn sẽ không thể gắn thẻ chuyến đi của mình dưới dạng “Chuyến đi công tác”

VI. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Công ty TNHH GrabTaxi và nhà cung cấp có trách nhiệm tiếp cận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến dịch vụ vận tải và/hoặc dịch vụ chuyển phát được kết nối qua Ứng dụng Grab. Các khiếu nại của người mua liên quan đến việc cung cấp, sử dụng Ứng dụng Grab do Công ty TNHH GrabTaxi chịu trách nhiệm độc lập giải quyết trên cơ sở quy định của pháp luật, Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ đã công bố với thành viên.

 

Khi phát sinh tranh chấp, Công ty TNHH GrabTaxi đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Grab và người mua có thể thực hiện khiếu nại theo một hay đồng thời cả hai cách sau:

Cách 1: Khiếu nại trực tiếp với nhà cung cấp

Người mua có thể khiếu nại về dịch vụ của nhà cung cấp trực tiếp với nhà cung cấp. Trong trường hợp này, nhà cung cấp có trách nhiệm giải quyết khiếu nại và trả lời người mua.

Cách 2: Khiếu nại với Công ty TNHH GrabTaxi

Người mua có thể khiếu nại về dịch vụ của nhà cung cấp với Công ty TNHH GrabTaxi theo quy trình sau:

Bước 1: Phản hồi với Công ty TNHH GrabTaxi bằng cách gọi điện thoại đến số (028) 7108 7108 – (024) 7108 7108, gửi email đến support.hcm@grab.com, gửi phản hồi từ trang mạng xã hội Facebook chính thức của Grab, từ ứng dụng Grab ngay sau mỗi chuyến xe, và/hoặc các hình thức khác không trái quy định pháp luật. Thời hiệu để Grab tiếp nhận khiếu nại là ba (03) tháng kể từ ngày sử dụng dịch vụ hoặc từ ngày phát sinh sự việc.

Bước 2: Trong vòng hai (02) ngày làm việc, kể từ khi nhận được khiếu nại, Công ty TNHH GrabTaxi sẽ kiểm tra, xác nhận thông tin về khiếu nại và thông báo cho các bên có liên quan. Công ty TNHH GrabTaxi cũng sẽ đồng thời tiến hành xác minh nội dung khiếu nại, xem xét và phân tích nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, phạm vi khiếu nại và trách nhiệm xử lý để phối hợp với nhà cung cấp để đưa ra giải pháp xử lý phù hợp.

Trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo của Công ty TNHH GrabTaxi về khiếu nại, nhà cung cấp sẽ chủ động phối hợp với Công ty TNHH GrabTaxi để giải quyết, xử lý khiếu nại; chủ động thông báo cho người khiếu nại và Công ty TNHH GrabTaxi hoặc ủy quyền cho Công ty TNHH GrabTaxi thông báo tới người khiếu nại biện pháp giải quyết, xử lý khiếu nại.

Bước 3: Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với biện pháp giải quyết, xử lý của nhà cung cấp, thì Công ty TNHH GrabTaxi có trách nhiệm chủ trì việc thương lượng, hòa giải giữa các bên để đưa ra biện pháp giải quyết, xử lý khiếu nại cuối cùng.

Trường hợp thương lượng, hòa giải không đi đến kết quả hoặc người khiếu nại nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp, thì Công ty TNHH GrabTaxi sẽ phối hợp với nhà cung cấp để báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết.

Công ty TNHH GrabTaxi tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Vì vậy, đề nghị nhà cung cấp nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải, cũng như có những hành vi phù hợp đối với người mua. Bất cứ hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh, cũng như hành vi gây tổn hại đến người khác cũng đều đáng lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm nhà cung cấp, người mua có trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Nhà cung cấp phải là bên chủ động xử lý và giải quyết khiếu nại. Công ty TNHH GrabTaxi sẽ chỉ đóng vai trò phối hợp, hỗ trợ việc xử lý và giải quyết khiếu nại giữa nhà cung cấp và người mua. Công ty TNHH GrabTaxi sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến người mua và nhà cung cấp nếu được bên có liên quan đến tranh chấp hoặc cơ quan pháp luật có thẩm quyền yêu cầu.

Sau khi nhà cung cấp và người mua đã giải quyết xong tranh chấp, khiếu nại, nhà cung cấp có trách nhiệm thông báo lại cho Công ty TNHH GrabTaxi. Trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi liên quan đến hành vi vi phạm Quy tắc ứng xử của Bên Cung Cấp Xe và Lái xe đã được nhà cung cấp và Công ty TNHH GrabTaxi cam kết trong hợp đồng hợp tác kinh doanh, thì Công ty TNHH GrabTaxi sẽ áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm tương ứng.

VII. Đảm bảo an toàn giao dịch

Ban quản lý đã áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin trên Ứng dụng Grab (bao gồm thông tin của nhà cung cấp, thông tin của người mua và các giao dịch được thực hiện qua Ứng dụng Grab) và hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thuận lợi và thành công.

 

Khi đăng ký sử dụng Ứng dụng Grab để kết nối với người mua, nhà cung cấp phải cung cấp cho Công ty TNHH GrabTaxi đầy đủ các thông tin cần thiết, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, cùng với các giấy tờ chứng nhận tư cách pháp nhân và chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ vận tải tương ứng. Các thông tin này sẽ được Công ty TNHH GrabTaxi thẩm định và lưu trữ trong hệ thống để đảm bảo rằng giao dịch được thực hiện thành công và giảm thiểu rủi ro có thể phát sinh.

Tất cả các giao dịch của cả người mua và nhà cung cấp sẽ được Công ty TNHH GrabTaxi đưa vào nội dung quản lý, thường xuyên cập nhật tình trạng và sẽ có đánh giá sơ bộ về uy tín của nhà cung cấp.

Người mua không nên cung cấp thông tin chi tiết về bản thân, cũng như chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ bên thứ ba nào qua email, điện thoại hoặc hình thức liên lạc khác. Công ty TNHH GrabTaxi, các công ty liên kết, và công ty con của Công ty TNHH GrabTaxi không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của người mua qua các kênh liên lạc khác ngoài Ứng dụng Grab.

Người mua tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Mọi hình thức phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm hại hệ thống của Ứng dụng Grab đều bị nghiêm cấm. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp cung cấp cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền khi được yêu cầu.

VIII. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

Công ty TNHH GrabTaxi đã xây dựng và công bố trên trang web www.grab.com và ứng dụng Grab Thông báo về Quyền riêng tư của Người dùng như sau:

 

THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA NGƯỜI DÙNG

Thông báo này về Quyền riêng tư của người dùng (“Thông báo”) mô tả cách thức Công ty GrabTaxi Holdings Pte. Ltd. và các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức liên doanh tương ứng (“Tập đoàn GrabTaxi”) sử dụng Thông tin Cá nhân của người dùng.

Thu thập Thông tin Cá nhân

“Thông tin Cá nhân” là thông tin về bạn mang tính nhận dạng, bao gồm nhưng không giới hạn tên, số chứng minh thư nhân dân, số giấy khai sinh, số hộ chiếu, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, số fax, thông tin ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng, dân tộc, giới tính, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, tình trạng cư trú, nền tảng giáo dục, tình trạng tài chính, sở thích cá nhân, địa chỉ thư điện tử (email) của bạn, nghề nghiệp, định danh của bạn trong Tập đoàn GrabTaxi, thông tin của bạn trong Tập đoàn GrabTaxi, ngành làm việc của bạn, bất kỳ thông tin nào về bạn mà bạn đã cung cấp cho Tập đoàn GrabTaxi trong các đơn đăng ký, đơn xin gia nhập hoặc bất kỳ đơn tương tự nào và/hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn đã được hoặc sẽ được Tập đoàn GrabTaxi thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý theo thời gian và bao gồm các thông tin cá nhân nhạy cảm như các dữ liệu về sức khỏe, tôn giác hoặc tín ngưỡng tương tự khác.

1-Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin

1.a. Phạm vi thu thập thông tin

Thông tin Cá nhân” là thông tin về người dùng mang tính nhận dạng, bao gồm nhưng không giới hạn tên, số chứng minh thư nhân dân, số giấy khai sinh, số hộ chiếu, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, số fax, thông tin ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng, dân tộc, giới tính, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, tình trạng cư trú, nền tảng giáo dục, tình trạng tài chính, sở thích cá nhân, địa chỉ thư điện tử (email) của người dùng, nghề nghiệp, định danh của người dùng trong Tập đoàn GrabTaxi, thông tin của người dùng trong Tập đoàn GrabTaxi, ngành làm việc của người dùng, bất kỳ thông tin nào về người dùng mà người dùng đã cung cấp cho Tập đoàn GrabTaxi trong các đơn đăng ký, đơn xin gia nhập hoặc bất kỳ đơn tương tự nào và/hoặc bất kỳ thông tin nào về người dùng đã được hoặc sẽ được Tập đoàn GrabTaxi thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý theo thời gian và bao gồm các thông tin cá nhân nhạy cảm như các dữ liệu về sức khỏe, tôn giác hoặc tín ngưỡng tương tự khác.

Việc người dùng cung cấp Thông tin Cá nhân của người dùng là hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên, nếu người dùng không cung cấp cho Tập đoàn GrabTaxi Thông tin Cá nhân của người dùng, Tập đoàn GrabTaxi sẽ không thể xử lý Thông tin Cá nhân của người dùng cho các Mục đích và Mục đích Bổ sung như được nêu dưới đây.

Nếu người dùng là một đại lý, người bán hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ, việc cung cấp Thông tin Cá nhân của người dùng là bắt buộc, và việc không cung cấp Thông tin Cá nhân của người dùng sẽ là hành vi vi phạm pháp luật hoặc các quy định pháp lý, và có thể khiến Tập đoàn GrabTaxi không thể hợp tác với người dùng để cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm hoặc thực hiện các khoản thanh toán cho người dùng về sản phẩm hoặc dịch vụ mà người dùng cung cấp.

Bên cạnh những Thông tin Cá nhân người dùng trực tiếp cung cấp cho Tập đoàn GrabTaxi, Tập đoàn GrabTaxi có thể thu thập Thông tin Cá nhân của người dùng từ nhiều nguồn khác nhau như:

 • Điền các đơn đăng ký hoặc đơn xin gia nhập hoặc các đơn tương tự khác;
 • Từ các nguồn công khai khác như danh bạ;
 • Từ các trang mạng xã hội của Tập đoàn GrabTaxi, nếu người dùng theo dõi, thích hoặc người dùng là fan của các trang đó;
 • Từ các tổ chức báo cáo tín dụng;
 • Khi người dùng tương tác và giao tiếp với Tập đoàn GrabTaxi tại bất kỳ sự kiện hay hoạt động nào;
 • Khi người dùng tham gia các cuộc thi do Tập đoàn GrabTaxi tổ chức
 • Từ nhiều thực thể hoặc đơn vị thuộc Tập đoàn GrabTaxi; hoặc
 • Qua việc sử dụng các trang web của Tập đoàn GrabTaxi, bao gồm tất cả các trang web do GrabTaxi điều hành và đặt dưới tên thương hiệu tương ứng (“các Trang Web”). Thông tin Cá nhân của người dùng có thể được thu thập từ tập cookies được sử dụng trên các Trang Web.

1.b. Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin

 

Mục đích chung:

 • Để trả lời các câu hỏi, bình luận và phản hồi của người dùng;
 • Để liên lạc với người dùng về bất kỳ mục đích nào được liệt kê tại Thông báo này;
 • Để phục vụ mục đích quản lý nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu trữ cơ sở dữ liệu;
 • Để phục vụ mục đích phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm;
 • Để giúp Tập đoàn GrabTaxi tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;

Đối với khách hàng của các dịch vụ do Tập đoàn GrabTaxi cung cấp:

 • Để thực hiện các nghĩa vụ của Tập đoàn GrabTaxi theo bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết với khách hàng;
 • Để cung cấp cho khách hàng bất kỳ dịch vụ nào mà khách hàng yêu cầu;
 • Để xử lý các đăng ký của khách hàng và để cung cấp các dịch vụ cho khách hàng;
 • Khi khách hàng yêu cầu tải xuống và sử dụng ứng dụng Grab hoặc MyTeksi (“Ứng dụng”), hoặc để xử lý yêu cầu của khách hàng, để cung cấp Ứng dụng cho khách hàng và để cung cấp cho khách hàng giấy phép sử dụng Ứng dụng;
 • Để xử lý việc tham gia của khách hàng vào bất kỳ sự kiện, hoạt động, nhóm trọng điểm, nghiên cứu, cuộc thi, chương trình khuyến mại, cuộc bình chọn, khảo sát hoặc sản phẩm nào;
 • Để xử lý, quản lý hoặc xác minh việc đăng ký theo dõi của khách hàng đối với Tập đoàn GrabTaxi và để cung cấp cho khách hàng các lợi ích dành cho người theo dõi;
 • Để xác nhận các đặt hàng của khách hàng và xử lý các thanh toán liên quan đến bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào mà khách hàng đã yêu cầu;
 • Để hiểu và phân tích việc kinh doanh của chúng tôi cũng như các nhu cầu và sở thích của khách hàng;
 • Để phát triển, tăng cường, và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng;
 • Để xử lý việc trao đổi hoặc trả lại sản phẩm;

Đối với khách hàng là đại lý, người bán hàng, nhà cung cấp, đối tác, nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ:

 • Để phục vụ mục đích hợp tác với khách hàng để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm;
 • Để tạo điều kiện hoặc cho phép bất kỳ sự kiểm tra nào mà Tập đoàn GrabTaxi có thể yêu cầu để hợp tác với khách hàng;
 • Để xử lý các thanh toán liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà khách hàng cung cấp;
 • Để liên lạc với khách hàng hoặc với Tập đoàn GrabTaxi của khách hàng.

Mục đích tiếp thị và quảng bá:

 

Tập đoàn GrabTaxi cũng sử dụng và xử lý thông tin của khách hàng để thông qua đường bưu điện, điện thoại, tin nhắn sms, trực tiếp và/hoặc qua email:

 • Gửi cho khách hàng các cảnh báo, bản tin, cập nhật, bưu phẩm, tài liệu quảng cáo, đặc quyền, lời chúc mừng trong các dịp đặc biệt từ Tập đoàn GrabTaxi, các đối tác, nhà tài trợ và nhà quảng cáo của Tập đoàn;
 • Thông báo và gửi giấy mời cho khách hàng về các sự kiện hoặc hoạt động do Tập đoàn GrabTaxi, đối tác, nhà tài trợ hoặc nhà quảng cáo của Tập đoàn tổ chức;
 • Xử lý các đăng ký tham gia của khách hàng vào các sự kiện hoặc hoạt động và để liên lạc với khách hàng về sự tham gia của khách hàng tại sự kiện hoặc hoạt động đó;
 • Chia sẻ Thông tin Cá nhân của khách hàng giữa các công ty con, công ty liên kết và liên doanh cũng như các đại lý, người bán hàng, nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, nhà thầu, những bên có thể liên lạc với khách hàng để tiếp thị về sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc khuyến mại của họ.
 1. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Grab.

 1. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Chuyển giao Thông tin Cá nhân

 

Thông tin Cá nhân của người dùng có thể được chuyển giao tới, lưu trữ, sử dụng và xử lý bởi một cơ quan tài phán ở ngoài quốc gia của người dùng, hoặc cách khác, tại một quốc gia, bang, thành phố mà người dùng hiện diện tại đó khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do Tập đoàn GrabTaxi cung cấp (“Quốc gia Thay thế”), cho các công ty thuộc Tập đoàn GrabTaxi nằm ngoài quốc gia của người dùng hoặc Quốc gia Thay thế và/hoặc khi các máy chủ của Tập đoàn GrabTaxi được đặt ngoài quốc gia của người dùng hoặc Quốc gia Thay thế. Người dùng hiểu và đồng ý rằng việc chuyển giao Thông tin của người dùng ra khỏi quốc gia của người dùng hoặc Quốc gia Thay thế như được mô tả dưới đây.

Tiết lộ cho Bên thứ ba

Thông tin Cá nhân của người dùng có thể được chuyển giao, truy cập hoặc tiết lộ cho bên thứ ba để phục vụ các Mục đích và Mục đích Bổ sung. Ngoài ra, Tập đoàn GrabTaxi có thể làm việc với các công ty, nhà cung cấp dịch vụ hoặc cá nhân khác để thay mặt Tập đoàn Grab thực hiện các chức năng, và vì vậy có thể cung cấp quyền tiếp cận hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân của người dùng cho nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba đó. Bên thứ ba bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Các đối tác của Tập đoàn GrabTaxi, bao gồm các bên Tập đoàn GrabTaxi cộng tác trong các sự kiện, chương trình và hoạt động nhất định;
 • Các công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ sự kiện;
 • Các công ty nghiên cứu thị trường;
 • Các nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm, các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) về cơ sở hạ tầng, phần mềm và công tác phát triển;
 • Các cố vấn chuyên môn và kiểm toán viên bên ngoài, bao gồm cố vấn pháp lý, cố vấn tài chính và chuyên gia tư vấn;
 • Các tổ chức khác trong Tập đoàn GrabTaxi; và
 • Các cơ quan Chính phủ để thực hiện các quy định của pháp luật.

Thông tin Cá nhân cũng có thể được chia sẻ liên quan đến giao dịch doanh nghiệp, ví dụ như bán chi nhánh hoặc bộ phận, sáp nhập, hợp nhất, hoặc bán tài sản, hoặc trong trường hợp hiếm là giải thể doanh nghiệp.

 1. Đánh Giá Bởi Bên Cung Cấp Dịch Vụ Vận Chuyển Thứ Ba

Các bên cung cấp dịch vụ vận chuyển thứ ba có thể sẽ đánh giá việc sử dụng Dịch Vụ của bạn hoặc cho người mà bạn đặt Dịch Vụ cho sử dụng (Người Sử Dụng). Việc đánh giá này sẽ dựa vào những tiêu chí sau, bao gồm nhưng không giới hạn bởi, thái độ và ứng xử của Người Sử Dụng trước, trong suốt và sau khi chuyến xe kết thúc.

 

Việc đánh giá sẽ được tự động lưu trên hệ thống của Công Ty và bạn đồng ý rằng Công Ty có thể phân tích tất cả việc đánh giá, xếp hạng đã nhận được trên hệ thống và Công Ty có quyền tiến hành các hành động cần thiết bao gồm việc ngưng cho bạn sử dụng Dịch Vụ mà không cần phải thông báo cho bạn.

 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

GrabTaxi Holdings Pte. Ltd.

 

Nhóm Pháp lý và Tuân thủ Chính sách của Doanh nghiệp

6 Shenton Way,

#32-01 OUE Downtown,

Singapore 068809

Email: dataprotection@grabtaxi.com

 1. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Tùy thuộc vào bất kỳ ngoại lệ nào theo pháp luật hiện hành của quốc gia của người dùng hoặc Quốc gia Thay thế, người dùng có thể yêu cầu quyền truy cập và/hoặc yêu cầu đính chính Thông tin Cá nhân, yêu cầu hạn chế việc xử lý Thông tin Cá nhân của người dùng cho các Mục đích Bổ sung và/hoặc đưa ra bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Thông tin Cá nhân của người dùng bằng cách liên hệ tới:

 

GrabTaxi Holdings Pte. Ltd.

Lưu ý Nhóm Pháp lý và Tuân thủ Chính sách của Doanh nghiệp

6 Shenton Way,

#32-01 OUE Downtown,

Singapore 068809

Email: dataprotection@grabtaxi.com

Tuân thủ pháp luật tại quốc gia của người dùng hoặc Quốc gia Thay thế, Tập đoàn GrabTaxi có quyền áp dụng một mức phí cho việc truy cập Thông tin Cá nhân của người dùng trong mức cho phép.

Đối với quyền truy cập và/hoặc đính chính Thông tin Cá nhân của người dùng, Tập đoàn GrabTaxi có quyền từ chối các yêu cầu truy cập và/hoặc đính chính Thông tin Cá nhân của người dùng với các lý do cho phép theo pháp luật, ví dụ như khi chi phí để cho người dùng quyền truy cập không tương xứng với những rủi ro đối với quyền riêng tư của người dùng hoặc của một người khác.

Nếu người dùng không muốn Thông tin Cá nhân của người dùng được thu thập qua cookies trên Trang Web, người dùng có thể tắt cookies bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt internet của người dùng để vô hiệu hóa, khóa hoặc tắt cookies, bằng cách xóa lịch sử truy cập của người dùng hoặc xóa bộ nhớ cache khỏi trình duyệt internet của người dùng.

 1. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp

Khi phát sinh khiếu nại, tranh chấp liên quan tới thông tin cá nhân của người dùng, Tập đoàn GrabTaxi đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Tập đoàn GrabTaxi và thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Người dùng khiếu nại về vụ việc liên quan tới thông tin cá nhân của mình tới Grab bằng cách gọi điện thoại đến số (028) 7108 7108 – (024) 7108 7108, gửi email đến support.hcm@grab.com, gửi phản hồi từ trang mạng xã hội Facebook chính thức của Grab, từ ứng dụng Grab, và/hoặc các hình thức khác không trái quy định pháp luật
 • Bước 2: Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Grab sẽ tiếp nhận các khiếu nại của người dùng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại, Grab sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ người dùng giải quyết tranh chấp đó và trả lời kết quả cho người dùng trong thời hạn 10 ngày làm việc.

Trong trường hợp sự việc nằm ngoài khả năng và thẩm quyền giải quyết của Grab, Grab sẽ yêu cầu người dùng đưa sự việc tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

 

Tập đoàn GrabTaxi tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Vì vậy, Tập đoàn GrabTaxi cũng đề nghị người dùng tôn trọng và tuân thủ đúng theo Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân này và thực hiện cung cấp các thông tin một cách đầy đủ, chính xác, chi tiết và trung thực. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

 1. Khác

Liên kết với Trang Web của Bên thứ ba

 

Các Trang Web có thể chứa các liên kết tới các trang web của các bên thứ ba. Xin vui lòng lưu ý rằng Tập đoàn GrabTaxi không chịu trách nhiệm đối với việc thu thập, sử dụng, duy trì, chia sẻ, hoặc tiết lộ dữ liệu và thông tin của các bên thứ ba đó. Nếu người dùng trực tiếp cung cấp thông tin cho những trang đó, chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của những trang đó sẽ được áp dụng và Tập đoàn GrabTaxi không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động xử lý thông tin hoặc các chính sách bảo mật của những trang đó.

Thông tin Cá nhân của Trẻ chưa thành niên và Cá nhân Khác

Nếu người dùng là một bậc cha mẹ hoặc người giám hộ, xin vui lòng không cho phép trẻ chưa thành niên (người dưới 18 (mười tám) tuổi) dưới sự giám hộ của người dùng gửi Thông tin Cá nhân tới Tập đoàn GrabTaxi. Trong trường hợp Thông tin Cá nhân như vậy được cung cấp cho Tập đoàn GrabTaxi, bằng cách này người dùng chấp thuận cho việc xử lý Thông tin Cá nhân của trẻ chưa thành niên và cá nhân người dùng chấp nhận và đồng ý ràng buộc bởi Thông báo này và chịu trách nhiệm đối với các hành động của trẻ.

Trong một số trường hợp người dùng có thể đã cung cấp Thông tin Cá nhân liên quan đến cá nhân khác (ví dụ như vợ/chồng, các thành viên trong gia đình hoặc bạn bè của người dùng) và trong những trường hợp đó người dùng thay mặt và đảm bảo rằng người dùng được ủy quyền cung cấp Thông tin Cá nhân của họ cho Tập đoàn GrabTaxi và người dùng đã có sự chấp thuận của họ về việc Thông tin Cá nhân của họ được xử lý và sử dụng theo cách thức như đã nêu trong Thông báo này.

Thừa nhận và Chấp thuận

Bằng cách trao đổi với Tập đoàn GrabTaxi, sử dụng các dịch vụ của Tập đoàn GrabTaxi, mua các sản phẩm từ Tập đoàn GrabTaxi hoặc qua làm việc với Tập đoàn GrabTaxi, người dùng thừa nhận rằng người dùng đã đọc và hiểu Thông báo này và đồng ý và chấp thuận việc Tập đoàn GrabTaxi sử dụng, xử lý và chuyển giao Thông tin Cá nhân của người dùng như được mô tả trong Thông báo này.

Tập đoàn GrabTaxi có quyền chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi các điều khoản của Thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách công bố Thông báo cập nhật trên các Trang Web. Bằng cách tiếp tục trao đổi với Tập đoàn GrabTaxi, bằng cách tiếp tục sử dụng các dịch vụ của Tập đoàn GrabTaxi, mua các sản phẩm từ Tập đoàn GrabTaxi hoặc qua tiếp tục làm việc với Tập đoàn GrabTaxi sau khi Thông báo này được chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi, những hành động như vậy có nghĩa là người dùng chấp nhận những chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi đó.

Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh và ngôn ngữ khác của Thông báo này, bản tiếng Anh được ưu tiên áp dụng.

 1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của người dùng trên Ứng dụng và website của Grab được Grab cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Grab. Việc thu thập và sử dụng thông tin của người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Grab cam kết rằng:

 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ người dùng.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của thành viên, Grab sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết.
 • Ban quản lý Grab yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Thành Viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: họ và tên, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán…, và chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý và cập nhật của những thông tin trên. Ban quản lý Grab không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của người dùng nếu xét thấy thông tin cá nhân của người dùng đó cung cấp là không chính xác.”

VIII. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

 • Grab cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Grab, Grab sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho thành viên;
 • Khi thực hiện các giao dịch qua Ứng dụng Grab, các thành viên phải thực hiện theo đúng các quy trình đã được hướng dẫn;
 • Grab cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến việc thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên cần thông báo cho Công ty TNHH GrabTaxi.
 • Grab sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của thành viên không đến được Công ty TNHH GrabTaxi, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, lỗi phần mềm hoặc lỗi khác không phải do Grab gây ra.

IX. Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý Ứng dụng Grab – Công ty TNHH GrabTaxi

 • Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;
 • Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân và thông tin cá nhân của người tiêu dùng;
 • Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử;
 • Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử;
 • Xây dựng thỏa thuận hợp tác với các điều khoản rõ ràng về quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên tham gia, quy định về chi phí sử dụng phần mềm kết nối, điều kiện thanh toán chi phí, chế độ hỗ trợ, thưởng cho nhà cung cấp dịch vụ vận tải;
 • Đàm phán và ký thỏa thuận hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ vận tải đủ điều kiện tham gia thí điểm và thực hiện đúng cam kết trong thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp, hợp tác xã này;
 • Chủ trì phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ vận tải để thực hiện:
 • Cài đặt ứng dụng kết nối vào thiết bị di động cho nhà cung cấp dịch vụ vận tải;
 • Tập huấn về cách thức vận hành ứng dụng kết nối, điều kiện và tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ, phương thức thanh toán và các nội dung khác;
 • Chấm dứt việc cung cấp dịch vụ kết nối đối với các trường hợp không đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh vận tải, vi phạm thỏa thuận hợp tác hoặc có hành vi vi phạm pháp luật;
 • Thông báo đầy đủ cho hành khách về điều khoản, điều kiện áp dụng của dịch vụ đặt xe qua ứng dụng của Công ty TNHH GrabTaxi và các quyền lợi của hành khách; trách nhiệm của Công ty TNHH GrabTaxi, của đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải đối với hành khách, khi hành khách sử dụng ứng dụng kết nối để đặt xe hợp đồng;
 • Cung cấp cho hành khách những thông tin sau (qua thư điện tử, giao diện ứng dụng):
 • Bản sao điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ kết nối sau khi khách hàng đăng ký tài khoản;
 • Cách tính cước phí;
 • Địa bàn, thời gian mà giá cước có thể điều chỉnh;
 • Hóa đơn cước phí sau chuyến đi;
 • Công bố số điện thoại đường dây nóng; xây dựng và ban hành quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin khiếu nại, phản ánh, góp ý của hành khách đối với hoạt động vận tải;
 • Phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ vận tải giải quyết các khiếu nại của khách hàng thuộc trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ vận tải theo quy định của pháp luật;
 • Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

X. Quyền và nghĩa vụ của thành viên tham gia sàn giao dịch TMĐT Grab

 1. Quyền của thành viên tham gia sàn giao dịch TMĐT Grab
  • Khi đăng ký trở thành thành viên của Grab và được Grab đồng ý và kích hoạt tài khoản, thành viên sẽ được thực hiện mua bán dịch vụ qua Ứng dụng Grab;
  • Mỗi thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để sử dụng trong việc thực hiện mua bán và quản lý các giao dịch qua Ứng dụng Grab;
  • Thành viên sẽ được nhân viên của Grab hướng dẫn sử dụng các công cụ, tính năng phục vụ cho việc tiến hành giao dịch, quản lý giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích khác trên Ứng dụng Grab;
  • Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho sàn giao dịch TMĐT Grab trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax, điện thoại, qua ứng dụng Grab, thư điện tử hoặc các kênh phản ánh khác không trái pháp luật đến sàn giao dịch TMĐT Grab.
 2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên tham gia sàn giao dịch TMĐT Grab
  • Đọc và hiểu rõ quy chế hoạt động, điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ sàn giao dịch TMĐT Grab và dịch vụ được cung cấp qua sàn giao dịch TMĐT Grab trước khi đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ, và đọc và hiểu các điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ khi nhận được thông báo về thay đổi, điều chỉnh quy chế hoạt động, điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ này. Việc thành viên sử dụng dịch vụ hoặc tiếp tục sử dụng dịch vụ được coi là thành viên đã đọc, hiểu và đồng ý với quy chế hoạt động, điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ sàn giao dịch TMĐT Grab và dịch vụ được cung cấp qua sàn giao dịch TMĐT Grab;
  • Tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hòm thư điện tử của mình;
  • Thông báo kịp thời cho Grab về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý;
  • Cam kết những thông tin thành viên cung cấp cho Grab là chính xác và hoàn chỉnh và giữ cho thông tin của thành viên trên Ứng dụng Grab được cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh;
  • Tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh, thông tin doanh nghiệp và các thông tin khác, cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác qua Ứng dụng Grab;
  • Hợp tác và cung cấp thông tin cần thiết cho Grab để phục vụ việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người mua và nhà cung cấp được thực hiện qua Ứng dụng Grab;
  • Đối với thành viên là nhà cung cấp, chủ động trong việc giải quyết tranh chấp với người mua, và bồi thường thiệt hại cho người mua nếu tranh chấp được chứng minh là do lỗi của nhà cung cấp;
  • Cung cấp thông tin về giao dịch, tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Tuân thủ quy định pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định pháp luật có liên quan khác khi cung cấp dịch vụ qua sàn giao dịch TMĐT Grab;
  • Cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của sàn giao dịch TMĐT Grab cho những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán vi-rút gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của sàn giao dịch TMĐT Grab hay sử dụng dịch vụ của Grab cho mục đích đầu cơ, tạo lệnh đặt dịch vụ giả, lũng đoạn thị trường, bao gồm phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật;
  • Cam kết không thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Grab cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Grab;
  • Không được hành động gây mất uy tín của sàn giao dịch TMĐT Grab dưới mọi hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn, việc gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba, hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Grab.

XI. Điều khoản áp dụng

Quy chế quản lý hoạt động ứng dụng di động cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử Grab chính thức có hiệu lực kể từ ngày ký Quy chế được đăng tải công khai trên website www.grab.com và trên Ứng dụng Grab. Grab giữ quyền điều chỉnh, thay đổi Quy chế này cho phù hợp với thực tiễn hoạt động bằng cách thông báo trên website www.grab.com và trên Ứng dụng Grab cho các thành viên được biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày có thông báo thay đổi. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã đọc, hiểu và đồng ý với Quy chế sửa đổi đó.

 

Quy chế hoạt động sẽ được Grab cập nhật và bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia sàn giao dịch TMĐT Grab có trách nhiệm tuân thủ Quy chế hiện hành khi thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch TMĐT Grab.

XII. Điều khoản cam kết

Mọi thành viên khi sử dụng Ứng dụng Grab để thực hiện các giao dịch mua bán trực tuyến có nghĩa là thành viên đó đã đọc, hiểu và chấp thuận tuân theo Quy chế này.

 

Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với Grab theo thông tin dưới đây để giải đáp:

Hỗ trợ khách hàng:

Công ty TNHH GrabTaxi

268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 7108-7108

Email: support.hcm@grab.com

Terms of Use for Grab Vietnam Users

Last modified: 16 October 2018

Important – please read these terms of services provided hereunder (“Terms of Use” or “Agreement”) carefully. By using this Service, you agree that you have read, understood, accepted and agreed with the Terms of Use. You further agree to the representations made by yourself below. If you do not agree to or fall within the Terms of Use of the Service (as defined below) and wish to discontinue using the Service, please do not continue using this Application or Service.

These Teems of use constitute a legal agreement between you and GrabTaxi Company Limited (Company No. 0312650437) (the “Company”). In order to use the Service (each as defined below) you must agree to the Terms of Use that are set out below. By using the mobile application supplied to you by the Company (the “Application”), and downloading, installing or using any associated software supplied by the Company (the “Software”) which overall purpose is to enable persons seeking transportation services to certain destinations to be matched with third party transportation providers, drivers and vehicle operators (collectively, the “Service”), you hereby expressly acknowledge and agree to be bound by the Terms of Use, and any future amendments and additions to this Terms of Use as published from time to time at http://www.grabtaxi.com and/or in the Application.

The Company reserves the right to modify, vary and change the Terms of Use or its policies relating to the Service at any time as it deems fit (including adding or deleting any terms). Such modifications, variations and or changes to the Terms of Use or its policies relating to the Service shall be effective upon the posting of an updated version at http://www.grabtaxi.com. You acknowledge and agree that it shall be your responsibility to review the Terms of Use regularly and also the Terms of Use applicable to any country where you use the Service which may differ from the country where you registered for the Application (the “Alternate Country”) whereupon the continued use of the Service after any such changes, whether or not reviewed by you, shall constitute your consent and acceptance to such changes. You further agree that usage of the Service in the Alternate Country shall be subject to the Terms of Use prevailing for the Alternate Country which can be found at http://www.grabtaxi.com.

THE COMPANY IS A TECHNOLOGY COMPANY THAT DOES NOT PROVIDE TRANSPORTATION OR DELIVERY SERVICES AND THE COMPANY IS NOT A TRANSPORTATION OR DELIVERY SERVICE PROVIDER (THE “SERVICE PROVIDER”). IT IS UP TO THE THIRD PARTY SERVICE PROVIDERS TO OFFER TRANSPORTATION OR DELIVERY SERVICES TO YOU AND IT IS UP TO YOU TO ACCEPT SUCH SERVICES. THE SERVICE OF THE COMPANY IS TO LINK YOU WITH SUCH THIRD PARTY SERVICE PROVIDERS, BUT DOES NOT NOR IS IT INTENDED TO PROVIDE TRANSPORTATION OR DELIVERY SERVICE OR ANY ACT THAT CAN BE CONSTRUED IN ANY WAY AS AN ACT OF A TRANSPORTATION OR DELIVERY SERVICE PROVIDER. THE COMPANY IS NOT RESPONSIBLE NOR LIABLE FOR THE ACTS AND/OR OMISSIONS OF ANY THIRD PART SERVICE PROVIDER OR ANY OF SUCH SERVICES PROVIDED FOR YOU.

 1. Representations, Warranties And Obligations

By using the Service, you expressly represent and warrant that you are legally entitled to accept and agree to the Terms of Use and that you are at least eighteen (18) years old. Without limiting the generality of the foregoing, the Service is not available to persons under the age of eighteen (18) or such persons that are forbidden for any reason whatsoever to enter into a contractual relationship. By using the Service, you further represent and warrant that you have the right, authority and capacity to use the Service and to abide by the Terms of Use. You further confirm that all the information which you provide shall be true, complete and accurate. Your use of the Service is for your own sole, personal use. You undertake not to authorize others to use your identity or Application user status, and you may not assign or otherwise transfer your user account to any other person or entity. When using the Service you agree to comply with all applicable laws whether in your home nation or otherwise in the country, state and city in which you are present while using the Service.

You may only access the Service using authorized means. It is your responsibility to check and ensure that you have downloaded the correct and compatible Software for your device. The Company is not liable if you do not have a compatible device or if you have downloaded the wrong or incompatible version of the Software to your device. The Company reserves the right not to permit you to use the Service should you use the Application and/or the Software with an incompatible or unauthorized device or for purposes other than which the Software and/or the Application is intended to be used.

By using the Software or the Application, you agree that:

 • You will only use the Service for lawful purposes;
 • You will only use the Service for the purpose for which it is intended to be used;
 • You will comply with Grab’s community guideline at www.grab.com/communitystandards
 • You will not use the Application for sending or storing any unlawful material or information or for fraudulent purposes;
 • You will not use the Application and/or the Software to cause nuisance, annoyance, inconvenience or make fake bookings;
 • You will not use the Service, Application and/or Software for purposes other than obtaining the Service and/or other features in the Application allowed by the Company from time to time;
 • You shall not contact the Service Provider for purposes other than the Service;
 • You shall not use the information of the Service provider for purposes other than the Service;
 • You will not impair the proper operation of the network;
 • You shall not intentionally or unintentionally cause or attempt to cause damage to the Service Provider;
 • You will not try to harm the Service, Application and/or the Software in any way whatsoever;
 • You will not copy, or distribute the Software or other content without written permission from the Company;
 • You will only use the Software and/or the Application for your own use and will not resell it to a third party;
 • You will keep secure and confidential your account password or any identification we provide you which allows you to use the Application and/or to access to the Service;
 • You will provide us with whatever proof of identity we may reasonably request or require;
 • You acknowledge and agree that only one (1) account can be registered on one device;
 • You agree to provide accurate, current and complete information as required for the Service and undertake the responsibility to maintain and update your information in a timely manner to keep it accurate, current and complete at all times during the term of this Agreement. You agree that the Company may rely on your information as accurate, current and complete. You acknowledge that if your information is untrue, inaccurate, not current or incomplete in any respect, the Company has the right but not the obligation to terminate this Agreement and your use of the Service at any time with or without notice;
 • You will only use an access point or data account (AP) which you are authorized to use;
 • You shall not employ any means to defraud the Company or enrich yourself, through any means, whether fraudulent or otherwise, through any event, promotion or campaign launched by the Company to encourage new subscription or usage of the Service by new or existing customers;
 • You are aware that when requesting transportation or delivery services via the Application or use of the Service, standard telecommunication charges will apply;
 • You shall not cause a nuisance or behave in an inappropriate or disrespectful manner towards the Company and/or the Service Provider regardless of any misgivings that you may have against the Company or the Service Provider;
 • You shall not impair or circumvent the proper operation of the network which the Service operates on;
 • You agree that the Service is provided on a reasonable effort basis;
 • You agree that your use of the Application, the Service and/or any in-app features will be subject to the Company’s Privacy Policy as may be amended from time to time; and
 • You agree to assume full responsibility and liability for all loss or damage suffered by yourself, the Service Provider, the Company or any third party as a result of any breach of this Terms of Use.
 1. Payment
 • You may choose to pay for the Service by cash and where available, by credit card and or debit card (“Card”).
 • In the event that you choose to pay for the Service by Card, you will need to register a valid Card which belongs to you in accordance with the instructions within the Application.
 • If the Card belongs to another person you hereby warrant and agree that you have obtained their permission to use the Card for the payment of the Service.
 • You agree that we may verify and authorize your Card details when you first register the Card with us as well as when you use the Service.
 • You agree that we may issue a reasonable authorization hold, which is not an actual charge against your Card, in order to verify your payment method via a Card. The hold may appear in your statement as “pending”. The authorization hold is issued as a preventive measure against any unauthorized or fraudulent usage of your Card.
 • In the event your payment by your Card is processed in overseas, you will be liable for any additional charges in relation thereto.
 • When you register for the Service, you will have the option to pre-set a default “tip” amount of your choosing. This will automatically be added to the transportation or delivery service fee at the completion of the respective service and given to the third party Service Providers unless you choose to override it with a different tip amount or to remove the tip.
 • Once a transportation or delivery service is utilized by you using the Service you are required to make payment in full to the third party Service Provider and your payment is non-refundable. If you have any complaints in relation to the transportation or delivery service provided, then those complaints must be taken up with the relevant third party Service Provider directly.
 • The Company reserves the right to suspend the processing of any transaction or disable or limit the use of the Card in the event of any error in transaction which results in decline or chargeback from the financial institution or where the Company, within its reasonable understanding, believes that the Card has been used for a transaction that may be fraudulent, illegal or involves any criminal activity or where the Company, within its reasonable understanding, believes you to be in breach of the Terms of Use.
 • You agree that you will cooperate in relation to any financial crime screening that is required and to assist the Company in complying with any prevailing laws or regulations in place.
 • You shall be responsible to resolve any disputes with your Card issuer on your own.
 1. GrabPay Credits
 • You may purchase credits (“GrabPay Credits”) which may be used to pay for the Service. The maximum amount of GrabPay Credits that you can hold at any time is VND 999,999.
 • You may choose to purchase GrabPay Credits through any of the methods as may be made available in the Application from time to time. Selecting a particular payment method means you are agreeing to the terms of service of the Company’s processing partners and your financial institution. You will bear all fees that may be charged by such processing partners and/or your financial institution (if any) for the payment method you have selected.
 • The Company may at its sole and absolute discretion reject your request to purchase GrabPay Credits for any reason whatsoever, including without limitation, where your proposed GrabPay Credits purchase:
 1. would cause the aggregate amount of stored value held by the Company, directly or indirectly, alone or together with any person over whom the Company has control or influence, to exceed any value permitted under the prevailing laws and regulations; or
 2. would cause the amount of GrabPay Credits held by you to equal VND 999,999 or more.
 • The GrabPay Credits will be valid for only one (1) year from the date of either their last purchase or spend, subject to the later. The Company shall have the right to deal with the expired GrabPay Credits in such manner as it deems fit in its absolute discretion. As from the expiry of your GrabPay Credits, you hereby agree that you will have no claim whatsoever against the Company.
 • The GrabPay Credits are not redeemable for cash nor are they refundable. They cannot be resold, exchanged or transferred for value. They cannot be howsoever regarded, construed or used, as valuable or exchangeable instruments under any circumstances.
 • You will not receive interest or other earnings on your GrabPay Credits. The Company may receive interest on amounts that the Company holds on your behalf. You agree to assign your rights to the Company for any interest derived from your GrabPay Credits.
 • You should ensure that you have sufficient GrabPay Credits to pay for the Service. If you have insufficient credit balance to pay for the Service, you may purchase additional GrabPay Credits so that you may complete your payment for the Service.
 • You may check your GrabPay Credits balance in the Application. The GrabPay Credits balance set out in the Application shall serve as a conclusive evidence of your GrabPay Credits balance from time to time.
 1. GrabRewards Loyalty Programme

Membership

 • By using the Application, you will automatically be a member of the loyalty programme named “GrabRewards Loyalty Programme” operated by the Company and/or its Affiliates (“GrabRewards Loyalty Programme”).
 • As a member of the GrabRewards Loyalty Programme, you will gain access to the e-vouchers, promotions, discounts, free gifts, promotion codes and other benefits offered by the Company and/or third party merchants as shown on the rewards catalogue that is made available from time to time in the Application (“Rewards”).

Earning Points

 • The Company may, at its sole and absolute discretion, award you point(s) (“Point”) which can be used to redeem for Rewards upon the completion of transportation services booked via the Application in the territory of Vietnam.
 • The Company may, at its sole discretion, issue you 1 Point for every VND10,000 of such fare as shown at the time when you make your booking for qualifying transportation services booked via GrabCar and GrabBike features on the Application in Vietnam (promotion code discounts, fare discounts redeemed from Rewards or other fare adjustments applied in connection with the qualifying transportation services shall be excluded for Point issuance purpose). For illustration purpose, if your GrabCar ride fare as shown on the Application at the time of booking is VND100,000 and you received a VND50,000 discount, the Company may, at its sole and absolute discretion, issue you 5 Points on the VND50,000.
 • The Company may, at its sole discretion, issue you 1 Point for every VND10,000 of the lower bound fare shown at the time when you make your booking for qualifying GrabTaxi transportation services in Vietnam (promotion code discounts, fare discounts redeemed from Rewards or other fare adjustments applied in connection with the qualifying transportation services shall be excluded for Point issuance purpose). For illustration purpose, if the estimated fare shown at the time of your booking for your GrabTaxi ride is between VND50,000 and VND70,000 and you received a VND10,000 discount, the Company, may at its sole and absolute discretion, issue you 4 Points for VND40,000, being the lower bound fare shown at the time of your booking excluding fare discounts.
 • The Points are calculated on a per transaction basis and rounded up to the nearest whole number if the decimal is more or equal to 0.5 Points, and down to the nearest whole number if the decimal is equal or less than 0.5 Points.  For illustration purpose, if the GrabCar ride’s fare shown on the Application at the time of your booking is VND24,000, the Company, may at its sole and absolute discretion, issue you 2 Points but if it is VND25,000, the Company, may at its sole and absolute discretion issue you 3 Points.
 • If the lower bound fare or fare shown is less than VND10,000, the Company, may at its sole and absolute discretion, issue you 1 Point. For illustration purpose, if the GrabCar ride’s fare shown on the Application at the time of your booking is VND9,000 and you received a VND1,000 discount, the Company, may at its sole and absolute discretion, issue you 1 Point on the VND8,000.
 • The Company may, at its sole and absolute discretion, increase or decrease the rate of Points to be awarded for each selected transaction as may be notified to you from time to time. You shall not be entitled to request from the Company any explanation pertaining to the calculation methods (for crediting the Points) or other matters relating to the Points or discounts for whatsoever purposes.

Points Validity

 • Points earned:
 1. between 1 January to 30 June in a calendar year are valid until 31 December of that calendar year; and
 2. between 1 July to 31 December in a calendar year are valid until 30 June of the next calendar year.
 • You must use your Points earned to redeem for Rewards during their applicable validity period. There shall be no extension of time for the validity period of any unused Points. The Company shall have the right to deal with the expired Points in such manner as it deems fit in its absolute discretion. You agree that you will have no claim whatsoever against the Company for any expired Points.
 • Points have no cash or monetary value and are not redeemable for cash in any form. They cannot be purchased, resold or transferred, for value or otherwise, under any circumstances. Points shall not be regarded, construed, or used as valuable or exchangeable instruments under any circumstances.

Redemption of Rewards

 • If you comply with all these terms and conditions and have the required number of Points, you may select and redeem applicable Rewards via the Application. Your redemption of a Reward that is an e-voucher is subject to the additional terms and conditions of the Company or the third party merchant (as the case may be) that offers the particular e-voucher that you wish to redeem. You also acknowledge that the Company is not responsible nor liable for the acts and/or omissions of any third party merchant and/or any services or goods offered by any third party merchants as a result of your Reward redemption in any circumstances.
 • You must use your e-vouchers redeemed during their applicable validity period. There shall be no extension of time for the validity period of any e-voucher redemption dates. You agree that you will have no claim whatsoever against the Company for any expired e-vouchers.
 • Rewards are not redeemable for cash nor are they exchangeable for other Rewards under any circumstances. They cannot be resold, exchanged or transferred for value under any circumstances. Rewards shall not be regarded, construed, or used as valuable or exchangeable instruments under any circumstances.
 • Points that you have successfully redeemed for a Reward cannot be exchangeable for another Reward under any circumstances. No requests for exchange of Rewards will be entertained.
 • The Company may at its sole and absolute discretion reject your request to redeem Points for any reason whatsoever, including without limitation, where there are insufficient Points to redeem for the particular Reward, or where the Reward is no longer made available or out-of-stock by the third party merchant, or where the Points you wish to use for redemption of Rewards have been issued to you in error etc.
 • You may check your Points balance and redemptions made in the Application. Your Points balance and redemptions as set out in the Application shall serve as a conclusive evidence of the same.
 • Estimated exchange value of 1 Point is VND35 for redemption of Rewards, provided however that, exchange value may vary subject to specific Rewards and/or other reasons at the Company’s sole discretion.  For avoidance of any doubt, exchange value is only applied for redemption of Rewards in accordance with the terms and conditions of the GrabRewards Loyalty Programme and this may change from time to time subject to the Company’s sole and absolute discretion.

Membership Tiers

 • The GrabRewards Loyalty Programme offers four (4) membership tiers as follows:
 1. an entry membership tier known as “Member”;
 2. a basic membership tier known as “Silver”;
 3. a mid-membership tier known as “Gold”; and
 4. a premier membership tier known as “Platinum”.
 • The number of Points required to upgrade or renew the tiered membership is set out below:
Membership Tier Requisite Points to be earned between 1 January to 30 June or 1 July to 31 December in a calendar year
a. Member 0
b. Silver 500
c. Gold 1,500
d. Platinum 3,000
 • Points earned between 1 January to 30 June in a calendar year shall qualify you for the applicable membership tier from 1 July to 31 December of that calendar year.
 • Points earned between 1 July to 31 December in a calendar year shall qualify you for the applicable membership tier from 1 January to 30 June of the next calendar year.
 • Upon expiration of your membership tenure in a particular tier and if you have not earned sufficient Points to be retained in that tier, you shall be downgraded to the next relevant membership tier.
 • The benefits and privileges of each membership tier shall be as set out from time to time in the Application.

Cessation of Membership

 • If you do not wish to be a member of the GrabRewards Loyalty Programme, you may do so by opting out though the Application.
 • You will also automatically cease to be a member of the GrabRewards Loyalty Programme if you delete the Application from your mobile phone.
 • Upon your cessation to be a member of the GrabRewards Loyalty Programme, all then outstanding Points at such point of time shall be automatically cancelled. Points should be redeemed before ceasing membership as once cancelled, Points cannot be redeemed. No accumulation or carry over of Points will be permitted even if you subsequently reinstate your membership.
 • Fraud or abuse of redemptions may result in the forfeiture of accumulated Points as well as cancellation of your membership in the GrabRewards Loyalty Programme.

General

 • To the extent as permitted by applicable laws, the Company reserves the right at any time, without prior notice to you and at its sole discretion, to:
 1. vary, modify or amend the terms and conditions of the GrabRewards Loyalty Programme (including adding or deleting any terms);
 2. terminate or modify the GrabRewards Loyalty Programme;
 3. revoke, adjust and/or recalculate any Points awarded;
 4. change the number of Points required for redemption of specific Rewards or substitute any Reward with another of a similar value;
 5. change the number of Points that can be earned on qualifying transportation services;
 6. modify the qualifications and eligibility for earning Points;
 7. modify the activities that earn Points;
 8. modify the methods used to calculate the number of Points to be awarded;
 9. withhold or cease the awarding of Points to you;
 10. modify the qualifying Points or other criteria for membership tier upgrades and renewals; and
 11. change or withdraw any benefits related to a particular membership tier.
 • The Company may suspend the calculation and accrual of Points to rectify any errors in calculation or adjust the calculation as it reasonably deems fit without giving you prior notice or reason.
 • You shall be responsible for any taxes, fees, levies or duties that arise in connection with the issuance of Points to you, your redemption of Points and/or the utilization of Rewards you have redeemed and all costs and expenses relating to the same shall be borne by you.
 1. Taxes

You agree that this Agreement shall be subject to all prevailing statutory taxes, duties, fees, charges and/or costs, however denominated, as may be in force and in connection with any future taxes that may be introduced at any point of time. You further agree to use your best efforts to do everything necessary and/or required by the relevant laws to enable, assist and/or defend the Company to claim or verify any input tax credit, set off, rebate or refund in respect of any taxes paid or payable in connection with the Service supplied under this Agreement.

 1. License Grant & Restrictions

The Company and its licensors, where applicable, hereby grants you a revocable, non-exclusive, non- transferable, non-assignable, personal, limited license to use the Application and/or the Software, solely for your own personal and non-commercial purposes, subject to the Terms of Use herein. All rights not expressly granted to you are reserved by the Company and its licensors.

You shall not (i) license, sublicense, sell, resell, transfer, assign, distribute or otherwise commercially exploit or make available to any third party the Application and/or the Software in any way; (ii) modify or make derivative works based on the Application and/or the Software; (iii) create internet “links” to the Application or “frame” or “mirror” any Software on any other server or wireless or internet-based device; (iv) reverse engineer or access the Software in order to (a) build a competitive product or service, (b) build a product using similar ideas, features, functions or graphics of the Application and/or the Software, or (c) copy any ideas, features, functions or graphics of the Application and/or the Software, (v) launch an automated program or script, including, but not limited to, web spiders, web crawlers, web robots, web ants, web indexers, bots, viruses or worms, or any program which may make multiple server requests per second, or unduly burdens or hinders the operation and/or performance of the Application and/or the Software, (vi) use any robot, spider, site search/retrieval application, or other manual or automatic device or process to retrieve, index, “data mine”, or in any way reproduce or circumvent the navigational structure or presentation of the Services or its contents; (vii) post, distribute or reproduce in any way any copyrighted material, trademarks, or other proprietary information without obtaining the prior consent of the owner of such proprietary rights, (viii) remove any copyright, trademark or other proprietary rights notices contained in the Service.

You may use the Software and/or the Application only for your personal, non-commercial purposes and shall not use the Software and/or the Application to: (i) send spam or otherwise duplicative or unsolicited messages; (ii) send or store infringing, obscene, threatening, libelous, or otherwise unlawful or tortious material, including but not limited to materials harmful to children or violative of third party privacy rights; (iii) send material containing software viruses, worms, trojan horses or other harmful computer code, files, scripts, agents or programs; (iv) interfere with or disrupt the integrity or performance of the Software and/or the Application or the data contained therein; (v) attempt to gain unauthorized access to the Software and/or the Application or its related systems or networks; or (vi) Impersonate any person or entity or otherwise misrepresent your affiliation with a person or entity (vii) to abstain from any conduct that could possibly damage the Company’s reputation or amount to being disreputable.

 1. Intellectual Property Ownership

The Company and its licensors, where applicable, shall own all right, title and interest, including all related intellectual property rights, in and to the Software and/or the Application and by extension, the Service and any suggestions, ideas, enhancement requests, feedback, recommendations or other information provided by you or any other party relating to the Service. The Terms of Use do not constitute a sale agreement and do not convey to you any rights of ownership in or related to the Service, Software and/or the Application, or any intellectual property rights owned by the Company and/or its licensors. The Company name, the Company logo, the Service, the Software and/or the Application and the Transportation Providers’ logos and the product names associated with the Software and/or the Application are trademarks of the Company or third parties, and no right or license is granted to use them. For the avoidance of doubt, the term Software and Application herein shall include its respective components, processes and design in its entirety.

 1. Confidentiality

You shall maintain in confidence all information and data relating to the Company, its services, products, business affairs, marketing and promotion plans or other operations and its associated companies as well as any information relating to third party Service Providers and third party providers’ services which are disclosed to you by or on behalf of the Company (whether orally or in writing and whether before, on or after the date of this Agreement) or which are otherwise directly or indirectly acquired by you from the Company, or any of its affiliated companies, or created in the course of this Agreement.

The above obligations of confidentiality shall not apply to the extent that you can show that the relevant information:

 • was at the time of receipt already in your possession;
 • is, or becomes in the future, public knowledge through no fault or omission of you;
 • was received from a third-party having the right to disclose it; or
 • is required to be disclosed by law.
 1. Personal Data Protection

You agree and consent to the Company using and processing your Personal Data for the Purposes and in the manner as identified hereunder.

For the purposes of these Terms of , “Personal Data” means information about you, from which you are identifiable, including but not limited to your name, identification card number, birth certificate number, passport number, nationality, address, telephone number, credit or debit card details, race, gender, date of birth, email address, any information about you which you have provided to the Company in registration forms, application forms or any other similar forms and/or any information about you that has been or may be collected, stored, used and processed by the Company from time to time and includes sensitive personal data such as data relating to health, religious or other similar beliefs.

The provision of your Personal Data is voluntary. However if you do not provide the Company your Personal Data, your request for the Application may be incomplete and the Company will not be able to process your Personal Data for the Purposes outlined below and may cause the Company to be unable to allow you to use the Service.

The Company may use and process your Personal Data for business and activities of the Company which shall include, without limitation the following (“the Purpose”):

 • To perform the Company’s obligations in respect of any contract entered into with you;
 • To provide you with any services pursuant to the Terms of Use herein;
 • To process your participation in any events, promotions, activities, focus groups, research studies, contests, polls, surveys or any productions and to communicate with you regarding your attendance thereto;
 • Process, manage or verify your application for the Service pursuant to the Terms of Use herein;
 • To validate and/or process payments pursuant to the Terms of Use herein;
 • To develop, enhance and provide what is required pursuant to the Terms of Use herein to meet your needs;
 • To process any refunds, rebates and or charges pursuant to the Terms of Use herein;
 • To facilitate or enable any checks as may be required pursuant to the Terms of Use herein;
 • To respond to questions, comments and feedback from you;
 • To communicate with you for any of the purposes listed herein;
 • For internal administrative purposes, such as auditing, data analysis, database records;
 • For purposes of detection, prevention and prosecution of crime;
 • For the Company to comply with its obligations under law;
 • To send you alerts, newsletters, updates, mailers, promotional materials, special privileges, festive greetings from the Company, its partners, advertisers and or sponsors;
 • To notify and invite you to events or activities organised by the Company, its partners, advertisers, and or sponsors; and/or
 • To share your Personal Data amongst the companies within the Company’s group of companies comprising the subsidiaries, associate companies and or jointly controlled entities of the holding company of the group (the “Group”) and with the Company’s and Group’s agents, third party providers, developers, advertisers, partners, event companies or sponsors who may communicate with you for any reasons whatsoever.

If you do not consent to the Company processing your Personal Data for any of the Purposes, please notify the Company using the support contact details as provided in the Application.

If any of the Personal Data that you have provided to us changes, for example, if you change your e-mail address, telephone number, payment details or if you wish to cancel your account, please update your details by sending your request to the support contact details as provided in the Application.

The Company will, to the best of its abilities, effect such changes as requested within fourteen (14) working days of receipt of such notice of change.

By submitting your information to the Company, you consent to the use of that information as set out in the form of submission and in the Terms of Use.

 1. Third Party Interactions

During use of the Service, you may enter into correspondence with, purchase goods and/or services from, or participate in promotions of third party providers, advertisers or sponsors displaying their goods and/or services through the Service, the Software and/or the Application. Any such activity, and any terms, conditions, warranties or representations associated with such activity, is solely between you and the applicable third-party. The Company and its licensors shall have no liability, obligation or responsibility for any such correspondence, purchase, transaction or promotion between you and any such third-party. The Group does not endorse any applications or sites on the Internet that are linked through the Service, the Application and/or the Software, and in no event, shall the Company, its licensors or the Group be responsible for any content, products, services or other materials on or available from such sites or third party providers. The Company provides the Service to you pursuant to the Terms of Use. You recognize, however, that certain third party providers of transportation, goods and/or services may require your agreement to additional or different terms and conditions prior to your use of or access to such goods or services, and the Company is not a party to and disclaims any and all responsibility and/or liability arising from such agreements between you and the third party providers.

The Company may rely on third party advertising and marketing supplied through the Service and other mechanisms to subsidize the Service and/or to earn additional revenue. By agreeing to the Terms of Use you agree to receive such advertising and marketing. If you do not want to receive such advertising, you should notify the Company in writing or in accordance with the procedure determined by the Company. The Company reserves the right to charge you a higher fee for or deny you use of the Service should you choose not to receive these advertising services. This higher fee, if applicable, will be posted on the Company’s website located at http://www.grab.com. You agree and allow the Company to compile and release information regarding you and your use of the Service on an anonymous basis as part of a customer profile or similar report or analysis. You agree that it is your responsibility to take all precautions in all actions and interactions with any third party Service Provider, other third party providers, advertisers and/or sponsors you interact with through the Service and/or advertising or marketing material supplied through the Service.

 1. Repair or Cleaning Fees

You shall be responsible for the cost of repair for any damage to or necessary cleaning of the third party Service Provider’s vehicle as a result of your misuse of the Service or in breach of the Terms of Use herein. The Company reserves the right to facilitate payment for reasonable cost of such repair or cleaning on behalf of the third party Service Provider via your designated payment method or demand from you in cash, in the event a request for repair or cleaning made by the third party Service Provider has been verified by the Company.

 1. Indemnification

By agreeing to the Terms of Use upon using the Service, you agree that you shall defend, indemnify and hold the Company, its licensors and each such party’s parent organizations, subsidiaries, affiliates, officers, directors, members, employees, attorneys and agents harmless from and against any and all claims, costs, damages, losses, liabilities and expenses (including attorneys’ fees and costs and/or regulatory action) arising out of or in connection with: (a) your use of the Service, the Software and/or the Application in your dealings with the third party Service Providers, merchants, third party providers, partners, advertisers and/or sponsors, or (b) your violation or breach of any of the Terms of Use or any applicable law or regulation, whether or not referenced herein, or (c) your violation of any rights of any third party, including third party Service Providers arranged via the Service, (d) your use or misuse of the Service, the Software and/or the Application, or (e) your use or misuse of Rewards or your membership under the GrabRewards Loyalty Programme, including if you commit any fraud or misrepresent any information supplied.

 1. Disclaimer of Warranties

THE COMPANY MAKES NO REPRESENTATION, WARRANTY, OR GUARANTEE AS TO THE RELIABILITY, TIMELINESS, QUALITY, SUITABILITY, AVAILABILITY, ACCURACY OR COMPLETENESS OF THE SERVICE, THE APPLICATION AND/OR THE SOFTWARE AND/OR REWARDS. THE COMPANY DOES NOT REPRESENT OR WARRANT THAT (A) THE USE OF THE SERVICE, THE APPLICATION AND/OR THE SOFTWARE WILL BE SECURE, TIMELY, UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE OR OPERATE IN COMBINATION WITH ANY OTHER HARDWARE, SOFTWARE, SYSTEM OR DATA, (B) THE SERVICE AND/OR REWARDS WILL MEET YOUR REQUIREMENTS OR EXPECTATIONS, (C) ANY STORED DATA WILL BE ACCURATE OR RELIABLE, (D) THE QUALITY OF ANY PRODUCTS, SERVICES, INFORMATION, REWARDS OR OTHER MATERIALS PURCHASED OR OBTAINED BY YOU THROUGH THE APPLICATION WILL MEET YOUR REQUIREMENTS OR EXPECTATIONS, (E) ERRORS OR DEFECTS IN THE APPLICATION AND/OR THE SOFTWARE WILL BE CORRECTED, OR (F) THE APPLICATION OR THE SERVER(S) THAT MAKE THE APPLICATION AVAILABLE ARE FREE OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS, OR (G) THE APPLICATION AND/OR THE SOFTWARE TRACKS YOU OR THE VEHICLE USED BY THE THIRD PARTY SERVICE PROVIDER. THE SERVICE AND/OR REWARDS IS PROVIDED TO YOU STRICTLY ON AN “AS IS” BASIS. ALL CONDITIONS, REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS, ARE HEREBY EXCLUDED AND DISCLAIMED TO THE HIGHEST AND MAXIMUM EXTENT.

 

THE COMPANY MAKES NO REPRESENTATION, WARRANTY, OR GUARANTEE AS TO THE RELIABILITY, SAFETY, TIMELINESS, QUALITY, SUITABILITY OR AVAILABILITY OF ANY SERVICES,  AND/OR REWARDS INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE THIRD PARTY TRANSPORTATION OR OTHER SERVICES AND PRODUCTS OBTAINED BY OR FROM THIRD PARTIES THROUGH THE USE OF THE SERVICE, THE APPLICATION AND/OR THE SOFTWARE AND/OR THE REDEMPTION, SUPPLY OR USE OF REWARDS. YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT THE ENTIRE RISK ARISING OUT OF YOUR USE OF THE SERVICE, AND ANY THIRD PARTY SERVICES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE THIRD PARTY TRANSPORTATION OR OTHER SERVICES AND PRODUCTS REMAIN SOLELY AND ABSOLUTELY WITH YOU AND YOU SHALL HAVE NO RECOURSE WHATSOEVER TO THE COMPANY.

 1. Internet Delays

THE SERVICE, THE APPLICATION AND/OR THE SOFTWARE MAY BE SUBJECT TO LIMITATIONS, DELAYS, AND OTHER PROBLEMS INHERENT IN THE USE OF THE INTERNET AND ELECTRONIC COMMUNICATIONS INCLUDING THE DEVICE USED BY YOU OR THE THIRD PARTY SERVICE PROVIDER BEING FAULTY, NOT CONNECTED, OUT OF RANGE, SWITCHED OFF OR NOT FUNCTIONING. THE COMPANY IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DELAYS, DELIVERY FAILURES, DAMAGES OR LOSSES RESULTING FROM SUCH PROBLEMS.

 1. Limitation of Liability

TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, THE COMPANY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CLAIM, LOSS, DAMAGE, COSTS OR EXPENSES INCURRED, SUFFERED OR SUSTAINED BY YOU ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH YOUR PARTICIPATION OR MEMBERSHIP IN THE GRABREWARDS LOYALTY PROGRAMME, INCLUDING WITHOUT LIMITATION:

 • ANY FAILURE OR REFUSAL BY ANY THIRD PARTY MERCHANTS IN ACCEPTING THE POINTS FOR REDEMPTION OR REWARDS REDEEMED;
 • ANY LOSS OF DATA AND RECORDS RELATING TO THE GRABREWARDS LOYALTY PROGRAMME;
 • ANY ACTS, OMISSIONS, NEGLIGENCE OR WILFUL DEFAULT ON THE PART OF THE THIRD PARTY MERCHANTS PROVIDING THE REWARDS;
 • ANY ACTS, OMISSIONS, NEGLIGENCE OR WILFUL DEFAULT ON THE PART OF THE COMPANY, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, AGENTS OR CONTRACTORS RELATING TO THE GRABREWARDS LOYALTY PROGRAMME; AND
 • ANY LOSS OF VALUE OR BENEFIT THAT MAY ARISE AS A RESULT OF ANY CHANGES MADE TO THE GRABREWARDS LOYALTY PROGRAMME.

ANY CLAIMS AGAINST THE COMPANY BY YOU SHALL IN ANY EVENT BE LIMITED TO THE AGGREGATE AMOUNT OF ALL AMOUNTS ACTUALLY PAID BY AND/OR DUE FROM YOU IN UTILISING THE SERVICE DURING THE EVENT GIVING RISE TO SUCH CLAIMS. IN NO EVENT SHALL THE COMPANY AND/OR ITS LICENSORS BE LIABLE TO YOU OR ANYONE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, PUNITIVE, ECONOMIC, FUTURE SPECIAL, EXEMPLARY, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR OTHER DAMAGES OR LOSSES OF ANY TYPE OR KIND (INCLUDING PERSONAL INJURY, EMOTIONAL DISTRESS AND LOSS OF DATA, GOODS, REVENUE, PROFITS, USE OR OTHER ECONOMIC ADVANTAGE). THE COMPANY AND/OR ITS LICENSORS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS, DAMAGE OR INJURY WHICH MAY BE INCURRED BY OR CAUSED TO YOU OR TO ANY PERSON FOR WHOM YOU HAVE BOOKED THE SERVICE FOR, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS, DAMAGE OR INJURY ARISING OUT OF, OR IN ANY WAY CONNECTED WITH THE SERVICE, THE APPLICATION AND/OR THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE USE OR INABILITY TO USE THE SERVICE, THE APPLICATION AND/OR THE SOFTWARE, ANY RELIANCE PLACED BY YOU ON THE COMPLETENESS, ACCURACY OR EXISTENCE OF ANY ADVERTISING, OR AS A RESULT OF ANY RELATIONSHIP OR TRANSACTION BETWEEN YOU AND ANY THIRD PARTY PROVIDER, ADVERTISER OR SPONSOR WHOSE ADVERTISING APPEARS ON THE WEBSITE OR IS REFERRED TO BY THE SERVICE, THE APPLICATION AND/OR THE SOFTWARE, EVEN IF THE COMPANY AND/OR ITS LICENSORS HAVE BEEN PREVIOUSLY ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

THE COMPANY DOES NOT AND WILL NOT ASSESS NOR MONITOR THE SUITABILITY, LEGALITY, ABILITY, MOVEMENT OR LOCATION OF ANY THIRD PARTY PROVIDERS INCLUDING THIRD PARTY SERVICE PROVIDERS, ADVERTISERS AND/OR SPONSORS AND YOU EXPRESSLY WAIVE AND RELEASE THE COMPANY FROM ANY AND ALL LIABILITY, CLAIMS OR DAMAGES ARISING FROM OR IN ANY WAY RELATED TO THE THIRD PARTY PROVIDERS INCLUDING THIRD PARTY SERVICE PROVIDERS, ADVERTISERS AND/OR SPONSORS.

THE COMPANY WILL NOT BE A PARTY TO DISPUTES, NEGOTIATIONS OF DISPUTES BETWEEN YOU AND SUCH THIRD PARTY PROVIDERS INCLUDING THIRD PARTY SERVICE PROVIDERS, ADVERTISERS AND/OR SPONSORS. UNLESS YOU ARE A CORPORATE CUSTOMER WITH A CURRENT CORPORATE ACCOUNT WITH THE COMPANY, THE COMPANY CANNOT AND WILL NOT PLAY ANY ROLE IN MANAGING PAYMENTS BETWEEN YOU AND THE THIRD PARTY PROVIDERS, INCLUDING THIRD PARTY SERVICE PROVIDERS, ADVERTISERS AND/OR SPONSORS. RESPONSIBILITY FOR THE DECISIONS YOU MAKE REGARDING SERVICES AND PRODUCTS OFFERED VIA THE SERVICE, THE SOFTWARE AND/OR THE APPLICATION (WITH ALL ITS IMPLICATIONS) RESTS SOLELY WITH AND ON YOU. YOU EXPRESSLY WAIVE AND RELEASE THE COMPANY FROM ANY AND ALL LIABILITY, CLAIMS, CAUSES OF ACTION, OR DAMAGES ARISING FROM YOUR USE OF THE SERVICE, THE SOFTWARE AND/OR THE APPLICATION, OR IN ANY WAY RELATED TO THE THIRD PARTIES INCLUDING THIRD PARTY SERVICE PROVIDERS, ADVERTISERS AND/OR SPONSORS INTRODUCED TO YOU BY THE SERVICE, THE SOFTWARE AND/OR THE APPLICATION.

THE QUALITY OF THE THIRD PARTY TRANSPORTATION AND DELIVERY SERVICES SCHEDULED THROUGH THE USE OF THE SERVICE IS ENTIRELY THE RESPONSIBILITY OF THE THIRD PARTY TRANSPORTATION AND DELIVERY PROVIDER WHO ULTIMATELY PROVIDES SUCH TRANSPORTATION AND DELIVERY SERVICES TO YOU. YOU UNDERSTAND, THEREFORE, THAT BY USING THE SERVICE, YOU MAY BE EXPOSED TO TRANSPORTATION AND DELIVERY THAT IS POTENTIALLY DANGEROUS, OFFENSIVE, HARMFUL TO MINORS, UNSAFE OR OTHERWISE OBJECTIONABLE, AND THAT YOU USE THE SERVICE AT YOUR OWN RISK.

 1. Notice

The Company may give notice by means of a general notice on the Application, electronic mail to your email address in the records of the Company, or by written communication sent by registered mail or pre-paid post to your address in the record of the Company. Such notice shall be deemed to have been given upon the expiration of 48 hours after mailing or posting (if sent by registered mail or pre-paid post) or 1 hour after sending (if sent by email). You may give notice to the Company (such notice shall be deemed given when received by the Company) by letter sent by courier or registered mail to the Company using the contact details as provided in the Application.

 1. Assignment

This Agreement as constituted by the Terms of Use as modified from time to time may not be assigned by you without the prior written approval of the Company but may be assigned without your consent by the Company. Any purported assignment by you in violation of this section shall be void.

 1. General

This Agreement shall be governed by Vietnamese law, without regard to the choice or conflicts of law provisions of any jurisdiction, and any disputes, actions, claims or causes of action arising out of or in connection with the Terms of Use or the Service shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts of Vietnam to which you hereby agree to submit to.

In the event that the law in an Alternate Country does not allow jurisdiction to be that of the courts of Vietnam or where judgment of a Vietnamese court is unenforceable in the Alternate Country, unresolved disputes shall be referred to the Vietnam International Arbitration Centre (“VIAC”), in accordance with the Rules of the VIAC as modified or amended from time to time (the “Rules”) by a sole arbitrator appointed by the mutual agreement of the parties (the “Arbitrator”). If parties are unable to agree on an arbitrator, the Arbitrator shall be appointed by the President of VIAC in accordance with the Rules.

The seat and venue of the arbitration shall be Vietnam, in the English language and the fees of the Arbitrator shall be borne equally by the parties, provided that the Arbitrator may require that such fees be borne in such other manner as the Arbitrator determines is required in order for this arbitration clause to be enforceable under applicable law.

No joint venture, partnership, employment, or agency relationship exists between you, the Company or any third party provider as a result of the Terms of Use or use of the Service.

If any provision of the Terms of Use is held to be invalid or unenforceable, such provision shall be struck and the remaining provisions shall be enforced to the fullest extent under law. This shall, without limitation, also apply to the applicable law and jurisdiction as stipulated above.

The failure of the Company to enforce any right or provision in the Terms of Use shall not constitute a waiver of such right or provision unless acknowledged and agreed to by the Company in writing. The Terms of Use comprises the entire agreement between you and the Company and supersedes all prior or contemporaneous negotiations or discussions, whether written or oral (if any) between the parties regarding the subject matter contained herein.

You hereby agree that the Company is entitled to terminate this Agreement immediately in the event that you are found to be in breach of any of the terms stipulated in this Agreement. For the avoidance of doubt, the termination of this Agreement shall not require the Company to compensate, reimburse or cover any cost incurred by you in the course of you acquiring services from the third party Service Provider under this Agreement.

The Company is a licensee of GrabTaxi Holdings Pte Ltd (Company No. 201316157E and having its registered address at 6 Shenton Way, #38-01 OUE Downtown, Singapore 068809) for the Application.