GrabPay จัดเต็ม! ส่วนลด GrabFood Delivery และ Self Pick-Up รวมสูงสุด 360 บ. สำหรับผู้ใช้บัตรเครดิตซิตี้ และยูโอบี

ผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้
และบัตรเครดิตยูโอบี
มาอิ่มคุ้มจัดเต็มรับเดือนมีนาคมกัน~🎉

อร่อยหลากหลายกับร้านพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟ
ที่ GrabFood แอปสั่งอาหารยอดนิยมอันดับ 1 ของคนไทย*☝🏻

💚💙บัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ
รับส่วนลด GrabFood Delivery
และ Self Pick-Up 90 บาท**
👉ใส่รหัส CTGONLYGRAB
ขั้นต่ำ 200 บาท | 4 ครั้ง / ผู้ใช้

💚💙บัตรเครดิตซิตี้ ประเภทอื่น
รับส่วนลด GrabFood Delivery
และ Self Pick-Up 80 บาท**
👉ใส่รหัส CITIONLYGRAB
ขั้นต่ำ 200 บาท | 4 ครั้ง / ผู้ใช้

💚💙พิเศษเพื่อผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี
รับส่วนลด GrabFood Delivery
และ Self Pick-Up 80 บาท** 
👉ใส่รหัส UOBONLYGRAB
ขั้นต่ำ 200 บาท | 4 ครั้ง / ผู้ใช้

รับส่วนลดพิเศษได้ง่ายๆ
เพียงจ่ายผ่าน GrabPay และสั่งอาหาร
สำหรับร้านในหมวด Only at Grab เท่านั้น

ตั้งแต่ 20 มี.ค. 2566 – 23 เม.ย. 2566

ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการนี้ ถูกนำเสนอโดยธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งได้รับอนุญาตจากซิตี้กรุ๊ปให้ใช้เครื่องหมายทางการค้าเป็นการชั่วคราว โดยมีธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ให้บริการ
*แอปสั่งอาหารยอดนิยมอันดับ 1 ในไทย ปี 2022 โดย Kantar, Marketeer, และ BrandAge
**เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัทกำหนด

 

 

____________________________________________________________________

รหัสส่วนลด : CTGONLYGRAB | ผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้แกร็บ รับส่วนลด ฿90 เมื่อสั่งขั้นต่ำ ฿200 ที่ GrabFood

*ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการนี้ ถูกนำเสนอโดยธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับอนุญาตจากซิตี้กรุ๊ปให้ใช้เครื่องหมายทางการค้าเป็นการชั่วคราว โดยมีธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ให้บริการ

 1. ส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 90 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) บน GrabFood เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 200 บาท
 2. ผู้ใช้บริการต้องใส่ส่วนลด CTGONLYGRAB และเลือกจ่ายผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ ก่อนสั่งซื้อเท่านั้น
 3. ส่วนลดสามารถใช้ได้สำหรับบริการ ‘รับที่ร้าน’ และ GrabFood Delivery เท่านั้น
 4. ส่วนลดสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 ถึง 23 เมษายน 2566 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
 5. จำกัดสิทธิ์การรับรหัสส่วนลด 4 สิทธิ์ ต่อผู้ใช้บริการ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 6. จำกัดสิทธิ์การรับรหัสส่วนลด 50 สิทธิ์ต่อวันและ 1,750 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 7. ส่วนลดสามารถใช้ได้สำหรับ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ ‘เฉพาะที่ GRAB’ บน GrabFood เท่านั้น
 8. รหัสส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นของ Grab ได้ ยกเว้นส่วนลดที่ใช้โดยอัตโนมัติจากร้านค้าและไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
 9. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าอาหารและค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าอาหารและค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวผู้ใช้บริการไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 10. Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของ Grab และผู้ออกบัตรถือเป็นที่สิ้นสุด

 

รหัสส่วนลด : CITIONLYGRAB | ผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้(ยกเว้นบัตรเครดิต ซิตี้ แกร็บ)  รับส่วนลด ฿80 เมื่อสั่งขั้นต่ำ ฿200 ที่ GrabFood

*ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการนี้ ถูกนำเสนอโดยธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับอนุญาตจากซิตี้กรุ๊ปให้ใช้เครื่องหมายทางการค้าเป็นการชั่วคราว โดยมีธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ให้บริการ

 1. ส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 80 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) บน GrabFood เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 200 บาท
 2. ผู้ใช้บริการต้องใส่ส่วนลด CITIONLYGRAB และเลือกจ่ายผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิตซิตี้ (ยกเว้นบัตรเครดิต ซิตี้ แกร็บ) ก่อนสั่งซื้อเท่านั้น
 3. ส่วนลดสามารถใช้ได้สำหรับบริการ ‘รับที่ร้าน’ และ GrabFood Delivery เท่านั้น
 4. ส่วนลดสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 ถึง 23 เมษายน 2566 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
 5. จำกัดสิทธิ์การรับรหัสส่วนลด 4 สิทธิ์ ต่อผู้ใช้บริการ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 6. จำกัดสิทธิ์การรับรหัสส่วนลด 100 สิทธิ์ต่อวันและ 3,500 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 7. ส่วนลดสามารถใช้ได้สำหรับ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ ‘เฉพาะที่ GRAB’ บน GrabFood เท่านั้น
 8. รหัสส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นของ Grab ได้ ยกเว้นส่วนลดที่ใช้โดยอัตโนมัติจากร้านค้าและไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
 9. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าอาหารและค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าอาหารและค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวผู้ใช้บริการไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 10. Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของ Grab และผู้ออกบัตรถือเป็นที่สิ้นสุด

 

รหัสส่วนลด : UOBONLYGRAB | ผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้แกร็บ รับส่วนลด ฿80 เมื่อสั่งขั้นต่ำ ฿200 ที่ GrabFood

 1. ส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 80 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) บน GrabFood เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 200 บาท
 2. ผู้ใช้บริการต้องใส่ส่วนลด UOBONLYGRAB และเลือกจ่ายผ่าน GrabPay ด้วยบัตรเครดิตยูโอบี หรือบัตรเครดิต TMRW ก่อนสั่งซื้อเท่านั้น
 3. ส่วนลดสามารถใช้ได้สำหรับบริการ ‘รับที่ร้าน’ และ GrabFood Delivery เท่านั้น
 4. ส่วนลดสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 ถึง 25 เมษายน 2566 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
 5. จำกัดสิทธิ์การรับรหัสส่วนลด 4 สิทธิ์ ต่อผู้ใช้บริการ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 6. จำกัดสิทธิ์การรับรหัสส่วนลด 25 สิทธิ์ต่อวันและ 875 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 7. ส่วนลดสามารถใช้ได้สำหรับ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ ‘เฉพาะที่ GRAB’ บน GrabFood เท่านั้น
 8. รหัสส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นของ Grab ได้ ยกเว้นส่วนลดที่ใช้โดยอัตโนมัติจากร้านค้าและไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
 9. ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าอาหารและค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าอาหารและค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวผู้ใช้บริการไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 10. Grab และผู้ออกบัตรขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของ Grab และผู้ออกบัตรถือเป็นที่สิ้นสุด