Grab ชวนออเจ้าเข้าโรงไปชมบุพเพ ๒

💚บุพเพสันนิวาส ๒ │ Grab💚

จะเรียก…. จะสั่ง…. จะแลก… ก็ได้ลดที่ เอส เอฟ ทุกสาขา

💚เรียก Grab ไปดูบุพเพ๒🚗
ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟทุกสาขา  รับส่วนลดตั๋วหนังบุพเพ๒ 40 บาท
👉ดูวิธีการเรียกรถและใช้โปรโมชันเลย!👈


💚
สั่ง GrabFood 🍜
รับส่วนลดค่าอาหาร 40บาท พร้อมรับส่วนลดตั๋วหนังบุพเพ๒ 40 บาท
👉ดูวิธีการสั่งอาหารและใช้โปรโมชันเลย!👈


💚แลก GrabRewards
💸
เพียง 100 คะแนน  รับส่วนลดตั๋วหนังบุพเพ๒ 40 บาท
👉ดูวิธีการแลกคะแนนเลย!👈

 

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น

*สินค้ามีจำนวนจำกัด | เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

📍เงื่อนไขการใช้โปรโมชัน📍
1. รับสิทธิ์ส่วนลด 40 บาท/ ที่นั่ง เฉพาะบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง “บุพเพสันนิวาส ๒” เท่านั้น
2. จำกัด 1 สิทธิ์/ 1 ที่นั่ง เท่านั้น
3. สามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่28 กรกฎาคม 2565 – 17 สิงหาคม 2565 (หรือตลอดโปรแกรมฉาย)
4. สามารถรับสิทธิ์ได้เฉพาะที่นั่ง Deluxe, Premium และ Prime เท่านั้น
5. สามารถรับสิทธิ์ได้ทุกช่องทางการจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ของโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ
6. สิทธิ์นี้ร่วมรายการสะสม Reward ของสมาชิก SF+
7. ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
8. บัตรชมภาพยนตร์ที่ใช้สิทธิ์ดังกล่าวไม่สามารถจำหน่ายได้
9. ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
10. ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านราคากับกิจกรรมอื่นๆได้
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า