Texas Chicken แจก iPhone 14*

Texas Chicken แจก iPhone 14*
เพียงมียอดสั่งซื้อสูงสุด 10 อันดับแรก

💚 iPhone14
รับสิทธิ์เป็นเจ้าของ iPhone 14 ได้ง่ายๆ 🔥
เพียงมียอดสั่งซื้อมากที่สุดตลอดทั้งแคมเปญ
กับ GrabFood และ Texas Chicken

💚 ดีลสุดปัง
พบกับดีลสุดปังที่ทาง Texas Chicken ขนขบวนความอร่อย พร้อมส่วนสูงสุด 60%*

💚ส่วนลดเพิ่ม!
ลดเพิ่มอีก 60 บ.*
ใส่รหัส TEXAS60
ขั้นต่ำ 300 บ.

📆 ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ 31 ต.ค. – 20 พ.ย. 2565

*เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของแกร็บถือเป็นที่สิ้นสุด
*ประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ผ่านช่องทาง FaceBook “GrabTH”
*ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับภายในวันที่ 30 พ.ย. 2565 ตามข้อมูลส่วนตัวที่ลงทะเบียนไว้ในแอปฯ Grab
*หลังจากที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผล โดยผู้โชคดีจะต้อง e-mail สำเนาบัตรประชาชนมายังบริษัทฯ ที่…มิเช่นนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์
*ผู้ได้รับรางวัล จะต้องชำระเงินค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่าของรางวัล สำหรับของรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป
*พนักงานบริษัทฯ ครอบครัว รวมทั้งพนักงารของบริษัทโฆษณา และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ
*ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
*กรณีที่มีข้อพิพาธให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
*บริษัทฯ ถือขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และเปลี่ยนแปลงรางวัลในราคาเท่ากัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*การขอรับรางวัลถือเป็นการอนุญาตให้บริษัท ใช้ชื่อ ภาพ เสียง และข้อมูลอื่นใดของผู้รับรางวัลในการโฆษณา และการค้าโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น