ประกาศรายชื่อผู้ชนะ กิจกรรม “แต่งร้านดีมีรางวัล”

ร้านค้าสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านที่ได้รับรางวัลตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

หากร้านค้าได้รับรางวัล โปรดกรอกแบบฟอร์มตามลิงก์ที่แนบด้านล่างสุด (เฉพาะผู้ที่ได้รับรางวัลเท่านั้น!)

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รับสิทธิ์แปลงโฉมร้าน ฟรี🎉

รางวัลชนะเลิศประจำจังหวัด🎉

✨ขอแสดงความยินดีกับร้านที่ได้รับรางวัล✨
📌สำหรับร้านค้าที่ได้รางวัลต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในฟอร์มนี้ ภายในวันที่ 29 พ.ย.2566 เท่านั้น
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenDz7GtPQVqjAPIGR_hm7jM7x4BBQTltRWmnSbrc7iiBUkEg/viewform

หมายเหตุ:

 • การตัดสินของ Grab ถือเป็นที่สิ้นสุด​
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัลจำกัด 1 ร้านค้า ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
 • หากไม่มีการยืนยันตัวตน ถือว่าสละสิทธิ์
 • ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลแก่ผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามกฎกติกาและเงื่อนไขเท่านั้น
 • ร้านค้าที่จำเป็นต้องตอบคำถามให้ถูกต้องและครบถ้วนจึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล
 • หากไม่กรอกแบบฟอร์มภายใน 29 พฤศจิกายน 2566 จะถือว่าสละสิทธิ์
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง บริษัทฯ หรือผู้ให้บริการจะจัดส่งของรางวัลให้ตามข้อมูลที่บริษัทได้รับผ่านทาง Google Form ที่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลได้ให้ไว้เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดส่งได้ภายหลัง
 • ของรางวัลจะถูกจัดส่งโดยบริษัทฯ หรือ ผู้ให้บริการของบริษัทฯ ตามวิธีการที่บริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม ภายในวันที่ 2 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2566 หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
  **เนื่องจากอาจจะมีการจัดส่งล่าช้าในส่วนของรางวัลกระเช้า ร้านค้าจะได้รับของรางวัลช่วงวันที่ 18 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2566
 • สำหรับร้านที่ได้รับรางวัลใหญ่แปลงโฉมร้านจะมีทีมงานติดต่อกลับไปภายในวันที่ 20 ธ.ค. 2566
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทาง GrabFood ขอขอบคุณร้านค้าทุกร้านที่เข้าร่วมกิจกรรม ‘แต่งร้านดีมีรางวัล’ และโปรดติดตามกิจกรรมสนุกๆแบบนี้ในรอบถัดไป