กิจกรรม The Reviewer รีวิวร้านเด็ด บอกต่อร้านโดนกับร้าน Only at Grab

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกิจกรรม

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้อง ต้องปฏิบัติตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมตามที่บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
จึงจะเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

ระยะเวลาของกิจกรรม 

ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2566 – 30 กันยายน 2566 โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่

ช่วงที่ 1: 28 สิงหาคม 2566 – 17 กันยายน 2566 และ ช่วงที่ 2: 18 กันยายน 2566 – 30 กันยายน 2566

เงื่อนไขของการเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมและมีสิทธิ์ได้รับรางวัลในช่วงที่ 1 ผู้ที่สั่งอาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านที่ได้สัญลักษณ์ Only at Grab ผ่านบริการแกร็บฟู้ด (GrabFood) และมีการให้คะแนน (rating) และเขียนรีวิว (review) ให้กับร้านค้า ขั้นต่ำ 100 ตัวอักษร* (นับรวมทั้งพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์) เป็นจำนวนครั้งครบตามที่เงื่อนไขกำหนด ในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2566 – 17 กันยายน 2566 เวลา 23:59 น. โดยผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล จะได้รับรางวัลพร้อมกันในภายในวันที่ 22 กันยายน 2566 โดยที่รางวัลดังกล่าวจะเข้าไปอยู่ใน My Rewards *ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถนับจำนวนตัวอักษรที่เข้าเงื่อนไขได้โดยใช้สูตร =len(cell ที่ต้องการให้นับจำนวนตัวอักษร) ในโปรแกรม Excel 1) การส่งรีวิวตามเงื่อนไขเบื้องต้นจะถูกนับเป็น 1 ครั้ง และผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามรายละเอียดและเงื่อนไขของกิจกรรมอย่างครบถ้วน

 • เมื่อให้คะแนนและรีวิวร้านที่ได้สัญลักษณ์ Only at Grab ครบ 2 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาแคมเปญช่วงที่ 1 จะได้รับส่วนลดจากบริการแกร็บฟู้ด (GrabFood) มูลค่ารวม 140 บาท a) ส่วนลดสำหรับการสั่งแบบ delivery มูลค่า 70 บาท เมื่อสั่งขั้นต่ำ 180 บาท จำนวน 2 ครั้ง b) เงื่อนไขการใช้ส่วนลด
 1. ส่วนลดเฉพาะค่าอาหารในจังหวัดที่กำหนด
 2. ส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะร้านค้าที่ได้สัญลักษณ์ Only at Grab เท่านั้น 
 3. ส่วนลดสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2566 และจำกัด 1 สิทธิ์ต่อผู้ใช้
 4. หากผู้ได้รับสิทธิ์ไม่ได้ใช้ส่วนลดภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนคืนเป็นเงินสดได้
 5. ส่วนลดสำหรับผู้ใช้งานที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น และสิทธิ์ต่อวันมีจำนวนจำกัด
 6. ส่วนลดไม่สามารถใช้ได้สำหรับบริการสั่งอาหารล่วงหน้า (scheduled order) / รับที่ร้าน (self pick-up) / และทานที่ร้าน (dine-in)
 7. ยอดคำสั่งซื้อขั้นต่ำคิดจาก มูลค่าคำสั่งซื้อหลังหักส่วนลดพิเศษจากร้านค้า
 8. ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือคูปองส่วนลดอื่น ๆ
 9. ส่วนลดจะไม่สามารถใช้ได้หากมีการปรับยอดการสั่งซื้อไม่ว่ากรณีใด ๆ ที่ทำให้ยอดการสั่งซื้อขั้นต่ำน้อยกว่าที่กำหนด
 10. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ รวมถึงยกเลิกโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. หากมีปัญหาการใช้งานส่วนลด คลิกลิงก์ด้านล่าง: https://help.grab.com/hc/th/115005941707
 • เมื่อให้คะแนนและรีวิวร้านที่ได้สัญลักษณ์ Only at Grab ครบ 3 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาแคมเปญช่วงที่ 1 จะได้รับส่วนลดจากบริการแกร็บฟู้ด (GrabFood) มูลค่ารวม 210 บาท a) ส่วนลดสำหรับการสั่งแบบ delivery มูลค่า 70 บาท เมื่อสั่งขั้นต่ำ 180 บาท จำนวน 3 ครั้ง b) เงื่อนไขการใช้ส่วนลด
 1. ส่วนลดเฉพาะค่าอาหารในจังหวัดที่กำหนด
 2. ส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะร้านค้าที่ได้สัญลักษณ์ Only at Grab เท่านั้น 
 3. ส่วนลดสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2566 และจำกัด 1 สิทธิ์ต่อผู้ใช้
 4. หากผู้ได้รับสิทธิ์ไม่ได้ใช้ส่วนลดภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนคืนเป็นเงินสดได้
 5. ส่วนลดสำหรับผู้ใช้งานที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น และสิทธิ์ต่อวันมีจำนวนจำกัด
 6. ส่วนลดไม่สามารถใช้ได้สำหรับบริการสั่งอาหารล่วงหน้า (scheduled order) / รับที่ร้าน (self pick-up) / และทานที่ร้าน (dine-in)
 7. ยอดคำสั่งซื้อขั้นต่ำคิดจาก มูลค่าคำสั่งซื้อหลังหักส่วนลดพิเศษจากร้านค้า
 8. ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือคูปองส่วนลดอื่น ๆ
 9. ส่วนลดจะไม่สามารถใช้ได้หากมีการปรับยอดการสั่งซื้อไม่ว่ากรณีใด ๆ ที่ทำให้ยอดการสั่งซื้อขั้นต่ำน้อยกว่าที่กำหนด
 10. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ รวมถึงยกเลิกโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. หากมีปัญหาการใช้งานส่วนลด คลิกลิงก์ด้านล่าง: https://help.grab.com/hc/th/115005941707
 • เมื่อให้คะแนนและรีวิวร้านที่ได้สัญลักษณ์  Only at Grab ครบ 4 ครั้ง ตลอดช่วงเวลาแคมเปญช่วงที่ 1 จะได้รับส่วนลดจากบริการแกร็บฟู้ด (GrabFood) มูลค่ารวม 280 บาท a) ส่วนลดสำหรับการสั่งแบบ delivery มูลค่า 70 บาท เมื่อสั่งขั้นต่ำ 180 บาท จำนวน 4 ครั้ง b) เงื่อนไขการใช้ส่วนลด
 1. ส่วนลดเฉพาะค่าอาหารในจังหวัดที่กำหนด
 2. ส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะร้านค้าที่ได้สัญลักษณ์ Only at Grab เท่านั้น 
 3. ส่วนลดสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2566 และจำกัด 1 สิทธิ์ต่อผู้ใช้
 4. หากผู้ได้รับสิทธิ์ไม่ได้ใช้ส่วนลดภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนคืนเป็นเงินสดได้
 5. ส่วนลดสำหรับผู้ใช้งานที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น และสิทธิ์ต่อวันมีจำนวนจำกัด
 6. ส่วนลดไม่สามารถใช้ได้สำหรับบริการสั่งอาหารล่วงหน้า (scheduled order) / รับที่ร้าน (self pick-up) / และทานที่ร้าน (dine-in)
 7. ยอดคำสั่งซื้อขั้นต่ำคิดจาก มูลค่าคำสั่งซื้อหลังหักส่วนลดพิเศษจากร้านค้า
 8. ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือคูปองส่วนลดอื่น ๆ
 9. ส่วนลดจะไม่สามารถใช้ได้หากมีการปรับยอดการสั่งซื้อไม่ว่ากรณีใด ๆ ที่ทำให้ยอดการสั่งซื้อขั้นต่ำน้อยกว่าที่กำหนด
 10. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ รวมถึงยกเลิกโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  หากมีปัญหาการใช้งานส่วนลด คลิกลิงก์ด้านล่าง :https://help.grab.com/hc/th/115005941707

 

สั่งอาหารและรีวิวเลย!