KGR+ Pampanga 4W

Kita namin ang iyong araw-araw na pagsisikap para makapagbigay ng magandang serbisyo sa ating gma pasahero, at gusto naming malaman mo na pinahahalagahan ka namin bilang isang driver-partner.

Ito ang mga Benefits na pwede makuha sa bawat tier!

PickUp Effort at Variable Grab Service Fee

Kasabay ng paglunsad ng KGR+ Program ay magkakaroon na ng pick-up effort at Variable Grab Service Fee ang mga Ka-Grab sa kanilang earnings. Para malaman kung ano ito, sumangguni sa ating Help Centre Article

Monetary Incentives

BenefitsMemberSilverGoldPlatinum
Variable Fare Rabates
Computed mula sa Passenger fare
0.5% Fare Rebate1% Fare Rebate2% Fare Rebate
Hit Streaks Incentives
Reward sa Pagiging Consistent!
✔️✔️

Healthcare, Wellness, and Lifestyle Rewards

Benefits Member Silver Gold Platinum
Life Insurance: Manulife Php 500k life insurance coverage
Php 500k life insurance coverage
Medical allowance-MedPadala Php 199 Php 299 Php 399

Narito ang mga ride target at other requirements para ma-qualify sa alinmang tier

Ito ang target requirements para sa buwan ng July 2024. Ang magiging tier mo sa susunod na buwan ay ayon sa performance mo ng nakaraang buwan.

PAANO MAGQUALIFY SA

KA-GRAB  

REWARDS  

PLUS

Star Rating

Ito ay base sa iyong Star Rating sa unang araw ng buwan.

Completion Rate

Ang iyong tier ay base sa Completion Rate performance mo sa nakaraang 3 buwan.

Montly Rides

Ang iyong tier ay base sa rides performance mo sa nakaraang buwan. Nagbabago ito monthly.

Acceptance Rate

Sinusukat ang porsyento ng bookings na iyong tinatanggap at hindi kinacancel. Kapag 100% ang acceptance rate, hindi ka nagcacancel ng booking

Cancellation Rate*

Sinusukat ang porsyento ng iyong cancelled bookings. Kapag 0% ang iyong cancellation rate, wala kang cancelled bookings.

Lahat ng delivery-partners ay bibigyan ng pagkakataon maabot ang target rides at criteria kada buwan. Kapag hindi mo na na-hit ang iyong targets, may chance ka uli next month para maabot ito!

Abangan ang ating Monthly Tier and Target Rides Announcement sa umpisa ng kada buwan

I-tack ang iyong ride progress sa Incentives Tab

Saan makikita o ma-claim ang iyong rewards?

KGR+ Rewards Details

Alamin ang Details, coverge at claiming mechanics ng ating mga benefits at rewards.

Manulife Life Insurance

Dahil sa ManuLife Life Insurance, panatag kang may matatanggap na financial benefits ang iyong dependents ano man ang mangyari sa iyo.

Learn More

Medicine Allowance

Kapag may sakit, may lunas. Gamitin ang iyong medical allowance upang bumili ng mga gamot mula sa Generika drugstore.

Learn More

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Nais ng Grab na magbigay-pugay sa ating mga driver partners sa pamamagitn ng pagbibigay ng mas marami pang benefits na makakatulong sa pang-araw-araw na gastusin.

Lahat ng ating driver-partners ay may libreng eye consultation sa Vision Express at hindi pa rin mawawala ang Grabcare Package at accident insurance para sa lahat ng active driver-partners ng Grab. Ngunit nais namin na lubusin mo ang iyong pagbiyahe upang makamit ang mas malaking rewards na meron sa Silver, Gold at Platinum.

Ano ang mga rewards na nasa loob ng GrabCare Package?

May (6) na programa sa loob ng GrabCare Package na available para sa lahat ng tiers:

Bukod pa dito ang Accident Insurance para sa lahat ng active driver-partners, dahil safety mo ang priority natin sa Grab!

Hindi. Babalik lang to sa nakatakdang halaga kaya sulitin ang iyong rewards para hindi ito masasayang.

Ito ay ise-send namin kada buwan sa:

-Push notification at app inbox message sa iyong Grab Drive app

Hindi mo na kailangan mag-apply para ma-qualify sa programang ito. Lahat ng active Ka-Grab sa ating platform ay kasama sa programang ito.

Ayon sa ating Driver and Delivery Guidelines anumang paglabag dito ay magiging sanhi ng ineligibility sa rewards program. Para malaman ang kumpletong detalye i-click ito: Driver and Delivery Guidelines