KGR+ for GF and GE in GMM (Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal)

Kita namin ang iyong araw-araw na pagsisikap para makapagbigay ng magandang serbisyo sa ating mga pasahero, at gusto naming malaman mo na pinahahalagahan ka namin bilang isang driver-partner.

Ito ang mga Benefits na pwede makuha sa bawat tier!

Healthcare, Wellness, and Lifestyle Rewards

BenefitsMemberSilverGoldPlatinum
Life Insurance: ManulifePhp 200k life insurance coveragePhp 200k life insurance coverage
Php 200k life insurance coverage
Prepaid ER HMO-InLife Php 100K ER coveragePhp 100K ER coverage
Medical Teleconsult-KonsultaMD Group 150 PlanGroup 150 Plan
Medical allowance-MedPadalaPhp 100Php 200Php 300
Giftaway eGift Voucher Php 200Php 300
Mobile Load Allowance – GrabPay load voucherPhp 50Php 100Php 200
Monthly GrabFood VoucherPhp 100Php 200

Exclusive App Features

BenefitsMemberSilverGoldPlatinum
KGR Incentives
*scheme subject to change daily

Standard Payouts

Standard Payouts

Higher Payouts

Higher Payouts
Shift Early Sign-up
*shifts open 12 hours earlier for sign-up

Early Sign-up

Early Sign-up
MyDestination

Rewards Para sa Lahat!

Narito ang mga ride target at other requirements para ma-qualify sa alinmang tier

Ito ang target requirements para sa buwan ng September 2023. Ang magiging tier mo sa susunod na buwan ay ayon sa performance mo ng nakaraang buwan.

Ang targets na ito ay updated as of September 01, 2023*

PAANO MAGQUALIFY SA

KA-GRAB  

REWARDS  

PLUS

Star Rating

Ito ay base sa iyong Star Rating sa unang araw ng buwan.

Completion Rate

Ang iyong tier ay base sa Completion Rate performance mo sa nakaraang 3 buwan.

Montly Rides

Ang iyong tier ay base sa rides performance mo sa nakaraang 3 buwan.

Acceptance Rate

Sinusukat ang porsyento ng bookings na iyong tinatanggap at hindi kinacancel. Kapag 100% ang acceptance rate, hindi ka nagcacancel ng booking

Cancellation Rate*

Sinusukat ang porsyento ng iyong cancelled bookings. Kapag 0% ang iyong cancellation rate, wala kang cancelled bookings.

Lahat ng delivery-partners ay bibigyan ng pagkakataon maabot ang target rides at criteria kada buwan. Kapag hindi mo na na-hit ang iyong targets, may chance ka uli next month para maabot ito!

Abangan ang ating Monthly Tier and Target Rides Announcement sa umpisa ng kada buwan

Performance Tracker

I-monitor ang iyong performance at siguraduhin mag-level up kada Buwan!

Tignan iyong mga available rewards sa GrabBenefits tab!

Saan makikita o ma-claim ang iyong rewards?

KGR+ Rewards Details

Alamin ang Details, coverge at claiming mechanics ng ating mga benefits at rewards.

Manulife Life Insurance

Dahil sa ManuLife Life Insurance, panatag kang may matatanggap na financial benefits ang iyong dependents ano man ang mangyari sa iyo.

Learn More

Prepaid ER HMO

Anumang klaseng medical emergency, may prepaid ER HMO mula sa InLife Health Care na aagapay sa iyong mga pangangailangan.

Learn More

Medicine Allowance

Kapag may sakit, may lunas. Gamitin ang iyong medical allowance upang bumili ng mga gamot mula sa Generika drugstore.

Learn More

Medical Consultation Face-To-Face

Kapag may iniindang karamdaman, magpunta agad sa alinmang FamilyDoc outpatient at i-avail ang iyong face-to-face medical consultation benefit.

Learn More

Medical Teleconsult

Magpakonsulta from the comfort of your home gamit and iyong medical teleconsult benefit mula sa KonsultaMD.

Learn More

Good As Cash Vouchers

Makatatanggap ka rin ng Giftaway eGift vouchers na maaaring gamitin bilang cash.

Learn More

GrabFood Monthly Voucher + Load Allowance

Learn More

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Nais ng Grab na magbigay-pugay sa ating mga driver partners sa pamamagitn ng pagbibigay ng mas marami pang benefits na makakatulong sa pang-araw-araw na gastusin.

Hindi. Babalik lang to sa nakatakdang halaga kaya sulitin ang iyong rewards para hindi ito masasayang.

Ito ay ise-send namin kada buwan sa:

-Push notification at app inbox message sa iyong Grab Drive app

Hindi mo na kailangan mag-apply para ma-qualify sa programang ito. Lahat ng active Ka-Grab sa ating platform ay kasama sa programang ito.

Ayon sa ating Driver/Delivery Guidelines, anumang paglabag dito ay magiging sanhi ng ineligibility sa rewards program. Para malaman ang kumpletong detalye i-click ito: Driver/Delivery Guidelines