4W: Fraud Online Reeducation

Wrong Completion of Rides (CNPU/Fake Bookings)

Tina-tap ang “Pick Up” o “Drop Off/Complete Job” kahit wala pa sa tamang lokasyon ayon sa app, ‘di pa nakakasakay/nakakababa ang passenger o wala namang sakay na passenger (fake bookings).

Suking Pasahero

Ginagawang suki at kinokontrata ang isang passenger.

Self-booking

Na-detect ng system na ang isang Grab passenger at Grab driver ay may parehong account credentials (phone, phone number o email address).

CWTD (Cancelled and Went to Dropoff)

Na-detect ng system na ang isang cancelled trip (bago ang pick up o habang nasa biyahe) ay tinuloy base sa GPS ng driver.

Fake GPS/Rooted Device

May installed na fake GPS apps sa phone at rooted/modified ang software ng phone. Maaaring teleporting GPS din ito kung saan nasa dalawa o higit pang magkalayong lugar nang sabay ang driver base sa iyong GPS location.

Incentive Gaming

Binu-book ng driver ang isa pang driver o ang pakikipagsabwatan sa maraming passengers para tumaas incentives at earnings.

Account Takeover

Na-detect ng system na maraming driver accounts ang nag-log-in sa iisang device. Ang ganitong gawain ay considered na high risk o delikado dahil ito ay maaaring magdulot ng account takeover o ang paggamit ng iyong account ng ibang tao nang walang pahintulot.

Extreme Cancellation

Na-detect ng system na sobrang daming cancellations (parehong galing sa passenger at driver) ang iyong account.