Press Centre

Grab ၏ ဒုတိယ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အခမ္းအနားတြင္ ပိုမို ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာခရီးစဥ္မ်ား ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ ၎၏ ကတိကဝတ္ကို ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳ

ျမန္မာႏိုင္ငံ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည့္ Samaritan’s Purse Myanmar တုိ႔ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့သည့္ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္း (၂၀၀) ေက်ာ္ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည့္ Samaritan’s Purse Myanmar တုိ႔ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့သည့္ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္း (၂၀၀) ေက်ာ္ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

Grab Myanmar ၏ Country Head ျဖစ္သူ Ms Cindy Toh က ျမန္မာနုိင္ငံအတြက္ Grab က ထားရွိသည့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးဆုိင္ရာကတိကဝတ္အေၾကာင္း ရွင္းျပစဥ္

ေအာက္ျမန္မာျပည္ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တပ္ဖြဲ႕မွူး ဒုတိယရဲမွူးႀကီး ဦးသိန္းဦးက ယာဥ္စည္းကမ္း လမ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ စသည္တို႔ကို ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအား ရွင္းျပစဥ္

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၄ ရက္ – အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ထိပ္တန္း super app ျဖစ္ေသာ Grab မွ  ၄င္း၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ‘ေန႔စဥ္ ပိုမို ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး’ ပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္း (၂၀၀) ေက်ာ္အတြက္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ Gandamar Wholesale၊ ဆိုင္ဝန္းအတြင္းရွိ Gandamar Grand Ballroom တြင္ ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ Grab မွ ပိုမိုေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ ခရီးစဥ္မ်ားဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ဟူသည့္ ၎၏ ကတိကဝတ္ကို ေမွ်ာ္မွန္း ဦးတည္ကာ ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီ အသင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာလူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည့္ Samaritan’s Purse Myanmar တို႔မွလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။

Grab သည္ ၎၏ “ေန႔စဥ္ ပိုမို ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး” ကတိကဝတ္ကို အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလမွ စတင္ အသိေပးထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ယာဥ္ထိန္းရဲ တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ မိ္တ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ ယာဥ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ ေဘးကင္း လံုျခံဳစြာ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ေရး ပညာေပး  ေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ကတိကဝတ္အရ ယခုလ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဂုဏ္ျပဳဆင္ႏႊဲသြားမည့္ ရိုးရာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ခ်ိန္ကာလအတြင္း လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေရကစားၾကမည့္သူမ်ားႏွင့္ သႀကၤန္ လည္မည့္သူမ်ား အမ်ားအျပားရွိမည္ျဖစ္ရာ ယေန႔ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္း မ်ားအတြက္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲသည္ ယာဥ္စည္းကမ္း လမ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာမ်ား၊ အေျခခံ ေရွးဦးသူနာျပဳစုနည္းႏွင့္ အေရးေပၚ အသက္ကယ္နည္းမ်ား အပါအဝင္ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတမ်ားကို အခ်ိန္မီ သိရွိေလ့လာ ထားႏိုင္ရန္ ေဝမွ်ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Grab Myanmar ၏ Country Head ျဖစ္သူ Cindy Toh က “ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ Grab ရဲ႕ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ကို ဆင္ႏႊဲတာနဲ႔တစ္ဆက္တည္း ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းေတြနဲ႔ ခရီးသည္ေတြအ တြက္ ေန႔စဥ္ ပိုမို ေဘးကင္းလံုျခံဳတဲ့ ခရီးစဥ္ေတြ ဖန္တီးေပးႏိုင္ဖို႔နဲ႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး က႑အတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ကတိကဝတ္ကို ပိုၿပီး ခိုင္မာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးလိုပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ပလက္ေဖာင္းေပၚမွာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္လို႔ရတဲ့ မေတာ္တဆမႈေတြ လံုးဝ မရွိေစဖို႔ဆိုတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ရည္မွန္းခ်က္ ျမင့္ျမင့္ထားရွိၿပီး အစိုးရ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ပရဟိတ အဖြဲ႔အစည္းေတြ နဲ႔ ပုဂၢလိက အခန္းက႑ေတြ ပူးေပါင္းပါဝင္မွ ပိုၿပီး ေဘးကင္းလံုျခံဳတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျဖစ္လာေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ လာမယ့္ႏွစ္ေတြအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပိုၿပီးလံုျခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ ခရီးစဥ္ေတြ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေအာင္ ေမွ်ာ္မွန္း လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ကူညီပံ့ပိုးေပးသြားမယ့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔၊ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ယာဥ္ထိန္းရဲ တပ္ဖြဲ႔နဲ႔ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြကို Grab Myanmar အဖြဲ႔သားမ်ားကိုယ္စား ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာခ်င္ပါ တယ္” ဟု ေျပာသည္။

အခမ္းအနားတြင္ Cindy Toh ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ (YRTA) အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္တို႔ အမွာစကားေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ေအာက္ျမန္မာျပည္ ယာဥ္ထိန္းရဲ တပ္ဖြဲ႔မွ တပ္ဖြဲ႔မွဴး ဒုတိယရဲမွဴးႀကီးဦးသိန္းဦးက ယာဥ္အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ယာဥ္စည္းကမ္း လမ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အသိပညာေပး ေျပာၾကားကာ အခမ္းအနားကို စတင္ခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္  ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ Samaritan’s Purse Myanmar မွ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ Grab မိတ္ဖက္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအေနျဖင့္ လူကုန္ကူးမႈ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ဆန္းစစ္သိရွိႏိုင္ေၾကာင္း စသည္တို႔ကို သင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။

အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ၏ ေနာက္ဆံုးပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းက အေျခခံ ေရွးဦးသူနာျပဳစု နည္းႏွင့္ အေရးေပၚ အသက္ကယ္နည္းလမ္းမ်ားကို ေဝမွ်ေပးခဲ့သည္။ သင္ၾကားပို႔ခ်ရာတြင္ လမ္းမထက္တြင္ အေရးေပၚကိစၥရပ္တစ္ခု ျဖစ္ပြားပါက မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အဆင့္မ်ားႏွင့္ အျပည့္အဝ ေဆးကုသမႈ မခံယူႏိုင္မီ နာမက်န္း သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ရာရေနေသာ လူနာအား မည္သို႔ ကူညီေပးသင့္ေၾကာင္း သရုပ္ေဖာ္ျပသ  ေပးျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႔ ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားမွာ စာေတြ႔၊ လက္ေတြ႔  ေလ့လာသင္ၾကားႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ အၿပီးတြင္ Grab မွ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္  ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အတြင္း တပ္ဆင္ထားရမည့္ မီးသတ္ေဆးဗူး (၂၀၀) အား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

  

“ကၽြန္ေတာ္ကားေမာင္းေနတဲ့ ႏွစ္ေတြအတြင္း လမ္းေပၚမွာ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေတြ ေတြ႔တဲ့အခါ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရေနတဲ့သူေတြကို ကူညီခ်င္တဲ့ ဆႏၵအၿမဲရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲ့လို အေရးေပၚျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေရွးဦး သူနာျပဳစုနည္း အသိပညာ၊ ဗဟုသုတေတြနဲ႔ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြ ရွိထားရင္ အရမ္းကို အသံုးဝင္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ Grab နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အေရးေပၚ ျဖစ္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲဆိုတာ သိေအာင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးလို႔ ဝမ္းသာမိပါတယ္” ဟု ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြတြင္ အေရးေပၚအသက္ကယ္နည္းကို ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ သင္ၾကားခဲ့သူ Grab မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦး ျဖစ္ေသာ ဦးေအာင္ေက်ာ္ျမင့္က ေျပာသည္။

Grab ျမန္မာအဖြဲ႕သည္ ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအားလံုးအတြက္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳသည့္ ခရီးစဥ္မ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေအာက္ပါ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ အက္ပလီေကးရွင္း အတြင္း အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

  • Emergency SOS safety button – ခရီးစဥ္တစ္ခုအတြင္း ခရီးသည္ သို႔မဟုတ္ ယာဥ္ေမာင္းက အေရးေပၚခလုတ္ ႏွိပ္လိုက္မည္ ဆိုပါက အဆိုပါ ခရီးစဥ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေရးေပၚ ဆက္သြယ္ရန္ ထည့္သြင္းထားေသာ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားထံ အလိုအေလ်ာက္ SMS ေပးပို႔သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အေရးေပၚခလုတ္ကို Grab ခရီးစဥ္တစ္ခုအတြင္း ဝင္ဝင္ခ်င္း စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ျပသထားၿပီး အေၾကာင္းကိစၥ တစ္စံုတစ္ရာ ေပၚေပါက္လာပါက တစ္ခ်က္ႏွိပ္လိုက္ရံုျဖင့္ နီးစပ္ရာ ရဲစခန္းသို႔ ဖုန္းေခၚဆိုႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
  • Share-My-Ride – ခရီးသည္ သို႔မဟုတ္ ယာဥ္ေမာင္းအေနျဖင့္ မိမိေရာက္ရွိေနသည့္ ေနရာကို မိသား စု၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားထံ ေဝမွ်ေပးပို႔ၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ေျခရာခံႏိုင္သည့္ GPS စနစ္အား အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
  • 24/7 hotline ဝန္ေဆာင္မႈမွတစ္ဆင့္ ခရီးသည္ သို႔မဟုတ္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ အခ်ိန္မေရြး ကူညီေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအျပင္ Grab ခရီးစဥ္တိုင္းတြင္ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ တစ္ကုိယ္ေရထိခုိက္မႈ အာမခံ ေပးအပ္ထားပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ယာဥ္ေမာင္း၏ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈ အေနအထားကို ေစာင့္ၾကည့္ခန္႔မွန္းၿပီး ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိသည့္အခါ ခတၱခဏ အနားယူပါရန္ အက္ပလီေကးရွင္းအတြင္း စာေပးပို႔ သတိေပးႏိုင္မည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ခရီးသည္အသစ္မ်ားကို ၎တို႔၏ အေကာင့္မ်ားတြင္ ဆယ္လ္ဖီဓာတ္ပံု ရိုက္ကူးကာ အတည္ျပဳေစသည့္ “ခရီးသည္ အတည္ျပဳ စစ္ေဆးျခင္း” လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို မၾကာမီ မိတ္ဆက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္  ေပးအပ္ထားေသာ အကာအကြယ္မ်ားကို တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

 မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္အတူ ဆင္ႏႊဲမည့္ Grab ၏ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ အစီအစဥ္

ဧၿပီလ ၁၃ ရက္ေန႔မွ ၁၇ ရက္ေန႔အထိ ၾကာျမင့္မည့္ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးပိတ္ရက္ မတုိင္မီ Grab မွ အထူး သႀကၤန္ပြဲေတာ္အစီအစဥ္ တစ္ခုကို ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ားႏွင့္အတူ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါေန႔တြင္ ေရႊတိဂုံဘုရား  ေတာင္ဘက္မုခ္ ေလွကားေနရာတြင္ စုေဝးနားခိုရာ ေနရာတစ္ခု ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး နံနက္ ၆ နာရီမွ ေန႔လယ္ ၁ နာရီ အထိ မိတ္ဖက္ယာဥ္ေမာင္းမ်ား ကားရပ္နား၍ ေခတၱ အနားယူရင္း အဆာေျပ သံုးေဆာင္စရာမ်ားႏွင့္ ရိုးရာ မုန္႔မ်ားကို လာေရာက္သံုးေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

သႀကၤန္ေရသဘင္ပြဲေတာ္ ကာလအတြင္း ယာဥ္အမ်ားစုမွာ အနားယူၾကေလ့ ရွိၾကေသာေၾကာင့္ အငွားယာဥ္ ျပတ္လပ္မႈရွိႏိုင္ေၾကာင္း Grab က ခန္႔မွန္းသိရွိထားပါသည္။ သႀကၤန္ပြဲေတာ္အတြင္း ၿမိဳ႕တြင္း ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈ သက္သာေစရန္ႏွင့္ ပြဲေတာ္တြင္ ဆင္ႏႊဲမည့္သူမ်ား အတြက္လည္း အဆင္ေျပေစရန္ Grab က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အဓိက ေနရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး လာႀကိဳရမည့္ ေနရာႏွင့္ ပို႔ရမည့္ ေနရာမ်ားကို ဆံုမွတ္ဂိတ္  ေလးမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Grab က ခရီးသည္မ်ား၏ အက္ပလီေကးရွင္းတြင္ သႀကၤန္ကာလအတြင္း လမ္းပိတ္ထားသည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ ကားလမ္းပိတ္ဆို႔မႈ မ်ားျပားေနသည့္ ေနရာမ်ားကို မွတ္သား ကန္႔သတ္ေပးထားမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခရီးသည္ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္း အခ်င္းခ်င္းၾကား ျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္သည့္  ပဋိပကၡမ်ား နည္းပါးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Grab Myanmar အေၾကာင္း အေသးစိတ္ ထပ္မံသိရွိလိုပါက http://www.grab.com ႏွင့္ www.facebook.com/GrabMM တို႔တြင္ ဝင္ေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

Visit our country press centres

Media Inquiries

Contact the Grab media team

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Twitter

Grab Myanmar က Novel Coronavirus ကူးစက်ပျံ့နှံ့ခြင်းမှ လူအများ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိစေရန် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး လှုပ်ရှားမှုများ စတင်ဆောင်ရွက်

ရန်ကုန်၊ မြန်မာ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဖော်ဖော်ဝါရီလ ၆ ရက် – ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည့် Novel Coronavirus ရောဂါပိုးပျံ့နှံ့မှုကြောင့် ကူးစက်ခံရနိုင်ခြေ လျော့နည်းစေရန်နှင့် Grab ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုသူများ၊ မိတ်ဖက် သယ်ယူပို့ဆောင်သူများ၊ မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် […]

ခရီးသည်များ၏တောင်းဆိုချက်အရ အဆင့်မြင့်ကားများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်မည့် Premium Rentals [Beta] ကို ရန်ကုန်မြို့တွင် မိတ်ဆက်

  ရန်ကုန်၊ မြန်မာ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ – အရှေ့တောင်အာရှနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း Super app တစ်ခုဖြစ်သော Grab က ရန်ကုန်မြို့တွင်း နေရာအများအပြားသို့ အလုပ်ကိစ္စနှင့် အစည်းအဝေးပွဲများ […]

Grab မှ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွားကဏ္ဍ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးစေရေး ပံ့ပိုးကူညီရန် အက်ပလီကေးရှင်းအတွင်း ဟိုတယ်ဘွတ်ကင်တင်နိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်ထည့်သွင်း

Agoda ၊ Booking.com တို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ Grab အသုံးပြုသူများအတွက် Grab app မှတစ်ဆင့် ဟိုတယ်ခန်း (၂) သန်းကျော်အား အထူးသက်သာသော ဈေးနှုန်းဖြင့် ဘွတ်ကင်ရယူနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။