အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕တဲ့ ခရီးစဥ္ပါလား? သင္၏ ယာဥ္ေမာင္းကို အဆင့္သတ္မွတ္ေပးၿပီး ေဘာက္ဆူးဆုခ်လုိက္ပါ!

သင္၏ခရီးစဥ္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးတာကို အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ျပလုိက္ပါ

ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ၾကယ္၅ပြင့္ ေပးျခင္းကို ေက်နပ္သေဘာက်ၾကပါတယ္၊ အခုဆုိရင္ အဆင္ေျပတဲ့ ခရီးစဥ္အတြက္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားကို ေဘာက္ဆူးေပးလုိပါက Grab app ထဲကေန ေပးလုိ႔ရေနပါၿပီ။ ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦး အေနနဲ႔ သင့္ပစၥည္းမ်ားကို ဝိုင္းသယ္ေပးလုိ႔ပဲျဖစ္ေစ၊ သင့္ကို ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ ဒါမွမဟုတ္ အႏၲာရယ္ကင္းကင္းနဲ႔ ခရီးစဥ္ ပို႔ေဆာင္ေပးလုိ႔ပဲျဖစ္ေစ ယာဥ္ေမာင္း၏ ေစတနာကို ေဘာက္ဆူးေပးၿပီး အသိအမွတ္ျပဳတာက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

သင္၏ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအား ေဘာက္ဆူးေပးရန္ မလုိအပ္ေသာ္လည္း၊ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ သင့္ကို လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမိုကူညီေပးခဲ့ပါက ၎တုိ႔၏ ေစတနာကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အေနျဖင့္ ေဘာက္ဆူးေပးျခင္းကို ေက်နပ္ႏွစ္သက္မည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။

*GrabPay ျဖင့္စီးေသာ ခရီးစဥ္မ်ားအတြက္သာ

ေဘာက္ဆူး ေပးလို႔ရေအာင္ သင္၏ Grab app ကို အခုပဲ update လုပ္လုိက္ပါ!

  •  Get it on Google Play
  • Download on the App Store

သင္၏ Grab app ကေန တုိက္ရိုက္ ေဘာက္ဆူးေပးလုိက္ပါ

သင္၏ခရီးစဥ္ ၿပီးဆံုးသြားၿပီးေနာက္ ယာဥ္ေမာင္းအား ၾကယ္၅ပြင့္ ေပးလုိက္ပါ၊ ဤကဲ့သို႔ေပးလုိက္ပါက ေဘာက္ဆူးေပးလုိပါက ေပးရန္ေရြးခ်ယ္လုိ႔ ရပါၿပီ။

အလုပ္လဲမရႈတ္ဘူး ေငြသားလဲ ကိုင္စရာမလုိဘူး

ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေဘာက္ဆူးပမာဏကို ေရြးခ်ယ္လုိက္တာနဲ႔ သင္ေငြေပးေခ်ဖို႔ေရြးခ်ယ္ထားေသာ နည္းလမ္းမွတဆင့္ ေပးေခ်ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

သင္အဆင္ေျပတဲ့အခ်ိန္မွာ ေဘာက္ဆူးေပးပါ

ခရီးစဥ္ ၿပီးၿပီးျခင္း ယာဥ္ေမာင္းကို ေဘာက္ဆူးေပးဖုိ႔ ေမ့သြားတာပါလား? စိတ္မပူပါနဲ႔ – သင္၏ခရီးစဥ္ ၿပီးဆံုးၿပီး ၇၂ နာရီအတြင္း ခရီးစဥ္မွတ္တမ္းမွတဆင့္ သင္၏ယာဥ္ေမာင္းကို ေဘာက္ဆူးေပးလုိ႔ရပါေသးတယ္။