ေဟး…. ျမဴးျမဴးတူးတူး GrabRewards ဗုုဒၶဟူးပါ။


ဇူလိုင္ ၃ ရက္ေန႔မွ စၿပီး GrabRewards အပတ္စဥ္ အထူးအစီအစဥ္ေတြ စတင္ပါၿပီ။
အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႔တိုုင္း အစီအစဥ္သစ္တစ္ခုု မိတ္ဆက္ေပးမွာ ျဖစ္ၿပီး တစ္ေန႔တာ (၂၄ နာရီ) အသံုုးျပဳႏိုင္မွာပါ။ အေရအတြက္ အကန္႔အသတ္ေတာ့ ရွိပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ လတိုုင္း ပထမပတ္မွာ အထူးဆု အသစ္ တစ္ခုုရွိမွာပါ။ ပါ၀င္ဖိုု႔က လြယ္ပါတယ္။ မဲလက္မွတ္ တစ္ႀကိမ္ ဝယ္ယူမႈတိုင္းက GrabRewards ပြိဳင့္ ၁၀ နဲ႔ ညီမွ်ပါတယ္။ ကံထူးႏိုုင္ၾကပါေစ။

ဗုဒၶဟူးေန႔တိုင္း GrabRewards ကို အလည္လာၿပီး အေကာင္းဆံုး အစီအစဥ္ေတြမွာ ပထမဆံုး ရရွိပိုင္ဆိုင္သူ ျဖစ္ႏိုင္ပါေစ။

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၁။ အခုၿပိဳင္ပြဲဟာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုုင္ ၃ ရက္ကေန ႏိုုု၀င္ဘာ ၆ ရက္အတြင္းသာ အက်ံဳးဝင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂။ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္း Grab သံုုုးစြဲသူ မည္သူမဆို ပါ၀င္ႏိုုုင္ပါတယ္။

၃။ Purchased စာ ေပၚလာပါမွသာ ၀ယ္ယူမႈ ေအာင္ျမင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၄။ ၿပိဳင္ပြဲကာလၿပီးဆံုးၿပီး ရုံးဖြင့္ရက္ ၅ ရက္အတြင္းမွာ ဆုရွင္ေတြကို Grab Facebook စာမ်က္ႏွာမွာ ေၾကညာေပးမွာျဖစ္ၿပီး Grab ဘက္ကလည္း ဆုရွင္တစ္ေယာက္ခ်င္းစီကို ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၅။ ေၾကညာထားေသာ အစီအစဥ္အတိုင္း အႏိုင္ရရွိသူကို က်ပန္း သတ္မွတ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ၀ယ္ယူမႈအမ်ားဆံုးျဖင့္ သတ္မွတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Grab အပလီေကးရွင္းအတြင္း စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မွာ အေသးစိတ္ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

၆။ အျငင္းပြားမႈတစ္စံုတစ္ရာေပၚေပါက္လာပါက Grab တာ၀န္ရွိသူမ်ားရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္ကသာ အတည္ျဖစ္ပါတယ္။

၇။ Grab (Myanmar) Limited က စီစဥ္ေပးအပ္ထားတဲ့ ပရိုမိုကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအားလံုး အသံုးျပဳႏုိင္ၿပီး Grab (Myanmar) Limited ရဲ႕ မည္သည့္၀န္ထမ္းအမ်ိဳးအစားမဆို အသံုးျပဳပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မရွိပါ။

၈။ အႏိုုင္ရရွိသူသည္ ယခင္ Grab ၏ မားကတ္တင္း ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ဖူးသူ မျဖစ္ရပါ။ အကယ္၍ ဆုုရွင္မွာ ယခင္ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုခုတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ဖူးပါက အျခားဆုုရွင္ တစ္ဦးကိုု အလိုအေလ်ာက္ေရြးခ်ယ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၉။ ၿပိဳင္ပြဲမွာ သေရက်ေနပါက GrabRewards မ်ားကို အရင္ဆံုး ပြိဳင့္နဲ႔လဲလွယ္ခဲ့သူကို ေရြးခ်ယ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

၁၀။ ဒီၿပိဳင္ပြဲမွာ ပါဝင္လိုက္တာဟာ အခု ေဖာ္ျပထားတဲ့ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို ဖတ္ရႈနားလည္ၿပီး သေဘာတူလက္ခံတယ္ဆိုတဲ့သေဘာ သက္ေရာက္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္ေတြကို Grab ရဲ႕ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာေပၚလစီနဲ႔အညီ အသံုးျပဳဖို႔ လက္ခံခြင့္ျပဳတယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ တရားဝင္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ၿပိဳင္ပြဲစီစဥ္သူရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ လက္ခံသေဘာတူတယ္လို႔ သေဘာသက္ေရာက္ပါတယ္။

၁၁။ ဆုကို လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၊ ေငြသားနဲ႔ ျပန္လဲလွယ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တျခားပစၥည္းနဲ႔ ျပန္လဲလွယ္ျခင္းတို႔ မျပဳလုပ္ရပါ။ Grab ဘက္က သတ္မွတ္ေပးတဲ့အခ်ိန္ကာလအတြင္း လာေရာက္ထုတ္ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလအတြင္း ထုတ္ယူျခင္း မရွိပါက အထက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့စည္းမ်ဥ္းအတိုင္း တျခားဆုရွင္တစ္ေယာက္ကို ထပ္မံေရြးခ်ယ္ေပးအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

၁၂။ ဆုက လြဲၿပီး အျခားအပိုကုန္က်စရိတ္ေတြကို Grab က တာဝန္ယူမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

၁၃။ ၿပိဳင္ပြဲ သို႔မဟုတ္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို Grab ဘက္က ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားမႈမျပဳဘဲ ရပ္တန္႔ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပဳျပင္ျခင္း စတာေတြကို အခ်ိန္မေရြး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၄။ ၿပိဳင္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ရာမွာ ဒါမွမဟုတ္ ဆုကို လက္ခံရယူရာမွာ အက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ သင္ ခံစားေတြ႔ၾကံဳရတဲ့ ထိခိုက္မႈ ၊ ဆံုးရႈံးမႈနဲ႔ စိတ္ဓာတ္က်မႈ စတဲ့ အမႈအရာေတြအေပၚ Grab က တာဝန္မရွိေၾကာင္း သေဘာတူရမွာပါ။

၁၅။ အႏိုင္ရရွိသူသည္ ယခင္ Grab ၏ မားကတ္တင္း ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ဖူးသူ မျဖစ္ရပါ။