၂၀၁၉ သၾကၤန္ကာလအတြင္း ေျပာင္းလဲထားေသာေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ေနရာမ်ား

မဂၤလာႏွစ္သစ္ကူးကာလလုိ႔ Grab မွ အရင္ဆံုးႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါတယ္။ ႏွစ္သစ္ကူးကာလအတြင္းမွာ မိတ္ေဆြတုိ႔ Grab နဲ႔လက္တြဲရတာ ပုိမုိအဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ႏုိင္ေစဖုိ႔ ခရီးစဥ္ ေစ်းႏႈန္းေတြကုိ သာမန္ထက္ ပုိမုိတုိးျမွင့္သတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္။

ဧၿပီလ ၁၃ရက္ေန႔မွ စၿပီး ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ သတ္မွတ္ဇုန္အလိုက္ခြဲျခမ္းၿပီး  ေစ်းႏႈန္းေတြကို ျမႇင့္တင္ထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သၾကၤန္ကာလအတြင္းမွာ  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြစ္ၿမိဳ႕လံုးနီးပါးတြင္ မူလေစ်းႏႈန္း၏ ၂၀ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ   ေစ်းျမႇင့္တင္ေပးထားမွာ ျဖစ္ၿပီး  ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအား ၄၀ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၀၀ရာခိုင္ႏႈန္း ျမႇင့္တင္ထားပါတယ္။

၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္ေစ်းႏႈန္းျမႇင့္တင္ထားေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား

ဗဟန္း
ရန္ကင္း
ဒဂံု
ပန္းဘဲတန္း
လမ္းမေတာ္
ဗိုလ္တစ္ေထာင္
ေက်ာက္တံတား
လသာ
စမ္းေခ်ာင္း
ကမာရြတ္
တာေမြ
လႈိင္
သဃန္းကၽြန္း
မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔
ၾကည့္ျမင္တိုင္
အလံု
ဆိပ္ကမ္း
ပုဇြန္ေတာင္

ေစ်းႏႈန္းေတြကို အခုလိုပံုစံအတိုင္းျမႇင့္တင္ထားတာေၾကာင့္ မိတ္ေဆြတို႔အေနနဲ႔လည္း အေကာင္းဆံုး ေစ်းႏႈန္းေတြနဲ႔ ခရီးစဥ္ေတြရႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သၾကၤန္တြင္းမွာ ဝင္ေငြေကာင္းဖို႔ Grab နဲ႔ပဲ ေမာင္းႏွင္လိုက္ပါ။