ခရီးစဥ္အမ်ားစုကုိ မိမိအိမ္ရွိတဲ့ဘက္ဆီ “My Destination” နဲ႔ ဦးတည္လုိက္ပါ


Grab အေနနဲ႔ ယာဥ္ေမာင္းေတြရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘဝကုိ ျမွင့္တင္ေပးဖုိ႔ အဆက္မျပတ္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိၿပီးေတာ့ ယာဥ္ေမာင္းေတြ အလုိအပ္ဆံုး၊ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ခရီးသည္နဲ႔ သင္သြားလုိတဲ့ဦးတည္ရာ လမ္းေၾကာင္းေတြ ကုိ္က္ညီေစမယ့္ My Destination ကုိမိတ္ဆက္ေပးဖုိ႔ စိတ္လႈပ္ရွားမိပါတယ္။ သင့္အိမ္ျပန္ခ်ိန္၊ ဒါမွမဟုတ္ အလုပ္သိမ္းခ်ိန္ေရာက္တဲ့ အထိေတာင္ သင့္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုး အလုပ္ေလးေတြ လက္ခံႏုိင္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အာမခံေပးႏုိင္ပါၿပီ။

 

My Destination ကုိ လြယ္ကူတဲ့ အဆင့္ ၄ဆင့္နဲ႔ ဖြင့္ထားလုိက္ပါ!

အဆင့္ ၁: Grab Driver app ရဲ႕ Menu ထဲက ‘My Destination’ ကုိႏွိပ္ပါ။

အဆင့္ ၂: သင္သြားလုိတဲ့ ခရီးစဥ္တည္ေနရာကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။

အဆင့္ ၃: Grab Driver app ကေန သင့္ကုိလမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ရွာေပးတဲ့ အလုပ္ေတြနဲ႔ အတူ ေမာင္းႏွင္သြားႏုိင္ပါၿပီ။

အဆင့္ ၄: တကယ္လုိ႔ အလုပ္ေခၚတာရၿပီဆုိရင္၊ လက္ခံၿပီးေတာ့ ခရီးစဥ္ကုိ ၿပီးဆံုးေအာင္ သြားလုိက္ပါ!

*IMPORTANT: My Destination နဲ႔ခရီးစဥ္ေတြအတြက္ Incentives ေတြထည့္သြင္း ေရတြက္မွာမဟုတ္ပါဘူး။

 

ဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္က သင့္ကုိ ဘယ္လုိကူညီႏုိင္မလဲ?

  • သင့္ေနရာနဲ႔ နီးစပ္တဲ့ ခရီးသည္ေတြကုိ ခရီးစဥ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္တာေၾကာင့္ သင့္ဝင္ေငြကုိ ပုိမုိ တုိးတက္လာေစျခင္း
  • ကားလြတ္နဲ႔ အလုပ္သိမ္းၿပီး၊ အိမ္ျပန္ရတဲ့ အခ်ိန္ေတြကုိ မစုိးရိမ္ရေတာ့ျခင္း
  • အလုပ္သိမ္းၿပီး မိသားစုကုိ ေပးမယ့္အခ်ိန္တစ္ခုကုိ သတ္မွတ္ထားႏုိင္ျခင္း

မွတ္ထားရမည့္အခ်က္မ်ား

  • My Destination ကုိ ဖြင့္ထားၿပီးတဲ့အခါမွာ သင့္သြားေရာက္မယ့္ လမ္းခရီးအတြင္း အလုပ္ရွိမရွိ စစ္ထုတ္ၿပီး ရွာေဖြေပးသြားမွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ခရီးစဥ္တစ္ခုရဖုိ႔ အခ်ိန္အတုိင္းအတာ တစ္ခု ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပါ။
  • Multi-stop ခရီးစဥ္ေတြ ကုိလည္း စစ္ထုတ္ေပးသြားမွာပါ
  • သင့္မွာ My Destination ကုိ တစ္ရက္ ႏွစ္ႀကိမ္အသံုးျပဳခြင့္ရွိပါတယ္။
  • My Destination mode နဲ႔ အနည္းဆံုး တစ္ႀကိမ္ ခရီးစဥ္တစ္ခု ၿပီးေျမာက္မွသာလွ်င္ တစ္ႀကိမ္အသံုးျပဳသည္ဟုသတ္မွတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
  • တကယ္လုိ႔ သင္သြားေရာက္လုိတဲ့ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ခရီးစဥ္ အမ်ားအျပား လက္ခံ သြားေရာက္ခဲ့ရတယ္ဆုိရင္လည္း My Destination mode ကုိ တစ္ႀကိမ္အသံုးျပဳျခင္း ဟုသာ သတ္မွတ္ေရတြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
  • တကယ္လုိ႔ သင္သြားမယ့္လမ္း တစ္ေလွ်ာက္ ခရီးစဥ္တစ္ခုမွ မရရွိဘူးဆုိရင္ေတာ့ My Destination ကုိ အသံုးျပဳျခင္းဟု သတ္မွတ္သြားမည္ မဟုတ္ပါ။

သင့္စိတ္ႀကိဳက္ ေနရာမ်ားကုိ သတ္မွတ္ႏုိင္ျခင္း!

သင့္အေနနဲ႔ အလြယ္တကူ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ သင္သြားလုိတဲ့ စိတ္ႀကိဳက္ေနရာ ငါးခုအထိ သတ္မွတ္ထားႏုိင္ပါတယ္။ ေနရာတစ္ခုကုိ သတ္မွတ္ဖုိ႔ ေဘးဘက္မွာရွိတဲ့ လတ္တေလာ ေနရာေတြထဲကေန ‘More’ icon ကုိႏွိပ္ၿပီး ငါးခုေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါတယ္။

အေမးမ်ားေသာ ေမးခြန္းမ်ား

ေမး : My Destination mode ကုိဖြင့္ထားေပမယ့္ ခရီးစဥ္တစ္ခုရဖုိ႔ ဘာေၾကာင့္ အၾကာႀကီးေစာင့္ရလဲ?

ေျဖ: ခရီးစဥ္တစ္ခုရဖုိ႔ အခ်ိန္အတုိင္းအတာ တစ္ခုေတာ့ ေစာင့္ဆုိင္းရႏုိင္ပါတယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ သင္သြားမယ့္လမ္းနဲ႔ ကုိက္ညီတဲ့ ခရီးစဥ္သာ ရႏုိင္ပါတယ္။ သင့္လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ မကုိက္တဲ့ အလုပ္ေတြကုိ စစ္ထုတ္လုိက္လုိ႔ပါပဲ။ Back-to-back နဲ႔ Multi-stop အလုပ္ေတြအားလံုးကုိလည္း စစ္ထုတ္လုိက္ပါတယ္။

ေမး : My Destination ကေန ရတဲ့ ခရီးစဥ္ေတြဟာ သာမန္ခရီးစဥ္ေတြနဲ႔ ေစ်းႏႈန္းအတူတူပဲလား?

ေျဖ: ဟုတ္ကဲ့။ My Destination ရဲ႕ အလုပ္ေတြဟာ သာမန္အလုပ္ေတြနဲ႔ ေစ်းႏႈန္းအေတူတူပါပဲ။ High-demand ရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းေတြဟာလည္း သာမန္အတုိင္း သတ္မွတ္ေပးသြားမွာပါ။

ေမး :  My Destination ခရီးစဥ္ေတြအတြက္ Incentive ေတြရရွိမွာလား?

ေျဖ: မရပါဘူး။ My Destination ရဲ႕ ခရီးစဥ္ေတြမွာ အေၾကာင္းေရနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ Incentive ေတြ ရရွိခံစားႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ေမး : ခရီးစဥ္လက္မခံတာေတြ၊ Cancel လုပ္တာေတြက My Destination မွာ Acceptance Rate ေတြ၊ Cancellation Rate ေတြကုိ ထိခုိက္ေစသလား?

ေျဖ: ထိခုိက္ႏုိင္ပါတယ္။ ခရီးစဥ္လက္မခံတာေတြ၊ Cancel လုပ္တာေတြက တျခားအလုပ္ေတြလုိပဲ My Destination မွာ အပတ္စဥ္ Acceptance Rate ေတြ၊ Cancellation Rate ေတြကုိ ထိခုိက္ႏုိင္ပါတယ္။

ေမး : My Destination ကုိ ဘယ္ႏွစ္ခါ အသံုးျပဳလုိ႔ရလဲ?

ေျဖ: သင့္အေနနဲ႔ My Destination ကုိ တစ္ရက္ႏွစ္ႀကိမ္အထိ အသံုးျပဳလုိ႔ ရပါတယ္။ My Destination mode နဲ႔ အနည္းဆံုးတစ္ႀကိမ္အထိ ခရီးစဥ္တစ္ေၾကာင္း ၿပီးဆံုးမွသာ တစ္ႀကိမ္အသံုးျပဳတယ္လုိ႔ သတ္မွတ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ခရီးစဥ္အမ်ားအျပား လက္ခံရရွိခဲ့ရင္လည္း My Destination ကုိ တစ္ႀကိမ္အသံုးျပဳတယ္လုိ႔ပဲ သတ္မွတ္မွာပါ။

ေမး : ကၽြန္ေတာ္ My Destination mode ကုိေျပာင္းၿပီး Booking တစ္ခုကုိ လက္ခံလုိက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ Passenger က Booking ကုိ Cancel လုပ္သြားတယ္။ အဲ့လုိျဖစ္ရင္ေရာ My Destination ကုိ တစ္ႀကိမ္အသံုးျပဳလုိက္ၿပီး ျဖစ္သြားလား?

ေျဖ: မျဖစ္သြားပါဘူး။ တကယ္လုိ႔ သင့္ရဲ႕ တည္ေနရာမေရာက္မီအထိ အလုပ္တစ္ခုမွ မရခဲ့၊ မၿပီးခဲ့ဘူးဆုိရင္ My Destination ကုိ တစ္ႀကိမ္အသံုးျပဳၿပီးလုိ႔ မသတ္မွတ္ပါဘူး။

ေမး: ကၽြန္ေတာ္ My Destination mode ကုိ တည္ေနရာမွားၿပီး ဝင္မိတယ္။ ဘယ္လုိျပန္ေျပာင္းရမလဲ?

ေျဖ : သင့္အေနနဲ႔ တည္ေနရာအသစ္ကုိ ျပန္ထည့္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနရာအေဟာင္းနဲ႔ ခရီးစဥ္တစ္ခုသြားလိုက္လုိ႔ရွိရင္ My Destination ကုိ တစ္ႀကိမ္အသံုးျပဳလုိက္ၿပီလုိ႔ သတ္မွတ္လုိက္မွာပါ။

ေမး: ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ My Destination အေရအတြက္ကုိ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ျပန္သတ္မွတ္လဲ?

ေျဖ: ေန႔စဥ္ ညသန္းေခါင္ယံအခ်ိန္ (ည ၁၂နာရီတိတိ) မွာ သင့္ရဲ႕ ေန႔စဥ္အေရအတြကုိ ျပန္လည္သတ္မွတ္ပါတယ္။

ေမး: ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ My Destination Mode ကုိ (ဇန္နဝါရီလ ၃ရက္ေန႔) ည ၁၁နာရီ ခြဲမွာဖြင့္ၿပီး ခရီးစဥ္ႏွစ္ေၾကာင္း ဆြဲလိုက္တယ္။ (ဇန္နဝါရီလ ၄ရက္) မနက္ ၁၂နာရီခြဲမွာ ပိတ္လုိက္တယ္ဆုိရင္ ဘယ္ရက္ထဲကုိ ဝင္သြားမလဲ?

ေျဖ: သင္ပထမအလုပ္ကုိ ဘယ္အခ်ိန္မွာ လက္ခံလဲ? ဆုိတဲ့ေပၚ မူတည္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ သင္က ပထမအလုပ္ကုိ သန္းေခါင္ယံမတုိင္ခင္ လက္ခံလုိက္တယ္ဆုိရင္ ၃ရက္ေန႔ရဲ႕ ေရတြက္တဲ့ အထဲ ပါဝင္သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး ပထမအလုပ္က သန္းေခါင္ယံၿပီးမွ ဝင္လာတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ၄ရက္ေန႔အတြက္ ေရတြက္တဲ့အထဲ ပါသြားမွာပါ။

ေမး : My Destination နဲ႔ ခရီးစဥ္ေတြကုိ My Job History ထဲမွာ ျပမွာလား?

ေျဖ: ျပမွာပါ။ My Destination ထဲက ခရီးစဥ္ေတြဟာ သာမန္အလုပ္ေတြလုိပဲ History ထဲဝင္သြားမွာပါ။

ေမး : ကၽြန္ေတာ္အျမဲသြားေနတဲ့ ေနရာေတြကုိ Shortcut အေနနဲ႔ ထည့္သြင္းထားလုိ႔ရလား

ေျဖ : လက္ရွိမွာ သင့္ရဲ႕ ေနရာအားလံုးကုိ Tag အေနနဲ႔ သတ္မွတ္ထားလုိ႔ မရႏုိင္ေပမယ့္ သင္သြားေနက်ေနရာ ၅ခုအထိ သတ္မွတ္ထားလုိ႔ ရပါတယ္။