အလုပ္ေခတၱဆုိင္းငံ့ျခင္း (Driver Timeout) လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားမိတ္ဆက္ျခငး္

.

မဂၤလာပါ။ မိတ္ေဆြတုိ႔အေနနဲ႔ အခ်ိန္အတုိင္းအတာတစ္ခုအတြင္းမွာ ခရီးစဥ္ေခၚဆုိမႈေတြကုိ ဆက္တုိက္လက္မခံတာ၊ Cancel လုပ္တာေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ မိတ္ေဆြရဲ႕ App ကုိ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိပိတ္ထားေပးမယ့္ Driver Timeout လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ ထုတ္ေဖာ္လုိက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

Driver Timeout ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ Grab ရဲ႕ ခရီးစဥ္ေတြကုိ ဆက္တိုက္လက္ခံၿပီး အေကာင္းဆံုး Acceptance Rate ေတြနဲ႔  အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ မိတ္ေဆြယာဥ္ေမာင္းေတြအေနနဲ႔ အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစပဲ အလုပ္ေတြကုိ လက္ခံ ေမာင္းႏွင္ေစႏုိင္ဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

Driver Timeout မွာ မိတ္ေဆြတို႔အေနနဲ႔ ခရီးစဥ္ေခၚဆုိမႈေတြကုိ အခ်ိန္ ၄နာရီအတြင္း ၃ႀကိမ္ကေန ၈ ႀကိမ္ႏွင့္အထက္ Accept မလုပ္မိတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ မိတ္ေဆြတုိ႔ရဲ႕ App ကိုအခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုစီ သတ္မွတ္ၿပီး ေခတၱပိတ္ထားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဟာ ၄နာရီအတြင္း ၃ ႀကိမ္နဲ႔အထက္ Cancel/Reject လုပ္မိရင္ေတာ့ ေအာက္ပါအခ်ိန္ေတြအတုိင္း App ကုိ ေခတၱပိတ္ထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Reject / Cancel လုပ္သည့္အႀကိမ္ေရ 

 App အား ပိတ္ထားမည့္အခ်ိန္

 ၃ႀကိမ္ ၁ မိနစ္
၄ ႀကိမ္ ၁ မိနစ္
၅ ႀကိမ္ ၅ မိနစ္
၆ ႀကိမ္ ၅ မိနစ္
၇ႀကိမ္ ၅ မိနစ္
၈ႀကိမ္ႏွင့္အထက္ ၃၀ မိနစ္

မိတ္ေဆြတုိ႔အေနနဲ႔ Reject / Cancel လုပ္ခဲ့တာ ၂ႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး ၄နာရီအတြင္း အလုပ္လက္ခံမယ္၊ တစ္စံုတစ္ခုေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္ ၄နာရီေက်ာ္သြားမွ App ကုိဖြင့္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေရတြက္တဲ့ အႀကိမ္ေရကုိ “၀” ကေနျပန္လည္ ေရတြက္သြားမွာပါ။

တကယ္လုိ႔ အခ်ိန္ေစ့သြားၿပီဆိုရင္ေတာ့ ေသာ့ပံုေလးက အျဖဴပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ ပြင့္သြားတာကုိ ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရးႀကီးတာတစ္ခုက သာမန္အတုိင္းအလုပ္ေတြကုိ ျပန္လည္ရရွိႏုိင္ဖုိ႔ ေသာ့ပံုေလးကုိႏွိပ္ေပးဖုိ႔ လုိပါတယ္။

မိတ္ေဆြအေနနဲ႔ အလုပ္ေတြကုိ ျပန္လည္ရရွိႏုိင္ဖုိ႔ ေသာ့ဖြင့္ထားတဲ့ပံုစံ အျဖဴေရာင္ ခလုတ္ကုိ ျပန္ႏွိပ္ေပးဖုိ႔ေတာ့လုိအပ္ပါတယ္။

ေသာ့ဖြင့္လုိက္ၿပီး အလုပ္ေတြျပန္လက္ခံမယ္ဆုိရင္ မိတ္ေဆြအေနနဲ႔ Home ကုိျပန္ေရာက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ညာဘက္အေပၚေထာင့္မွာ ရွိတဲ့ “Job Available” ကုိ ညာဘက္ကုိ ဆြဲဖြင့္လုိက္ရုံပါပဲ။

Cancel လုပ္တဲ့အႀကိမ္ေရကုိထည့္သြင္းေရတြက္ေပမယ့္ အခုေနာက္ဆံုး ထည့္သြင္းထားတဲ့ Cancellation Rate ကုိမထိခုိက္ေစတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြျဖစ္တဲ့ ‘Passenger No Show’ ‘Too many passengers or luggage’ စတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြနဲ႔ Cancel လုပ္ရင္ အခု Driver Timeout ထဲမွာ ထည့္သြင္းေရတြက္သြားမွာမဟုတ္ေၾကာင္း အသိေပးလုိပါတယ္။

ဒါဆုိရင္ေတာ့ မိတ္ေဆြတုိ႔အေနနဲ႔ “Driver Timeout” လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေၾကာင္းကုိ သိရွိနားလည္လိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ဒီလုိ အခ်ိန္တစ္ခု အေနနဲ႔ ပိတ္သြားတာမ်ိဳး၊ မျဖစ္လုိဘူးဆုိရင္ေတာ့ မိတ္ေဆြအေနနဲ႔ မိမိ မအားလပ္တဲ့အခါမွာ၊ “Job Available” ကုိ ေခတၱပိတ္ထားတာ၊ Auto Accept ကုိဖြင့္ထားတာေတြ ျပဳလုပ္ေပးၾကဖုိ႔ Grab အေနနဲ႔ အႀကံျပဳေျပာၾကားလုိပါတယ္။