ပုုဂံကိုုေဒသခံနဲ႔အတူေဒသခံတစ္ေယာက္လိုုလည္ပတ္ဖိုု႔ Grab သံုုးဘီးကိုုဘြတ္ကင္လုုပ္ငွားရမ္းလိုုက္ပါ

သတင္းေကာင္းလာပါၿပီ။ Grab သံုုးဘီးဟာ အခုုဆိုုရင္ သင့္ကို ပုုဂံမွာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ သင့္ကို လွည့္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးမယ့္ Grab ရဲ႕ ကၽြမ္းက်င္ယာဥ္ေမာင္းရွိေနၿပီဆိုေတာ့ စိတ္ေဆးခ်မ္းသာစြာနဲ႔ ပုဂံရဲ႕ လွပတဲ့ျမင္ကြင္းေတြကို ရွာေဖြခံစားရုံ၊ ဒါမွမဟုတ္ လူသြားလူလာသိပ္မမ်ားလွတဲ့ ေနရာေတြကို ရွာေဖြစူးစမ္းရုံပါပဲ။ GrabThoneBane တစ္စီးရဖို႔ ဖုန္းေခၚဆိုၿပီး ဘြတ္ကင္တင္လိုက္ပါ။ ပုဂံကို နယ္ခံတစ္ေယာက္နဲ႕အတူ ပုဂံသားတစ္ေယာက္လို စိတ္ခ်လက္ခ် လံုျခံုေဘးကင္းစြာ လည္ပတ္လိုက္ၾကရေအာင္။

 

ေဘးကင္းလံုုျခံဳၿပီးသက္ေတာင့္သက္သာရွိမယ့္ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ႔
Grab သံုုးဘီးကိုုစီးၿပီးပုုဂံကိုခံစားသက္ဝင္ၾကရေအာင္

ငွားရမ္းခ်ိန္ ႏႈန္းထား (က်ပ္ေငြ)
၂ နာရီ ၁၀,၀၀၀
၄ နာရီ ၁၅,၀၀၀
၈ နာရီ ၂၅,၀၀၀
ေလဆိပ္၊ ကားဂိတ္၊ ဘူတာရံုု၊ ေရလမ္းေၾကာင္း (၁ ေၾကာင္း) တစ္ေနရာလ ွ်င္ ၅,၀၀၀က်ပ္

 

09-750-10-8734 / 09-750-10-8735 ကတစ္ဆင့္
မနက္ ၆ နာရီမွ ည ၁၀ နာရီအတြင္ ေခၚဆိုငွားရမ္းႏိုုင္ပါၿပီ။

 

FAQ

ခရီးသည္မ်ားဘြတ္ကင္လုု္ပရန္အတြက္:

နံနက္ ၆ နာရီကေန ည ၁၀ နာရီအတြင္း 09-750-10-8734 သို႔မဟုတ္ 09-750-10-8735 ကို ဖုန္းေခၚၿပီး ဘြတ္ကင္တင္ႏုိင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကၽြမ္းက်င္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက သင့္ကို သင့္လိုအပ္ခ်က္နဲ႔အညီ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္မယ့္ ဘြတ္ကင္စာရင္းကို ေျပာျပအကူအညီေပးမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ GrabThoneBane ယာဥ္ေမာင္းဟာ သင့္ကို ႀကိဳရမယ့္ေနရာဆီ လာေရာက္ေခၚဆိုမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘြတ္ကင္ကို အနည္းဆံုး တစ္နာရီႀကိဳတင္ေပးဖို႔ အၾကံျပဳပါရေစ။

ဟုတ္ကဲ့။ ဘြတ္ကင္ကို အနည္းဆံုး တစ္နာရီႀကိဳတင္ေပးဖို႔ အၾကံျပဳပါရေစ။

၀၉ ၇၅၀ ၁၀ ၈၇၃၄ / ၀၉ ၇၅၀ ၁၀ ၈၇၃၅

ေန႔စဥ္ နံနက္ ၆ နာရီကေန ည ၁၀ နာရီအတြင္း ေခၚဆိုလို႔ ရပါတယ္။

ဘြတ္ကင္တင္ႏိုင္တဲ့ စာရင္း အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ေနရာ ေနာက္ဆံုးဘြတ္ကင္တင္ႏုိင္သည့္အခ်ိန္ ယာဥ္စီးခ (က်ပ္ေငြ)
၂ နာရီစာ ညစာ/ ေန႔လယ္စာ/ ေန၀င္ဆည္းဆာၾကည့္/ေနထြက္ခ်ိန္ၾကည့္ ည ၈ နာရီ ၁၀၀၀၀
၄ နာရီစာ ၿမိဳ႕ပတ္ရႈခင္းၾကည့္ ညေန ၆ နာရီ ၁၅၀၀၀

၈ နာရီစာ

ၿမိဳ႕ပတ္ရႈခင္းၾကည့္

ညေန ၂ နာရီ

၂၅၀၀၀
ေလဆိပ္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းစာ ည ၈ နာရီ ၅၀၀၀
ကား၀င္း လမ္းေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းစာ ည ၈ နာရီ ၅၀၀၀
ဘူတာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းစာ ည ၈ နာရီ ၅၀၀၀
သေဘာၤဆိပ္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းစာ ည ၈ နာရီ ၅၀၀၀

ေက်းဇူးျပဳၿပီး Hotline ကို ဖုန္းဆက္ၿပီး ေနာက္ထပ္ ဘြတ္ကင္တင္ေပးပါ။

GrabThoneBane မွာ luggage ၂ လံုးထိ တင္ေဆာင္လို႔ ရပါတယ္။

GrabThoneBane မွာ Luggages ၂ လံုးထိ အပိုေၾကးေပးစရာမလိုဘဲ တင္ေဆာင္နုိင္ပါတယ္။ ယာဥ္အႏၱရာယ္ကင္းကင္းနဲ႔ သြားလာႏုိင္ဖို႔အတြက္ luggages ၂ လံုးထိပဲ တင္ေဆာင္ဖို႔ ကန္႔သတ္ထားပါတယ္။

GrabThoneBane ကို ေန႔စဥ္ နံနက္ ၆ နာရီကေန ည ၁၀ နာရီအတြင္း ငွားရမ္းႏုိင္ပါတယ္။
၂ နာရီစာ ဘြတ္ကင္အတြက္ ေနာက္ဆံုးဘြတ္ကင္တင္ႏုိင္တဲ့အခ်ိန္က ည ၈ နာရီျဖစ္ပါတယ္။
၄ နာရီစာ ဘြတ္ကင္အတြက္ ေနာက္ဆံုးဘြတ္ကင္တင္ႏုိင္တဲ့အခ်ိန္က ည ၆ နာရီျဖစ္ပါတယ္။
၈ နာရီစာ ဘြတ္ကင္အတြက္ ေနာက္ဆံုးဘြတ္ကင္တင္ႏုိင္တဲ့အခ်ိန္က ညေန ၂ နာရီျဖစ္ပါတယ္။
ေလဆိပ္၊ ကား၀င္း၊ ဘူတာ ဒါမွမဟုတ္ သေဘာၤဆိပ္ခရီးစဥ္အတြက္ ေနာက္ဆံုးဘြတ္ကင္တင္ခ်ိန္က ည ၈ နာရီျဖစ္ပါတယ္။

သင့္ကို ႀကိဳရမယ့္ေနရာနဲ႔ အနီးဆံုးက ယာဥ္ေမာင္းကို သင့္ ခရီးစဥ္အတြက္ စီစဥ္ေနရာခ်ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ယာဥ္ေမာင္းေတြဟာ ကၽြမ္းက်င္ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ား မဟုတ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ဟာ ဧည့္သည္ေတြကို ပုဂံအတြင္း ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ႏုိင္ဖို႔ လိုက္လံပို႔ေဆာင္ေပးႏုိင္တဲ့ အေတြ႕အၾကံဳရွိ နယ္ခံေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ GrabThoneBane ယာဥ္ေမာင္းေတြဟာ ကၽြမ္းက်င္ဧည့္လမ္းညႊန္ေတြ မဟုတ္ေပမယ့္ ဧည့္သည္ေတြကို ပုဂံၿမိဳ႕ပတ္လည္ေသခ်ာပို႔ေဆာင္ေပးႏုိင္တဲ့ အေတြ႕အၾကံုရွိ နယ္ခံေတြျဖစ္ပါတယ္။

သင့္ဆီက တစ္စံုတစ္ရာ ေတာင္းခံမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေက်းဇူးျပဳၿပီး Hotline ကိုသာ အေၾကာင္းၾကားေပးၿပီး ေနာက္ထပ္ ဘြတ္ကင္တစ္ခု ထပ္လုပ္ေဆာင္ပါ။

ေက်းဇူးျပဳၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ Call Center ၀၁- ၂၃၉၉၉၀၀ ဆီ ဖုန္းေခၚဆိုအေၾကာင္းၾကားေပးပါ။

အနီးဆံုး Grab ရုံးခန္းက မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ ရွိၿပီး အဲဒီရုံးခန္းကေန ပုဂံခရီးစဥ္ေတြအတြက္ စီစဥ္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

GrabThoneBane ကေတာ့ သင္ မူလ ဘြတ္ကင္တင္ထားတဲ့အခ်ိန္နာရီအတြက္သာ အသံုးျပဳလို႔ ရမွာပါ။ အခ်ိန္ေက်ာ္လြန္ၿပီး အသံုးျပဳခ်င္တယ္ဆိုရင္ Hotline ကို ဖုန္းေခၚၿပီး ေနာက္ထပ္ ဘြတ္ကင္တင္ႏုိင္ပါတယ္။

GrabThoneBane မွာ ခရီးသည္ ၂ ေယာက္သာ တင္ေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ ယာဥ္ေမာင္းေတြဟာ ကၽြမ္းက်င္ဧည့္လမ္းညႊန္ေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ဟာ ဧည့္သည္ေတြကို ပုဂံအတြင္း ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ႏုိင္ဖို႔ လိုက္လံပို႔ေဆာင္ေပးႏုိင္တဲ့ အေတြ႕အၾကံဳရွိ နယ္ခံေတြ ျဖစ္ပါတယ္။